ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ TOY κ. Μ. ΒΟΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Σήμερα 3/1/2013  ό  Πρόεδρος του Συλλόγου  μας συναντήθηκε  με  τον  κ. Μ. Βορίδη, βουλευτή της Ν.Δ. και πρώην Υπουργό, στα πλαίσια κοπής της Βασιλόπιτας της ΝΟΔΕ  της  Ν.Δ. Σερρών, και  τον  ενημέρωσε  για  τα  πολλά  προβλήματα που έχουν  να  αντιμετωπίσουν οι  παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά  και  ζήτησε  την  δική  του  συμπαράσταση  και  του  κόμματός  του. Του  παρέδωσε  και  σχετική  επιστολή  με  τα  αιτήματα  του  Συλλόγου  μας.

Το  πλήρες  κείμενο  της  επιστολής  έχει  ως  εξής:

κ. Υπουργέ,
θα θέλαμε για μια άλλη φορά να θέσουμε υπ' όψη σας και υπ' όψη του κόμματός σας που είναι η βασική συνιστώσα της σημερινής Κυβέρνησης, τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στον κλάδο των μικροεπενδυτών αγροτών και λοιπών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και τους έχουν φέρει στα όρια της χρεοκοπίας:

 

 

1. Να ανασταλεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου Ι.2 του νόμου 4093/2012 για την ισοπεδωτική, αναποτελεσματική ,αντισυνταγματική έκτακτη εισφορά (25-30% επί του τζίρου) και να ανατεθεί η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για τις αιτίες που δημιουργούν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και τους τρόπους εξάλειψης του.
2. Να δανειοδοτηθεί άμεσα ο ΛΑΓΗΕ (έναντι των χρεών της Energa κ.λ.π. , έναντι των ανείσπρακτων λογαριασμών της ΔΕΔΔΗΕ) και να αποπληρωθούν οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά πριν χρεοκοπήσουν . Υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών πέντε μηνών , ενώ υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει, σύντομα το φόρο εισοδήματος και ταυτόχρονα υψηλά τοκοχρεολύσια για τα δάνειά τους.
3. Να εξετασθεί η λύση της διαχειριστικής ενοποίησης των ταμείων αποπληρωμής όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτροπαραγωγών (συμβατικών και ΑΠΕ) η οποία εφαρμοζόμενη θα έφερνε όλους τους παραγωγούς σε υπερημερία 65 ημερών απαλλάσσοντας έτσι τις ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου από το άχθος των πλασματικών αυτών ελλειμμάτων που μονομερώς τις φέρνουν σήμερα στις 150+ ημέρες υπερημερίας.
4. Σε αρθεί η αδικία της μη έκπτωσης της άδικης έκτακτης εισφοράς εξ' ολοκλήρου από τα φορολογητέα έσοδα. Με το Ν.4110/2013 ψηφίστηκε η έκπτωση μόνο του 20% .
5. Να ανακληθούν οι με αριθ. 26430/15-62012 και 39433/14-9-2012 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες προσδιορίζεται Διοικητικά το κόστοε των επενδύσεων των φωτοβολταικών που είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και να γίνονται αποδεκτά για την υπαγωγή και εκταμίευση της επιδότησης τα νόμιμα παραστατικά υλοποίησης των επενδύσεων.
6. Να ολοκληρωθεί άμεσα η αξιολόγηση και ένταξη στις διατάξεις του Ν.3288/2004 των επενδύσεων που υπέβαλλαν αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το αρθρ.241 του Ν.4072/11-4-2012 και εν συνεχεία να γίνει η άμεση καταβολή των αντίστοιχων επιχορηγήσεων.
7. Να καταβληθούν άμεσα οι οφειλόμενες επιχορηγήσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις υπαγωγής και όχι με περικοπές κατ εφαρμογή των ανωτέρω Υπουργικών αποφάσεων.
8. Να τροποποιηθεί η παραγρ. 9, άρθρου 25 του Ν.3846/2010, που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση των Φ/Β άνω των 20KWp στον ΟΑΕΕ και να προβλεφθεί ότι οι ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα παραμένουν στο φορέα τους , ένω οι πρωτοασφαλιζόμενοι εντάσσονται στον ΟΓΑ για μία τριετία και εάν το εισόδημά τους από φωτοβολταΙκά υπερβαίνει τις 10000 ευρώ κατ' άτομο τότε εγγράφονται στον ΟΑΕΕ..
9. Να προβλεφθεί ρύθμιση ώστε με την υποβολή δήλωσης ετοιμότητας από τους παραγωγούς, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης, να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η τιμή πώλησης της ΗΕ, χωρίς αυτό να συνδέεται με την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης ή το χρονοδιάγραμμα κατασκευής αυτών για τα οποία δεν ευθύνεται ο παραγωγός.
10. Να επεκταθούν οι προβλέψεις της τροπολογίας ποτ κατέθεσε το ΥΠΥΚΑ για τα φωτοβολταΪκά στο νομοσχέδιο για τα αποθέματα πετρελαίου για όλους τους επενδυτές φωτοβολταΪκών κάτω των 100Kwp και να μην ισχύσουν μόνο για τους αγρότες, λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις εγκρίσεις δανειοδοτήσεων, στις ελλείψεις υλικών στην αγορά , την αδυναμία ολοκλήρωσης τόσων πάρκων από τους κατασκευαστές, και τις άσχημες καιρικές συνθήκες του χειμώνα.
11. Να προβείτε σε συστάσεις προς τις τράπεζες , προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις για την άμεση έγκριση των δανειοδοτήσεων των φωτοβολταϊκών σταθμών και την ομαλή εκταμίευση των ήδη εγκεκριμένων δανείων για τα ολοκληρωμένα έργα.
12. Να πιεστούν οι τράπεζες να επιμεριστούν το κόστος όλων των παραπάνω επιβαρύνσεων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταΪκά και να προβούν σε μειώσεις επιτοκίων για τα δάνεια τους με ταυτόχρονη παράταση της διάρκειάς τους.

Σας καλούμε να παρέμβετε εσείς και το κόμμα σας για την άμβλυνση των προβλημάτων μας και σας ευχαριστούμε για το έμπρακτο ενδιαφέρον σας προκαταβολικά

Μετά τιμής

Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ. του ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Home ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ TOY κ. Μ. ΒΟΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ