ΕΣΗΑΠΕ: H κατάσταση, οι προοπτικές και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΑΠΕ στην Ελλάδα του 2017

Η μακρά πλέον εμπειρία της αξιοποίησης των ΑΠΕ τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας έχει δείξει ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες ΑΠΕ μπορούν (α) να μειώνουν το κόστος παραγωγής ενέργειας, (β) να δημιουργούν και να διατηρούν θέσεις απασχόλησης και υψηλή προστιθέμενη αξία, (γ) να τονώνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και να δίνουν ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, (δ) να απεξαρτούν τη χώρα από εισαγόμενα καύσιμα, (ε) να βελτιώνουν το εμπορικό ισοζύγιο, (στ) να μειώνουν τους ρύπους και να προστατεύουν το περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο μιας ενεργειακής στρατηγικής με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη και την ορθολογική αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων οι ΑΠΕ (αέρας, νερό, ήλιος, βιομάζα, γεωθερμία, κλπ) μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα και να βοηθήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότησή της και στην έξοδο από την κρίση.

Τα επίσημα στοιχεία της EUROSTAT και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) δείχνουν ότι η διείσδυση των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο (ως ποσοστό της ακαθάριστης τελικής ενεργειακής κατανάλωσης) έφθασε το 2015 στο 15,4%, από 6,9% που ήταν το 2004.

Οι πιο πρόσφατες επίσημες εκτιμήσεις της ΕΕ (Μάρτιος 2017) είναι ότι για να επιτευχθεί ο δεσμευτικός εθνικός στόχος του 18% για το 2020 απαιτείται η προσθήκη 2.200 – 2.700 MW νέας ανανεώσιμης ηλεκτρικής ισχύος στα αμέσως επόμενα 3- 4 χρόνια.

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση στη χώρα μας και οι καθυστερήσεις της δομικής αναδιάρθρωσης, του εκσυγχρονισμού και της εξυγίανσης της εθνικής αγοράς ηλεκτρισμού, είχαν και έχουν σημαντικές γενικές και ειδικές αρνητικές επιπτώσεις. Όσον αφορά στις ΑΠΕ, όχι μόνον έχουν δράσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη νέων, αλλά και απειλούν μονίμως να τορπιλίσουν και τα υφιστάμενα, εν λειτουργία έργα, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και εξακολουθούν να καταβάλλονται από την Πολιτεία και τους επενδυτικούς φορείς για τη στήριξή τους.

Με αυτά τα δεδομένα, κρίσιμα ζητούμενα και απόλυτες προτεραιότητες για τον κλάδο των ΑΠΕ στην Ελλάδα παραμένουν σταθερά:

-η διασφάλιση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων, εν λειτουργία έργων ΑΠΕ

-η αποφυγή της αναγκαστικής εγκατάλειψης δρομολογημένων / υπό κατασκευή επενδύσεων ΑΠΕ, και

-η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την επανεκκίνηση ώριμων και νέων επενδύσεων

Περισσότερα...

Εξαιρέθηκαν οι παραγωγοί με φωτοβολταϊκά από τη χρήση POS

ΠΗΓΗ: energypress

Εξαίρεση από την χρήση του POS προβλέπει επιστολή προς τον ΣΠΕΦ του ΥΠΟΙΚ για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά.

Οι παραγωγοί διατείνονταν όλο αυτό το διάστημα ότι δεν ενέπιπταν στην ανωτέρω υποχρέωση διότι αφενός, δεν πωλούν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές/πληρωτές, αφετέρου, ο μοναδικός αντισυμβαλλόμενός τους είναι η ΛΑΗΓΕ Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το αρμόδιο υπουργείο, μετά και από οχλήσεις του ΣΠΕΦ απέστειλε σχετική επιστολή σύμφωνα με την οποία επειδή οι ανωτέρω επαγγελματίες δεν πωλούν ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε καταναλωτές/πληρωτές, εξαιρούνται της χρήσης pos για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος.

Ακολουθεί η διευκρινιστική απάντηση του συναρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας:

Περισσότερα...

Παράνομο το αναδρομικό «ψαλίδι» της Ισπανίας στις ταρίφες των ΑΠΕ – Προηγούμενο και για το ελληνικό «new deal»

ΠΗΓΗ: energypress

Με πρόσφατή του σημαντικότατη απόφαση, η οποία εκδόθηκε προ ημερών και παράγει διεθνή αντίκτυπο αλλά και έχει σαφείς προεκτάσεις και για τις άλλες χώρες και αγορές όπως η ελληνική, όπου ο νομοθέτης προέβη σε αναδρομική περικοπή των εγγυημένων FiTs των παραγωγών ΑΠΕ, το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (International Center for the Settlement of Investment Disputes - ICSID), καταδίκασε την Ισπανία υποχρεώνοντάς την στην καταβολή αποζημίωσης ύψους € 128 εκ. πλέον τόκων στην αντίδικο εταιρεία "Eiser Infrastructure Limited" καθώς και στη θυγατρική της "Energia Solar Luxemburg", με την βασική αιτιολογία ότι το μέτρο της μείωσης των προκαθορισμένων για τους επενδυτές εγγυημένων τιμών παραβιάζει το άρθρο 10 της Συνθήκης του Χάρτη Ενέργειας, στο οποίο προβλέπεται oκανόνας της χρηστής και ίσης μεταχείρισης ("fair and equitable treatment").

Η εν λόγω απόφαση συνιστά «νομολογιακό προηγούμενο» εν όψει της σωρείας υποθέσεων στις οποίες η Ισπανία άγεται σε διαιτητική επίλυση των σχετικών διαφορών με παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι έχουν εγείρει ευρείες αποζημιωτικές αξιώσεις λόγω της ετεροχρονισμένης μείωσης των εγγυημένων τιμών για εν λειτουργία έργα ΑΠΕ. Το Υπουργείο Ενέργειας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις για την πιθανή λήψη απόφασης να ασκηθεί έφεση κατά της παρούσας διαιτητικής απόφασης, ενόψει του υφισταμένου κινδύνου να εγείρουν περισσότεροι ζημιωθέντες επενδυτές σχετικές αποζημιωτικές αξιώσεις.

Περισσότερα...

Συμψηφίζοντας τις πληρωμές των φωτοβολταϊκών στέγης θα κλείσει η ΔΕΗ τις οφειλές για τη «χρέωση προμηθευτή»

ΠΗΓΗ: energypress

Συνεχίζει να μην πληρώνει στον ΛΑΓΗΕ τα ποσά που αναλογούν στη «χρέωση προμηθευτή» η ΔΕΗ, κάνοντας ουσιαστικά στάση πληρωμών από την αρχή του χρόνου.

Το ποσό που έχει σωρευθεί ως ληξιπρόθεσμη οφειλή - και το οποίο φυσικά λείπει από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ - φτάνει τα 75 εκατ. ευρώ. Μικρότερα ποσά από εκείνα που τους αναλογούν πληρώνουν και όσες ιδιωτικές εταιρείες είχαν προσφύγει δικαστικά και (με απόφαση δικαστηρίου για ασφαλιστικά μέτρα) έχουν εξασφαλίσει ότι θα πληρώνουν το 50% της «χρέωσης προμηθευτή» μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση. Το 50% ήταν προφανώς δίκαιο κατά τις εποχές που είχε εκτοξευθεί η τιμή της συγκεκριμένης χρέωσης, ωστόσο σήμερα που οι τιμή έχει «εκλογικευθεί» τα 50% υποαποδίδει.

Το σοβαρό πρόβλημα ωστόσο σχετίζεται με το «δεν πληρώνω» της ΔΕΗ, η οποία είναι ο συντριπτικά μεγαλύτερος προμηθευτής. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, o ΛΑΓΗΕ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη κατανόηση τη δυσκολία που έχει η ΔΕΗ σε επίπεδο ρευστότητας και βρίσκεται σε επαφές με τα στελέχη της επιχείρησης προκειμένου να βρεθεί λύση.

Περισσότερα...

«Όσα εισπράττω δίνω» - Νέα… απολογία της ΔΕΗ για τα χρέη προς ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

ΠΗΓΗ: energypress

Συνεχίζεται, με δεύτερη ακρόαση που πραγματοποιείται σήμερα στη ΡΑΕ, η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η ΔΕΗ ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της προς τους διαχειριστές ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΔΕΗ με υπόμνημά της έχει καταθέσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους διαχειριστές και σήμερα τα στελέχη της καλούνται να παράσχουν εξηγήσεις και προφορικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κεντρικός ισχυρισμός της ΔΕΗ έχει δύο σκέλη. Πρώτον ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι πολύ λιγότερες από εκείνες που δηλώνουν ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Δεύτερον, ότι τα χρήματα που χρωστάει είναι μόνον εκείνα που δεν έχει εισπράξει από τους καταναλωτές οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς τους.

Περισσότερα...

Β. Γεωργάς-Γ. Φιντικάκης: Η ΔΕΗ θα βουλιάζει και η ορχήστρα θα παίζει

ΠΗΓΗ: liberal.gr

Η είδηση ότι η ΔΕΗ προσλαμβάνει καλλιτεχνικό διευθυντή με 1.870 ευρώ το μήνα για να διευθύνει την χορωδία της, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη επιχείρηση με μικρό μυαλό.

Σε λίγο καιρό η ΔΕΗ θα είναι σαν τον Τιτανικό. Θα βουλιάζει αλλά τουλάχιστον θα έχει μια ορχήστρα στο κατάστρωμα να παίζει μουσική.

Οι άνθρωποι που ορίζουν τις τύχες της, είτε είναι οι πολιτικοί της προϊστάμενοι είτε τα διοικητικά στελέχη της, κάνουν ό,τι μπορούν για να δείξουν πως δεν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας κι ακόμη χειρότερα πως δεν ενδιαφέρονται και πολύ αν κάποιοι συνεχίζουν να τρώνε από τις σάρκες της Επιχείρησης όσο υπάρχει ακόμη λίπος.

Πριν λίγες ημέρες μάθαμε ότι 2.338 αρχαιολόγοι και εργάτες που προσλαμβάνονται από το υπουργείο Πολιτισμού θα πληρώνονται από το ταμείο της ΔΕΗ. Συνολικά από το 2002 που έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος, η ΔΕΗ έχει δαπανήσει πάνω από 65 εκατ. ευρώ για αυτή τη δουλειά. Ούτε η διοίκηση της εταιρείας τώρα και στο παρελθόν, ούτε οι συνδικαλιστές που κατά τα άλλα είναι ευαίσθητοι για τα χρήματα που κόβονται από τους μισθούς του προσωπικού, είχαν διαμαρτυρηθεί. Μόνο τώρα η ΓΕΝΟΠ θυμήθηκε να απειλήσει με προσφυγή στη Δικαιοσύνη αν βγει έστω και ένα ευρώ από το ταμείο της Επιχείρησης υπέρ της αρχαιολογίας.

Περισσότερα...

Και όμως οι λογαριασμοί της ΔΕΗ θα μπορούσαν να είναι φθηνότεροι

ΠΗΓΗ: capital.gr

Τον Ιούλιο του 2014 η τότε διοίκηση του ΑΔΜΗΕ υπέγραψε τις συμβάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα. Το έργο είναι χωρισμένο σε τέσσερις ομάδες και ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ήταν 22 μήνες για τις τρεις πρώτες ομάδες και 18 μήνες για την τέταρτη ομάδα. Δηλαδή η διασύνδεση θα έπρεπε να λειτουργεί σε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια μετά, το Μάιο του 2016.

Το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ, είχε χαρακτηριστεί ως σημαντικής προτεραιότητας, αφού η λειτουργία της διασύνδεσης μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως από τους λογαριασμούς ρεύματος. Είναι το ποσό που θα αφαιρεθεί από το κόστος των περίφημων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Περισσότερα...

Εξαίρεση από την υποχρεωτική χρήση POS ζητούν εκπρόσωποι των φωτοβολταϊκών παραγωγών

ΠΗΓΗ: energypress

Κοινή επιστολή για το θέμα της απόφασης περί υποχρεωτικής χρήσης POS, με αποδέκτες τους Υπουργούς Οικονομικών , Οικονομίας, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Ενέργειας ,υπογράφουν οι εκπροσώπων των φωτοβολταϊκών παραγωγών από την ΠΟΣΠΗΕΦ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά), την ΕΠΗΕ (Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας) και τον ΕΣΑΦ (Ελληνικός Σύλλογος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών).

Οι εκπρόσωποι των τριών φορέων ζητούν την άμεση εξαίρεση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων/επαγγελματικών δραστηριοτήτων από την υποχρεωτική χρήση μηχανημάτων POS.

Αναλυτικά, η επιστολή των τριών φορέων έχει ως εξής:

Περισσότερα...

Μίχαλος: Ανείσπρακτες οφειλές, τραπεζικές πρακτικές και φόροι «σβήνουν» τις επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών

ΠΗΓΗ: energypress

Την παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις από φωτοβολταϊκά, που θα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και, βεβαίως, συνολικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα ζητεί ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν ενημέρωσης της ΚΕΕ από τις χιλιάδες επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων ανά τη χώρα, προκύπτει ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών προέρχονται από τον λανθασμένο ενεργειακό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας, από τα τεράστια χρέη του ΛΑΓΗΕ που ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ, από τις πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων αλλά και από τις φορολογικές υποχρεώσεις που επιβάλει το Δημόσιο για ανείσπρακτα ποσά.

Περισσότερα...

9-4-2017 : ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Το Δ.Σ. του ΣΠΗΕΦ Ν. Σερρών καλεί τα μέλη του Συλλόγου την ΚΥΡΙΑΚΗ 9/4/2017, και ώρα 11π.μ. , στο 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Σερρών σε Γεν. Συνέλευση ,για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. , εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων του Συλλόγου για την ΠΟΣΠΗΕΦ .

Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι τα εξής:

1. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής

2. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκλογή του 5μελούς Δ.Σ. και των δύο Αναπληρωματικών μελών του, για την εκλογή της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και των δύο Αναπληρωματικών μελών της, καθώς και των αντιπροσώπων του Συλλόγου μας στην ΠΟΣΠΗΕΦ και των αναπληρωματικών τους.

3. Διενέργεια εκλογών

. Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.

ΡΑΕ: Μη αναγκαία η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ

ΠΗΓΗ: energypress

Η ΡΑΕ έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, καθώς κρίνει ότι διασφαλίζεται η εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ με βάση τα προβλεπόμενα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΡΑΕ, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της την 23η Μαρτίου 2017, εξέτασε την αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητάς της για αναπροσαρμογή των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).

Συγκεκριμένα, η Αρχή, εξέτασε­ την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του «Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α» (ΕΛΑΠΕ), συνέκρινε την εκτίμηση για τη διαμόρφωση του σωρευτικού λογιστικού χρέους στην οποία είχε προβεί τον Δεκέμβριο 2016 βάσει του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Νοέμβριος 2016)» του Λειτουργού της Αγοράς, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 621/2016 Απόφασής της (ΦΕΚ Β' 83/20.01.2017) με τα αντίστοιχα τελευταία διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Φεβρουάριος 2017)» [1], διαπίστωσε τη μη αξιόλογη απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και απολογιστικών στοιχείων και έκρινε ότι διασφαλίζεται η εξυγίανση του ΕΛΑΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω διατάξεις.

Περισσότερα...

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ