ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΠΗΕΦ 25-6-2014

ΠΗΓΗ: pospief.gr

 

1) Στις 27/6, στις 09:00, εκδικάζονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρώτες ομάδες ασφαλιστικών μέτρων, κατά του ΛΑΓΗΕ , στο κτίριο 5 αίθουσα 1 στο Δικαστήριο των Ευελπίδων ,

Η Διαδικασία είναι ανοικτή και μπορεί ο καθένας να την παρακολουθήσει . Κρίνεται σκόπιμο από τη Διοίκηση να παραβρεθούν όσοι μπορούν για να διαμορφώσουν άποψη σχετικά με τη διαδικασία και τα επιχειρήματα του ΛΑΓΗΕ του ΔΕΔΔΗΕ και των Δικηγόρων του Δημοσίου . Σήμερα σε αντίστοιχη διαδικασία εναντίον του ΔΕΔΔΗΕ οι Δικηγόροι και Μάρτυρες του ΛΑΓΗΕ ισχυρίστηκαν ΨΕΥΔΩΣ ότι οι τιμές μας δεν ήταν Εγγυημένες και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν με υπουργική Απόφαση . Άλλος Δικηγόρος του ΔΕΔΔΗΕ αποκαλούσε τις τιμές μας Εγγυημένες ( ας συννενοηθούν μεταξύ τους ) και Προνομιακές .

2) Επειδή η Διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων είναι ιδιαίτερα σοβαρή και κρίσιμη και πρέπει να αποδείξουμε τη Ζημιά που έχουμε υποστεί θα πρέπει όλοι όσοι έχουν ασκήσει ένδικα μέσα με τον Κύριο Κολλύρη να του αποστείλουν το αρχείο excel συμπληρωμένο . Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι Συνάδερφοι που δεν το έχουν αποστείλει ακόμα . Θα πρέπει να καταβληθεί Προσπάθεια να κατατεθεί το αργότερο ως αύριο σε Επικοινωνία με το Νομικό Γραφείο .

Επιπλέον υπάρχουν κάποιοι Φάκελοι που στάλθηκαν στο Συνεργαζόμενο Νομικό Γραφείο με Ελλείψεις . Παρακαλούνται πολλοί όσοι έχουν λάβει τέτοια ειδοποίηση από το Νομικό Γραφείο να αποστείλουν τα σχετικά ¨Έγγραφα .

3) Για όσους έχουν κατατεθεί Προσωρινές Διαταγές θα πρέπει να έχουν ήδη λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικό από το Νομικό Γραφείο Αν κάποιος συνάδερφος δεν πήρε σχετικό Μήνυμα παρακαλείται να αποστείλει ε-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Μόλις συζητηθούν τα ασφαλιστικά θα λάβουν όλοι νέο mailκαθώς και μόλις προσδιοριστεί η αγωγή .

4) Από το Συνεργαζόμενο Νομικό Γραφείο έχουν αποσταλεί για όλους τους Συμμετέχοντες στα ένδικα Μέσα εξώδικες δηλώσεις διαμαρτυρίας προς ΛΑΓΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό τη διατύπωση ρητής νομικής επιφύλαξης.

Στο κείμενο μεταξύ άλλων Δηλώνεται σχετικά :

«... δηλώνουμε ότι:

- θεωρούμε τη συμπεριφορά σας παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική,

- αρνούμεθα να αποδεχθούμε την εγκυρότητα των πιστωτικών σημειωμάτων για το έτος 2013 που έκαστος έχει λάβει από την εταιρία σας,

- η έκδοση και αποστολή προς υμάς των τιμολογίων εκ μέρους εκάστου ουδόλως συνεπάγεται την εκ μέρους του δήθεν σιωπηρή αποδοχή των ποσών που παρανόμως και αντισυμβατικώς αποδίδονται εις υμάς,

 

- εμμένουμε στους όρους της υπογραφείσας μεταξύ μας σύμβασης ιδίως και όσον αφορά στην τιμολόγηση που ίσχυε.

Β) Σας καλούμε:

- να μας επιστρέψετε άμεσα το ποσό του πιστωτικού τιμολογίου που άκοντες και δη εξαναγκαστικά υπό το καθεστώς παράνομης και αντισυνταγματικής απειλής αναστολής της σύμβασής εκάστου εξ ημών εκδώσαμε και αποστέλλουμε εις υμάς.

- να τηρήσετε στο έπακρο τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, όσον αφορά ιδίως στην τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, πληρώνοντάς μας με τις τιμές που ισχύουν βάσει των συμβάσεων εκάστου εξ ημών.

Γ) Διαμαρτυρόμεθα καθόσον ως αντισυμβαλλόμενη είστε χαρακτηριστικά υπερήμερη, καθώς δεν μας έχετε καταβάλει και μας οφείλετε μέχρι και σήμερα τίμημα για την ενέργεια που σας παραδόθηκε από πέρυσι έως και σήμερα, γεγονός το οποίο μας προκαλεί αυτοτελώς ανεπανόρθωτη βλάβη και σας καλούμε όπως εξοφλήσετε αμελλητί την προσηκόντως παραδοθείσα εις υμάς ηλεκτρική ενέργεια.

Δ) Άλλως, επιφυλασσόμεθα ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός μας,

αφενός, και επιπλέον της τυχόν ήδη γενόμενης επί του σώματος του τιμολογίου επιφυλάξεως, για την διεκδίκηση του κονδυλίου που εμπεριέχεται στο παράνομο ενημερωτικό σημείωμα για το έτος 2013 και στο εκδοθέν αντίστοιχα τιμολόγιο που σας αποστέλλουμε,

αφετέρου για την παράνομη και αντισυμβατική μείωση των τιμών εν σχέσει προς την παραγόμενη ενέργεια,

ενώπιον των αρμοδίων εθνικών και κοινοτικών Αρχών και παντός αρμοδίου Δικαστηρίου

και ιδίως ενώπιον των ποινικών Δικαστηρίων κατά παντός υπευθύνου φυσικού προσώπου για παρελθούσες ή μελλοντικές πράξεις και παραλείψεις του μας έχουν προκαλέσει ή θα μας προκαλέσουν θετική και αποθετική, υλική και ηθική βλάβη, ζημιώνοντας ταυτόχρονα και το καλώς εννοούμενο δημόσιο συμφέρον.

5) Από το Νομικό Γραφείο Έχουν αποσταλεί εξώδικες δηλώσεις για όλους τους Εμπλεκόμενους στα Ένδικα Μέσα προς την ΡΑΕ και προς τη ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με τις οποίες ζητούμε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης από τις συμβάσεις μας τριμελούς Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφοράς.

Ακολουθεί μέρος του εξωδίκου:

«... Για την άσκηση των αξιώσεων αυτών και ενόψει της δημιουργηθείσας διαφοράς πρέπει σύμφωνα με τη σύμβασή μας με την ΑΕ ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ να επιδιωχθεί η επίλυση της διαφωνίας καταρχάς με φιλικές διαπραγματεύσεις, ειδικότερα δε διά της συγκροτήσεως μιας τριμελούς Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Διαφοράς, στην οποία πρέπει να οριστεί ως μέλος ένας εκπρόσωπός σας. Την ίδια υποχρέωση υπέχει σύμφωνα με τη σύμβασή μας και η αντισυμβαλλόμενη ΑΕ, προς ην επίσης κοινοποιείται η παρούσα για το σκοπό αυτό. Ενώπιον αυτής της Επιτροπής θα προβάλουμε αναλυτικά το ύψος για έκαστον εξ ημών και την πραγματική και νομική βάση των αξιώσεών μας κατά της ΑΕ. Επομένως, με την παρούσα σας καλούμε να ορίσετε αμέσως, και ειδικότερα εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, εκπρόσωπο της ΡΑΕ στην ως άνω Επιτροπή και συγκεκριμένο τόπο και χρόνο διεξαγωγής ... Σημειώνουμε ιδιαίτερα την υποχρέωσή αμφοτέρων υμών να ορίσετε αμέσως εκπρόσωπο, πράγμα που σημαίνει ότι φέρετε ευθύνη για την τυχόν καθυστέρηση στην επιλογή εκπροσώπου, ευθύνη την οποία σας δηλώνουμε ήδη με την παρούσα ότι θα εξειδικεύσουμε και θα προβάλουμε στην αδόκητη περίπτωση που κάτι τέτοιο θα χρειαστεί ...»

6) Για όσους έχουν τραπεζικό δανεισμό – ενεχυρίαση απαιτήσεων:

Έχουν κατατεθεί από το Νομικό Γραφείο αιτήσεις προς τις Τράπεζες, έχουν προ πολλού επιδοθεί μια σειρά από εξώδικα για λογαριασμό όλων εκπροσωπουμένων από την Ομοσπονδία και έχουν επιδοθεί ονομαστικά για τον καθένα εξώδικες δηλώσεις προς τις (συστημικές) Τράπεζες με στόχο τη νομική σας διασφάλιση. Ήδη δύο Τράπεζες, η Αlpha Bank και η τέως Probank έχουν επικοινωνήσει με το γραφείο μας, διακείμενες θετικά στο να μας δοθεί εξουσιοδότηση για δικαστική διεκδίκηση. Σας παραθέτουμε μέρος των σχετικών εξωδίκων:

«... 3. Περαιτέρω, εσείς έχετε έναντι ημών υποχρέωση πρόνοιας για τα εύλογα συμφέροντά μας που συνέχονται με τη συναλλακτική σχέση μας μαζί σας: για την υποχρέωση της τράπεζας να προστατεύει τα εύλογα συμφέροντα των πελατών της βλ. αντί άλλων ΑΠ 1727/2008, ΕΕμπΔ 2009, 620. Στοιχείο αυτής της πρόνοιας είναι να αξιοποιείτε πλήρως τις ασφάλειες που σας έχουμε χορηγήσει, μεταξύ αυτών δε προφανώς και τις εκχωρηθείσες ή ενεχυρασθείσες σε σας αξιώσεις μας κατά των ΛΑΓΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ώστε να ελαφρύνεται η οφειλή μας προς εσάς. Τυχόν όροι των συμβάσεών μας με εσάς, κατά τους οποίους δήθεν δεν έχετε τέτοια υποχρέωση, είναι προφανώς καταχρηστικοί και άκυροι, και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Δεδομένων των ανωτέρω αλλά και του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος για την επιβίωση των επιχειρήσεών μας, σας καλούμε με την παρούσα όπως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την λήψη της παρούσας: α) μας γνωρίσετε, τις ενέργειες, στις οποίες προτίθεστε να προβείτε αμέσως και σε συντονισμό μαζί μας, προκειμένου να προφυλαχθούν τα σχετικά δικαιώματά μας έναντι των ως άνω εταιριών εξαιτίας του ν. 4254/2014, (π.χ. άσκηση αγωγών από πλευράς σας στα πλαίσια της «διαχείρισης του ενεχύρου» ή παρεμβάσεων στις συναφείς ανοιγείσες δίκες αγωγών), β) αν δεν επιθυμείτε καμία εμπλοκή σας με το ζήτημα, να αποδεσμεύσετε από το ενέχυρο το μέρος των απαιτήσεών μας κατά των ΛΑΓΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που θίγεται από την εφαρμογή αυτού του νόμου, γ) άλλως σε κάθε περίπτωση ζητούμε να εξουσιοδοτήσετε με ειδικό έγγραφο ειδικά και προσηκόντως έκαστο εξ ημών ώστε να νομιμοποιούμαστε ενεργητικά και να μην τίθεται νομική αμφιβολία στη δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων κατά των ως άνω εταιριών με τις οποίες έχουμε σύμβαση, και κατά των οποίων θα καταθέσουμε άμεσα αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προκειμένου αφενός να ακυρωθεί η μονομερής τροποποίηση των συμβάσεών μας και ειδικότερα η μονομερής μείωση της συμβατικής τιμής μονάδας πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου να μας επιστραφεί το ποσό που παρανόμως υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο για την ήδη παραχθείσα ενέργεια του 2013.

Σας δηλώνουμε τέλος ότι σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε ρητά παντός νομίμου δικαιώματος μας ιδίως του δικαιώματος μας να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν έχουμε υποστεί ή θα υποστούμε στο μέλλον από τυχόν παραλείψεις επιβαλλόμενων κατά τα ανωτέρω από πλευράς σας ενεργειών για την προστασία των απαιτήσεων και δικαιωμάτων μας που σας έχουμε εκχωρήσει στα πλαίσια των σχετικών συμβάσεων. ...» .

7) Εντός της εβδομάδας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή, 27/6 θα έχει κατατεθεί στο ΝΣΚ και στο ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ η αίτηση διακοπής παραγραφής για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουν συμπληρώσει τον οικείο ατομικό πίνακα στον Νομικό Γραφείο του Κυρίου Κολλύρη .

8 ) Ειδική ομάδα Δικηγόρων ( ποινικολόγων ) σε συνεργασία με τους Εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας επεξεργάζεται τη σύνταξη και Ολοκλήρωση της μηνυτήρια αναφοράς προς τον Εισαγγελέα .

Εκτός απροόπτου υπολογίζεται να κατατεθεί εντός του Μηνός Ιουλίου .

9) Παράλληλα με όλα τα ανωτέρω πραγματοποιούνται από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας και άλλες Διεργασίες με Επιφανείς Νομικούς της Χώρας μας οι οποίες προς το Παρών δεν είναι ανακοινώσιμες για θέμα τακτικής .

10) Εντός των Ημερών θα αναρτηθεί στο site της ΠΟΣΠΗΕΦ ο κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας της Ομοσπονδίας μας καθώς και οι σχετικές Επιτροπές . Στις Επιτροπές αυτές δυνατότητες συμμετοχής θα έχουν όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στην Κοινή Προσπάθεια .

ΠΟΣΠΗΕΦ

Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΠΗΕΦ 25-6-2014