ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ

Εν όψει των φημολογούμενων νέων μέτρων που προτίθεται να προωθήσει στη Βουλή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. , καλούνται όλα τα Δ.Σ. των υφιστάμενων Συλλόγων Φωτοβολταϊκών ,καθώς και τα προσωρινά Δ.Σ. των υπό ίδρυση Συλλόγων το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Απριλίου 2013 και ώρα 12 , στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αριστοτέλους & Εγνατίας 27) σε συνάντηση για συζήτηση και συνδιαμόρφωση κοινής στάσης του κλάδου των φωτοβολταϊκών στις επερχόμενες εξελίξεις.

Home ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ