ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Κατατέθηκε στις 8 Απριλίου 2013 στην Ε.Ε. (Διεύθυνση Ανταγωνισμού) για λογαριασμό του Συλλόγου μας και 56 εκ των μελών μας η καταγγελία κατά της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στα φ/β με τον Ν.4093/2012. Την καταγγελία υπέβαλλε γνωστή Δικηγορική εταιρεία των Αθηνών με την οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος μας.

Home ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ