ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Επιστολή  προς  την  ηγεσία  του  ΥΠ.ΟΙΚ.  απέστειλε  ο  Σύλλογός  μας  και  ζητά  την  παρέμβαση  στο  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουν  οι  Παραγωγοί  Ενέργειας  από  φωτοβολταϊκά  με  την  καταβολή  του  μη  εισπραχθέντος  ΦΠΑ.

Το  πλήρες  κείμενο  της  επιστολής  έχει  ως  εξής:

Αξιότιμoι κ.κ. Υπουργοί,
το τελευταίο εξάμηνο οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά βιώνουν μια άνευ προηγουμένου επίθεση από την πολιτική ηγεσία της χώρας, η οποία τα τελευταία χρόνια και εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης τους είχε παρακινήσει να δανειστούν με υψηλότοκα επιτόκια και να επενδύσουν τις οικονομίες τους στα φωτοβολταϊκά.
Η επίθεση αυτή υλοποιήθηκε με την ανάληψη των παρακάτω μέτρων:
1. Με την αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Ιανουάριος 2012)
2. Με τις με αριθ. 26430/15-6-2012 και 39433/14-9-2012 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες προσδιορίζεται Διοικητικά το κόστος των επενδύσεων των φωτοβολταϊκών που είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 και δεν γίνονται αποδεκτά για την υπαγωγή και εκταμίευση της επιδότησης τα νόμιμα παραστατικά υλοποίησης των επενδύσεων.


3. Με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση αξιολόγησης και ένταξης στις διατάξεις του Ν.3288/2004 των επενδύσεων (που έχουν υλοποιηθεί εδώ και 3-4 χρόνια) που υπέβαλλαν αίτηση επανεξέτασης σύμφωνα με το αρθρ.241 του Ν.4072/11-4-2012.
4. Με την καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων επιχορηγήσεων του κλάδου των φωτοβολταϊκών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αποφάσεις υπαγωγής και όχι με τις περικοπές κατ εφαρμογή των ανωτέρω Υπουργικών αποφάσεων.
5. Με την εκ νέου αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Αύγουστος 2012)
6. Με την αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Αύγουστος 2012)
7. Με την επιβολή ισοπεδωτικής, αναποτελεσματικής και αντισυνταγματικής έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (παράγραφος Ι.2 του νόμου 4093/2012) στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 25% έως 30% επί του τζίρου στα φωτοβολταϊκά και 10% στους υπόλοιπους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Νοέμβριος 2012)
8. Με την μη έκπτωση της άδικης έκτακτης εισφοράς εξ' ολοκλήρου από τα φορολογητέα έσοδα. Με το Ν.4110/2013 ψηφίστηκε η έκπτωση μόνο του 20% .
9. Με το άρθρο 26 του πρόσφατου Νόμου για τα αποθέματα πετρελαίου , με το οποίο τίθεται πλαφόν 1.000.000 ευρώ για το Ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων για κάθε Πελάτη (Βιομήχανο) και έτσι στερείται από απαραίτητους πόρους το ταμείο του ΛΑΓΗΕ, που καθυστερεί να εξοφλήσει πέραν των πέντε μηνών τους παραγωγούς φωτοβολταϊκών, για τον ισοσκελισμό του οποίου υποτίθεται ότι με το Ν.4093/2012 επιβλήθηκε η εξοντωτική έκτακτη εισφορά έως 30% επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών.
10. Με το άρθρο 27 του πρόσφατου Νόμου για τα αποθέματα πετρελαίου , με το οποίο απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά του 10% που τους επιβλήθηκε με το Ν4093/2012 οι μεγαλοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ , ενώ παραμένει η καταστροφική έκτακτη εισφορά έως 30% επι του τζίρου των φωτοβολταϊκών. Βεβαίως αυτό γίνεται χαριστικά προς τους μεγαλοπαραγωγους ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει στο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ (όπως επισημαίνεται στη έκθεση που συνοδεύει τη τροπολογία) και τις επιπλέον καθυστερήσεις που θα επιφέρει στις πληρωμές των μικροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά.
11. Με την άρνηση των τραπεζών να επιμεριστούν το κόστος όλων των παραπάνω επιβαρύνσεων των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά και να προβούν σε μειώσεις επιτοκίων για τα δάνεια τους με ταυτόχρονη παράταση της διάρκειάς τους.
κ.κ. Υπουργοί,
η επίθεση αυτή δεν έχει στόχο την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ ( γιατί δεν θα επιτευχθεί με τα μέτρα αυτά όπως επισημαίνει και ο ΛΑΓΗΕ σε επιστολή του προς τη Ρ.Α.Ε.) , αλλά την πτώχευση των μικροεπενδυτών και την κατάσχεση των επενδύσεων τους από τις τράπεζες ώστε να δοθούν ως προίκα στους αυριανούς (μετά την απελευθέρωση) προμηθευτές και διαχειριστές της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας .
κ.κ. Υπουργοί,
λόγω όλων των παραπάνω άδικων μέτρων και λόγω της πλέον των 150 ημερών καθυστέρησης πληρωμών του ΛΑΓΗΕ προς τους ατυχείς παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά , αυτοί έχουν βρεθεί από καιρού σε αδυναμία καταβολής τοκοχρεολυσίων προς τις τράπεζες και του ΦΠΑ που δεν έχουν εισπράξει προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Η μη καταβολή των ανωτέρω έχει ως συνέπεια την αδυναμία τους να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα και συνεπώς τη μη πληρωμή τους από τον ΛΑΓΗΕ και την οικονομική τους κατάρρευση χωρίς να ευθύνονται.
Για όλους τους παραπάνω δίκαιους και επαρκώς αιτιολογημένους λόγους προτείνουμε άμεσα:
1. Είτε να τους δοθεί η δυνατότητα να πληρώνονται χωρίς προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και να παρακρατείται ο οφειλόμενος ΦΠΑ από τις πληρωμές του μέσω ΛΑΓΗΕ.
2. Είτε, τουλάχιστον για τους έχοντες κύρια και αποκλειστική δραστηριότητα την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, να απαλλαγεί η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το ΦΠΑ και να επιστρέφεται άμεσα ο καταβληθείς ΦΠΑ για τις δαπάνες και τα πάγια τους.
3. Να εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος για τον τρόπο απόσβεσης από τα φορολογητέα έσοδα της έκτακτης εισφοράς (άρθρο 22, Ν.4110/2013)
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
πιστεύουμε ότι θα κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος και θα δώσετε άμεσα λύση στα παραπάνω.

Μετά τιμής
Για τον Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Γ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ                                                                                   Γ. ΜΙΧΟΣ
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ.                                          Γραμματέας προσωρινού Δ.Σ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Θ. ΘΕΟΧΑΡΗ, Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Home ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ