Καταγγελίες στο ΥΠΕΝ: Στήνουν «μη κερδοσκοπικές» ενεργειακές κοινότητες για φωτοβολταϊκά και τις… πωλούν μέσω αγγελίας

Το γνωστό φαινόμενο του να αξιοποιούνται οι ευνοϊκές διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών ή για συγκεκριμένες μορφές συλλογικής δραστηριότητας (και μάλιστα σε εφαρμογή των κοινοτικών κατευθύνσεων) από «επιτήδειους» κερδοσκόπους, δείχνει να έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις στην υπόθεση των ενεργειακών κοινοτήτων.

Την περίοδο αυτή η χώρα μας δείχνει να έχει ανακαλύψει ξαφνικά τις αρχές και τις αξίες του συνεργατισμού (τις οποίες κατά κανόνα η νοοτροπία του Έλληνα αποφεύγει), όπως τουλάχιστον προκύπτει από τη ραγδαία αύξηση των ενεργειακών κοινοτήτων που δημιουργούνται σε όλη την ελληνική επαρχία, κατά κανόνα με τη μεσολάβηση ενεργειακών συμβούλων ή εταιρειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και αιολικών, με σκοπό να επενδύσουν σε εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ.

Το κίνητρο είναι προφανώς η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία για τις ενεργειακές κοινότητες και ιδίως η προτεραιότητα που έχουν στην έκδοση όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Περισσότερα...

Ρυθμίστηκε η ετήσια δήλωση των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ΑΠΕ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται το θέμα της ετήσιας δήλωσης των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ΑΠΕ.

Όπως αναφέρεται σχετικά στην αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης έτους 2018 εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, προκειμένου να διασφαλισθεί η υποβολή της εν λόγω δήλωσης από σημαντικό αριθμό κατ' επάγγελμα αγροτών, που μολονότι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης του ν. 4254/2014, δεν έχουν ακόμη προβεί στην υποβολή της.

Επειδή δε το συγκεκριμένο πρόβλημα επανεμφανίζεται κάθε έτος ύστερα από τη θέση σε ισχύ της εν λόγω υποχρέωσης με τον ν. 4254/2014 και επιλέγεται ως λύση η εισαγωγή ειδικής νομοθετικής διάταξης, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται λύση και για τα επόμενα χρόνια, με αναδρομικό επανακαθορισμό της τιμής αποζημίωσης από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση στον πίνακα Α' της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 για όλες τις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης μετά την παρέλευση του επιπρόσθετου διαστήματος των δύο (2) μηνών και εντός του έτους υποβολής της δήλωσης.

Επιπλέον, προτείνεται η επιβολή στον κάτοχο του σταθμού εφάπαξ παρακράτησης ίσης με το 50% της αξίας της ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο χρονικά ενημερωτικό σημείωμα που εκδίδεται μετά τον επανυπολογισμό της τιμής αποζημίωσης, ως αντικίνητρο για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί ριζικά το φαινόμενο υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Περισσότερα...

Οι 12 προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας στα φωτοβολταϊκά

Τις προτάσεις της για τη βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των φωτοβολταϊκών υπέβαλε η ΠΟΣΠΗΕΦ στα πλαίσια της πρόσφατης εκδήλωσης της ΡΑΕ για τις ΑΠΕ στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμος περιλαμβάνει δώδεκα προτάσεις με πρώτη την αποστολή διευκρινιστικής εγκυκλίου στις υπηρεσίες της πολεοδομίας όλης της χώρας σχετικά με το επιτρεπτό της εγκατάστασης φωτοβολταικών σε ζώνη 200 μέτρων απο εθνική οδό και 150 απο επαρχιακή οδό.

Επιπλέον, προτείνει να επιτραπεί ξανά η εγκατάσταση ΑΠΕ στο 1% της γής υψηλής παραγωγικότητας καθε περιφερειακής ενότητας, ενώ τονίζει και τη σημασία της ενίσχυσης των Περιφερειακών διευθύνσεων του ΔΕΔΔΗΕ με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζει ως εξαιρετικά επείγουσας προτεραιότητας την ενίσχυση με επιστημονικό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ.

Παράλληλα, η ΠΟΣΠΗΕΦ ζητά ουσιαστικη δυνατότητα επιλογής των δικτύων σύνδεσης απο ιδιώτες εργολάβους, καθώς και δυνατότητα εναρξης των εργων σύνδεσης πρίν την υπογραφή σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ.

Περισσότερα...

ΔΑΠΕΕΠ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια λειτουργικών δαπανών του δ' τριμήνου 2018

Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια λειτουργικών Δαπανών του 4ου 3μηνου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΑΠΕΕΠ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους για την κάλυψη των Λειτουργικών και Επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, ο ΔΑΠΕΕΠ προχώρησε στην έκδοση των τιμολογίων λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του από την ημερομηνία λειτουργίας του, ήτοι από τον 7ο 2018, για κάθε ένα από τα εν λειτουργία πάρκα (ΕΔΡΕΘ). Τα εν λόγω τιμολόγια θα αναρτηθούν σταδιακά στο portal του κάθε πάρκου και θα συμψηφισθούν ως ακολούθως:

Με την πληρωμή της παραγωγής του Απριλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2018 (3ο 3μηνο '18).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Μαΐου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2018 (4ο 3μηνο '18).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Ιουνίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2019 (1ο 3μηνο '19).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Ιουλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2019 (2ο 3μηνο '19).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Αυγούστου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου 2019.
Από την πληρωμή της παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, το τιμολόγιο του μήνα θα παρακρατείται από την πληρωμή του αντίστοιχου μήνα.

Όροι και προϋποθέσεις για αυτοτιμολόγηση από τον ΔΑΠΕΕΠ για λογαριασμό των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012), ο ΔΑΠΕΕΠ δύναται, με την προηγούμενη και ρητή σύμφωνη γνώμη του παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ο οποίος είναι και υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών), να εκδίδει για λογαριασμό του τελευταίου τα τιμολόγια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αυτοτιμολόγηση) για την παραγόμενη ενέργεια του σταθμού ή των σταθμών του, αντί για το μέχρι σήμερα εκδιδόμενο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον παραγωγό προς τον ΔΑΠΕΕΠ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Λειτουργού.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης, απαιτείται το ΑΦΜ που επιθυμεί να ενταχθεί στο καθεστώς της αυτοτιμολόγησης, να υποβάλει προηγουμένως τη σχετική Δήλωση Ανάθεσης Αυτοτιμολόγησης που έχει ήδη αναρτηθεί στο portal του κάθε παραγωγού. Η οριστική υποβολή της εν λόγω Δήλωσης, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάθεση έκδοσης τιμολογίου αγοράς από τον ΔΑΠΕΕΠ για λογαριασμό του παραγωγού για αόριστο χρονικό διάστημα. Η μορφή, ο τρόπος απεικόνισης και το περιεχόμενο του τιμολογίου αγοράς καθορίζεται ελεύθερα από τον ΔΑΠΕΕΠ, τα δε αριθμητικά μεγέθη κάθε τιμολογίου θα βασίζονται αποκλειστικά στα εκάστοτε ενημερωτικά σημειώματα που αναρτώνται για κάθε ΕΔΡΕΘ. Παραγωγός που έχει ενταχθεί στο σύστημα της αυτοτιμολόγησης δεν θα μπορεί να προβάλλει επιφυλάξεις για τα αριθμητικά μεγέθη των εν λόγω τιμολογίων.

Η πρώτη έκδοση θα γίνει από την επόμενη περίοδο εκκαθάρισης που ακολουθεί την υποβληθείσα Δήλωση και θα διαρκεί μέχρι την έγγραφη αίτηση του παραγωγού στο πρωτόκολλο του ΔΑΠΕΕΠ για ανάκλησή της.

Τα τιμολόγια αγοράς θα εκδίδονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την επομένη της ανάρτησης των ενημερωτικών σημειωμάτων στο portal του παραγωγού. Ο παραγωγός θα πρέπει με αποκλειστικά δική του ευθύνη να εκτυπώσει αντίγραφα των εν λόγω τιμολογίων του προκειμένου να τα καταχωρήσει στα φορολογικά του βιβλία και για να τηρήσει τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις του (απόδοση ΦΠΑ κλπ). Ο ΔΑΠΕΕΠ ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για την από μέρους του παραγωγού μη έγκαιρη ή μη προσήκουσα συμμόρφωση με τις φορολογικές, λογιστικές και γενικότερα οικονομικές υποχρεώσεις του.

Αν το ΑΦΜ του παραγωγού είναι ενταγμένο στο καθεστώς καταβολής ΦΠΑ ή απαλλαγής ΦΠΑ, το ίδιο αυτοδικαίως θα ισχύει και για το τιμολόγιο αγοράς που θα εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ.

Περισσότερα...

ΠΟΣΠΗΕΦ: "Κατεπείγον" να καλυφθούν τα κενά του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης καθώς ο χρόνος αναμονής των αιτήσεων υπερβαίνει το εξάμηνο

23 07 2019 | 15:52
Οι σημαντικές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται με βάση την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων για τους νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και οι μετέπειτα αδειοδοτικές διαδικασίες, όπως η σύναψη σύμβασης σύνδεσης τους και ηλέκτρισης με τον ΔΕΔΔΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντηση των ΠΟΣΠΗΕΦ και ΣΠΗΕΦ Θεσσαλονίκης με την Περιφερειακή Διευθύνση του ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονίας-Θράκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18/7 και μέρος έλαβαν διοικητικά στελέχη εκατέρωθεν.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΠΟΣΠΗΕΦ, σημειώνεται χαρακτηριστικά πως μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περισσότερες από 1200 αιτήσεις στην αρμόδια διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ ο χρόνος αναμονής για την χορήγηση των Όρων Σύνδεσης ξεπερνά τους 6 μήνες.

Τέλος, ο ΠΟΣΠΗΕΦ κάλεσε την διοίκηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονίας-Θράκης να προχωρήσει άμεσα σε απόσπαση προσωπικού για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών που έχουν ανακύψει έως ώτου, λυθεί οριστικά το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού με την πρόσληψη νέων μηχανικών. Μάλιστα προς τούτο, έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την διοίκηση της ΔΕΗ.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΟΣΠΗΕΦ

Στις 18/7/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονίας – Θράκης μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ μελών της ΠΟΣΠΗΕΦ και του ΣΠΗΕΦ Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα...

Για μονομερή αναδρομική τιμολόγηση του τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ κάνει λόγο η ΠΟΣΠΗΕΦ σε επιστολή προς τη ΡΑΕ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr Η ΠΟΣΠΗΕΦ υποστηρίζει σε επιστολή της προς τη ΡΑΕ ότι επιβλήθηκε μονομερής αναδρομική τιμολόγηση του Τέλους υπέρ ΔΑΠΕΕΠ (αρ. 22 Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ) για το 2ο εξάμηνο του 2018 στους παραγωγούς ΑΠΕ - ΣΗΘΥΑ.

Ο σύνδεσμος ζητά από τη ΡΑΕ να επιληφθεί άμεσα των γεγονότων, ακυρώνοντας τις μονομερείς - έκνομες πρακτικές του ΔΑΠΕΕΠ διασφαλίζοντας την αρχή της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΣΠΗΕΦ:

Αξιότιμε κε. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της άτυπης ενημέρωσης των φορέων ΑΠΕ στις 10/7/2019 που πραγματοποιήθηκε στον ΔΑΠΕΕΠ, της ανακοίνωσης του ΔΑΠΕΕΠ στην ιστοσελίδα του (http://www.lagie.gr/perissoteresanakoinoseis/anakoinosi/article/1743/) και της έκδοσης των σχετικών παραστατικών, είναι γεγονός ότι ο ΔΑΠΕΕΠ μονομερώς και σε πλήρη αντίθεση με το νομικό πλαίσιο του ν.4001 και του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, επιβάλλει αναδρομική χρέωση στους παραγωγούς ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ για την ανάκτηση των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του για το 2ο εξάμηνο του 2018.

Στο αρ. 118 του ν.4001 και ειδικότερα την παρ. 3 περ. γ προβλέπονται τα ακόλουθα :

«...γ) Εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς της προηγούμενης παραγράφου για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης...»

Παράλληλα στο αρ. 22 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ εξειδικεύεται ο τρόπος για την επιβολή του εν λόγω Τέλους :

«...Α) Οι Λειτουργικές και Επενδυτικές Δαπάνες OCy του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης προϋπολογίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους. Στον προϋπολογισμό αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι εύλογες δαπάνες που αναμένεται να επιβαρύνουν τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης κατά το επόμενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, συμπεριλαμβανομένου και ενός ευλόγου κέρδους. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο υπουργείο τον ως άνω προϋπολογισμό τον οποίο και κοινοποιεί στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δύναται να εκδώσει Γνώμη επι της ως άνω εισήγησης στο Υπουργείο. Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές

Περισσότερα...

Ενημέρωση του ΔΑΠΕΕΠ σχετικά με τα τιμολόγια λειτουργικών δαπανών - Πότε θα αναρτηθούν και πως θα συμψηφιστούν

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους για την κάλυψη των Λειτουργικών και Επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω, ο ΔΑΠΕΕΠ προχώρησε στην έκδοση των τιμολογίων λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών του από την ημερομηνία λειτουργίας του, ήτοι από τον 7ο 2018, για κάθε ένα από τα εν λειτουργία πάρκα (ΕΔΡΕΘ).

Τα εν λόγω τιμολόγια θα αναρτηθούν σταδιακά στο portal του κάθε πάρκου και θα συμψηφισθούν ως ακολούθως:

Με την πληρωμή της παραγωγής του Απριλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2018 (3ο 3μηνο '18).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Μαΐου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2018 (4ο 3μηνο '18).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Ιουνίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2019 (1ο 3μηνο '19).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Ιουλίου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2019 (2ο 3μηνο '19).
Με την πληρωμή της παραγωγής του Αυγούστου 2019 θα παρακρατηθεί το τιμολόγιο των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου 2019.
Από την πληρωμή της παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, το τιμολόγιο του μήνα θα παρακρατείται από την πληρωμή του αντίστοιχου μήνα.

Χαμηλώνει το όριο: Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί πάνω από τα 400 KW θα έχουν πλέον τις υποχρεώσεις του target model

Μια σημαντική αλλαγή που επηρεάζει άμεσα τους σχεδιασμούς των επενδυτών που συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετάσχουν στην φωτοβολταϊκή αγορά, έχει δρομολογήσει η Ε.Ε. και πρόκειται σύντομα να νομοθετηθεί και στη χώρα μας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το όριο πάνω από το οποίο οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί υποχρεώνονται να συμμετάσχουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το target model.

Το όριο αυτό ήταν μέχρι τώρα τα 500 KW. Οι πληροφορίες από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελήφθη ήδη και το όριο κατεβαίνει στα 400 KW για νέα φωτοβολταϊκά έργα από 1ης Ιανουαρίου του 2020. Θα ακολουθήσει και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνεπώς ο ΔΑΠΕΕΠ θα υπογράφει Συμβάσεις Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) για νέα πάρκα μέχρι 400 KW, ενώ τα πάνω από 400 KW θα έχουν Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσάυξησης (ΣΕΔΠ).

Οι υποχρεώσεις του target model για τους έχοντες ΣΕΔΠ αφορούν ως γνωστόν τη συμμετοχή στην προημερήσια αγορά (σε ότι αφορά την ενέργεια και όχι την τιμή) και στην εξισορρόπηση, η οποία έχει κόστος για τον επενδυτή, το κόστος των αποκλίσεων. Επιπλέον κόστος είναι βεβαίως η σύμβαση με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) προκειμένου να είναι ο επενδυτής εντάξει με τις υποχρεώσεις του.

Η μείωση του ορίου πάντως στα 400 KW, είναι άσχετη από την συμμετοχή ή μη σε διαγωνισμούς ΡΑΕ και επίσης άσχετο με το αν η φωτοβολταϊκή μονάδα αφορά εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αλλαγή του ορίου συμπιέζει έτι περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης των μικρομεσαίων επενδυτών στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Συνεπώς γίνεται ακόμα πιο πειστικό το αίτηα των επενδυτών για «χαλάρωση» των περιορισμών που έχουν τεθεί για τα εκτός διαγωνισμού ΡΑΕ φωτοβολταϊκά έργα που δικαιούνται. Όπως έχει γράψει το energypress, το αίτημα αφορά την ελαστικοποίηση του περιορισμού των δύο μονάδων ανά φυσικό πρόσωπο, πολλώ δε μάλλον όταν τα 400 kW είναι ακόμα δυσκολότερο να ανταγωνιστούν σε διαγωνισμούς ΡΑΕ τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Πληροφορίες αναφέρουν, τέλος, ότι υπάρχει επίσης απόφαση της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις χώρες – μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την ισχύ των υφιστάμενων εγκεκριμένων συστημάτων στήριξης των ΑΠΕ και μετά το τέλος του 2020 για τη διετία 2021 και 2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της ΠΟΣΠΗΕΦ

ΠΟΣΠΗΕΦ

Στις 9/2/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στο Grand Hotel Palace η ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνησε από τις 10:00 με ξενάγηση, σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, με την διεθνούς φήμης ξεναγό κα. Κούκουρα Ευγενία. Παράλληλα για τα παιδιά των συμμετεχόντων στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας, υπήρξε ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων από τις 11:00 ως τις 17:00 στο κέντρο διάδοσης επιστημών NOESIS, η ψυχαγωγία των παιδιών συνεχίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου με ειδικούς παιδαγωγούς και εκπληκτικές δραστηριότητες.

Στις 17:00 πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα, διάρκειας 1:45 ώρας , κατά την οποία υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των μελών μας, και όχι μόνο, σε κεντρικούς τομείς των επενδύσεων στα φωτοβολταϊκά.

Περισσότερα...

Ετήσια Εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτοβολταϊκών (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) στις 9/2/2019

Το Σάββατο 9/2/2019, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.), θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη την Ετήσια Εκδήλωση της.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο 5* GRAND HOTEL PALACE στη Θεσσαλονίκη.

GRAND HOTEL

 

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι όλων των Θεσμικών Φορέων της Ενεργειακής Αγοράς και πιο συγκεκριμένα, του Υπουργείου Ενέργειας, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του ΔΑΠΕΕΠ, του ΚΑΠΕ, της ΔΕΗ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.
Η συμμετοχή στην φετινή εκδήλωση, προβλέπεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών και μελών των Συλλόγων της Ομοσπονδίας, για την κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών μονάδων, υπό το νέο καθεστώς στήριξης (feed in premium), η μετάβαση εντός του 2019 στο EU TARGET MODEL και οι σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία των ΑΠΕ, είναι από τα πλέον σημαντικά ζητήματα τα οποία θα παρουσιαστούν στην φετινή Ετήσια Εκδήλωση.

Περισσότερα...

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ