ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Προς
ΜΕΛΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡ. 2, 3 & 4 ΑΡΘΡΟΥ 24 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 5 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,
σε αποστέλλουμε συνημμένα επιστολή του Συλλόγου μας προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, που κοινοποιήθηκε στον κ. Πρωθυπουργό και τους κ.κ. Βενιζέλο και Κουβέλη, με την οποία ζητούσαμε την τροποποίηση των παραγράφων 2, 3, 4 του άρθρου 24 του σχεδίου Νόμου για τα αποθέματα πετρελαίου και την επέκταση τους σε όλα τα Φ/Β που είναι κάτω των 100KWp , ανεξαρτήτως του εάν ειναι αγρότης ή όχι, δεδομένου ότι τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας τις υφίστανται όλοι οι πολίτες και όχι μόνο οι αγρότες.
Με την παρούσα σας ζητούμε κατά την συζήτηση της προσεχούς Πέμπτης στην Επιτροπής σας, να ζητήσετε την τροποποίηση του συγκεκριμμένου άρθρου (σχετική τροπολογία και αιτιολογική έκθεση σας συνυποβάλλουμε), ώστε να αποκατασταθεί η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα ισονομία για όλους τους πολίτες.

Σας ευχαριστούμε για το έμπρακτο ενδιαφέρον σας προκαταβολικά

Μετά τιμής

Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ. του ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :  1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

                          2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Home ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ