ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Επιστολή  προς  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ  απέστειλε ο  Σύλλογός μας  για την παράνομη παρακράτηση έκτακτης εισφοράς  του μηνός  Ιουλίου 2012  από τον ΛΑΓΗΕ που έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Δ/ντα Σύμβουλε,
σας αποστέλλουμε συνημμένα επιστολή του Συλλόγου μας προς τον κ. Πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με την οποία διαμαρτυρόμαστε για την παράνομη παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς του μηνός Ιουλίου 2012, δεδομένου ότι κατά τον νόμο 4093/2012 ισχύει από την 1 Ιουλίου 2012 αλλά η τιμολόγηση του Ιουλίου περιλαμβάνει και ενέργεια που παράχθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.
Επειδή ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ισχυρίζεται ότι είναι αναρμόδιος να προσδιορίσει την παραχθείσα ενέργεια από 1ης Ιουλίου, δεδομένου ότι τα στοιχεία των μετρήσεων είναι αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ, παρακαλούμε να αναλύσετε την παραγωγή κάθε Φ/Β πάρκου του τετραμήνου Ιούλιος-Οκτώβριος 2012 με την μεθοδολογία που σας επισυνάπτουμε και να επαναποστείλετε στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τις μετρήσεις του Οκτωβρίου 2012, ώστε να μας επιστραφεί η αχρεωστήτως παρακρατηθείσα έκτακτη εισφορά του δεκαημέρου του Ιουνίου 2012.

Home ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012