ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κατατέθηκε σήμερα  στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το νομοσχέδιο με τίτλο " Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικου περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και Ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις".

Στο νομοσχέδιο και συγκεκριμμένα στο άρθρο 20 παραγρ.12 , του κεφαλαίου Δ, προβλέπεται ευνοϊκή ρύθμιση για την ένταξη στον αναπτυξιακό επενδύσεων Φ/Β ισχύος <100KWp, που εκκρεμούν εδώ  και  πάνω από τρία χρόνια  και  ήταν  ένα  αίτημα  του  συλλόγου  μας.

Συγκεκριμένα στο  νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 20
Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
12. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP.»

Για  να  διαβάσετε  το  πλήρες  κείμενο του νομοσχεδίου πατήστε  εδώ

Home ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ