ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΣΠΗΕΦ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑ

   Στις 26/7/2017 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΝ κ. Βερροιόπουλου με τους κ.κ Μπογδάνη Σπύρο και Παπακυριακού Γιάννη, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα της ΠΟΣΠΗΕΦ αντίστοιχα.
Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η αποστολή αιτήματος της Ελληνικής Κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για παράταση του μέτρου της Διακοψιμότητας, με την παρούσα λειτουργία του, έως ότου ενεργοποιηθεί το μοντέλο στόχος EU TARGET MODEL.
Η εκτίμηση του ΥΠ.ΕΝ είναι ότι το μοντέλο στόχος θα ενεργοποιηθεί μέσα στο 2018, καθώς είναι μνημονιακή υποχρέωση. Η δική μας εκτίμηση είναι πως δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν από τα μέσα του 2019, λόγο του όγκου των αλλαγών σε κανονιστικό πλαίσιο αλλά και την διαδικασία εκπόνησης και κατασκευής των λογισμικών για την λειτουργία των 4 αγορών.


Το προαναφερόμενο αίτημα, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Βερροιόπουλος, στηρίζεται πλήρως στο σκεπτικό αλλά και στους συντελεστές επιβάρυνσης της κάθε τεχνολογίας όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (10/2014). Ο προφανής λόγος για την διατήρηση των συντελεστών επιβάρυνσης ανα τεχνολογία (Θυμίζουμε συνολικά 3,6% για τους φ/β σταθμούς) είναι ότι η οποιαδήποτε αλλαγή τους, προφανώς προς τα κάτω, Θα επέφερε τον επαναϋπολογισμό των συντελεστών όλων των τεχνολογιών, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού Θα το εκλάμβανε ως έγκριση νέου μέτρου. Οι διαδικασίες για την έγκριση νέου μέτρου είναι αρκετά χρονοβόρες γεγονός το οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση θέλει να αποφύγει. Συνεπώς επιβεβαιώνεται έστω και μετά από δύο χρόνια ότι οι αλλαγές συντελεστών (παραμετροποιήσεις στους συντελεστές με βάση τα οικονομικά στοιχεία), που προτάθηκαν από εκπροσώπους φ/β το 2015, δεν είχαν απολύτως καμία τύχη, καθώς θα έπρεπε να εγκριθεί το μέτρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού εκ νέου.
Είναι γνωστό ότι η ενεργοποίηση του μέτρου της Διακοψιμότητας στην κρίση φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο του 2016, αλλά και τον Ιανουάριο του 2017 κατέδειξε με τον πλέον εμφανή τρόπο ότι τόσο οι λιγνιτικές μονάδες αλλά και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο είχαν σοβαρές αδυναμίες να παράξουν την ζητούμενη ενέργεια. Αδυναμίες οι οποίες αποτυπώθηκαν στην καταγγελία που καταθέσαμε στην Ρ.Α.Ε. (14/2/2017) για χειραγώγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας το επίμαχο δίμηνο.
Παράλληλα, στην Υ.Α που ενεργοποίησε το μέτρο Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898 28/12/2015 και ειδικότερα στο αρ. 10 παρ. 4 αναφέρεται ότι:
« Τυχόν πλεόνασμα που δημιουργείται στο τέλος του έτους επιστρέφεται αναλογικά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και9ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»
Η εν λόγω εκκαθάριση δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί και γνωρίζουμε ότι έχει προκύψει πλεόνασμα, τουλάχιστον 12 εκ. ευρώ, από τα οποία περίπου το 70% θα πρέπει να επιστραφεί στους φ/β παραγωγούς (70% είναι η συνολική εισφορά των φ/β σταθμών στην Διακοψιμότητα). Το θέμα αυτό τέθηκε στον κ. Βερροιόπουλο και συμφώνησε στο ότι πρέπει να γίνει άμεσα η εκκαθάριση και επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους τους. Πληροφορήσαμε τον κ. Βερροιόπουλο ότι το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε έντονα και στην συνάντηση μας με τον πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. κ. Μπουλαξή από 20/6/2016, ο οποίος μας ζήτησε να προχωρήσουμε σε καταγγελία για να εξετασθεί το θέμα από την Ρ.Α.Ε.. Παραθέτουμε το επίμαχο σημείο από την συγκεκριμένη συνάντηση :
«.... Συζητήι9ηκε για άλλη μια φορά (βλ. διαβουλεύσεις διακοψιμότητας, προηγούμενες συναντήσεις στην ΡΑΕ), η απραξία του ΑΔΜΗΕ στο να δημοσιεύσει τα οικονομικά στοιχεία της Διακοψιμότητας (ανά εταιρία και έσοδα), να εκκαθαρίσει τον λογαριασμό για το 2016, να δημοσιεύσει τη λειτουργία του μέτρου (βλ. εντολές διακοπής, πόσα MW υπηρεσιών διακοπτόμενου φορτίου ζητήθηκαν και πόσα παραδόθηκαν, ποιες εταιρίες δεν απέδωσαν τις υπηρεσίες που τους ζητήθηκαν κ.τ.λ.).Ο κ. Μπουλαξής ανέφερε ότι κατόπιν καταγγελίας μας μπορεί να εξετάσει η ΡΑΕ το θέμα. Παρότι, κατά την άποψη μας, με βάση την Υ.Α για την ενεργοποίηση της Διακοψιμότητας αλλά και την θεσμική λειτουργία της ΡΑΕ (βλ. ν.4001/2011), θα έπρεπε αυτεπάγγελτα ήδη να έχει παρέμβει για τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση θα συνταχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα κατατεθεί η ανάλογη καταγγελία, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ισοτιμία μεταξύ των δικαιούχων αλλά και αυτών που χρηματοδοτούν το μέτρο...»
Με βάση τα ανωτέρω, αφενός μεν το μέτρο για το 2016 κόστισε περίπου 35 εκ. ευρώ ενώ με βάση τους συγκεκριμένους συντελεστές επιβάρυνσης ανά τεχνολογία εισπράχθηκαν περί των 47 εκ. ευρώ, αφετέρου δε το ίδιο θα συμβεί (εφόσον εγκριθεί η παράταση του μέτρου) και για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια που θα ισχύει το μέτρο.
Σκεπτόμενοι με ρεαλισμό, καθώς το αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης έχει ήδη σταλεί υποδηλώνοντας την βούληση της, δεν αναλωθήκαμε στην επιχειρηματολογία περί του άδικου χαρακτήρα του μέτρου, της υπέρμετρης επιβάρυνσης μας με τον ανώτερο δυνατό συντελεστή και την υποτυπώδη λειτουργία του στην πράξη.
Προτείναμε, να μειωθεί η συνολική εισροή εσόδων από τα 47 εκ. ευρώ σε τουλάχιστον 35 εκ. ευρώ (με βάση το 2016) το οποίο βρήκε θετική ανταπόκριση.
Θέσαμε επίσης το ζήτημα της εξαίρεσης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. από την Διακοψιμότητα γεγονός το οποίο θα απομειώσει περισσότερο το κόστος του μέτρου. Οι τρόποι για να επιτευχθεί αυτό χωρίς να πειραχτούν οι συντελεστές από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (10/2014), έχουν ήδη βρεθεί από μέρους μας και έχουν κατατεθεί ήδη από 27/7/2017 στον Γεν. Γραμματέα κ. Βερροιόπουλο.
Η μια πτυχή των ενεργειών μας είναι σε εγχώριο επίπεδο με την προτεινόμενη απομείωση του κόστους του μέτρου της Διακοψιμότητας ενώ παράλληλα έχει τεθεί το θέμα στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και εξετάζεται η αποστολή νομικής - τεχνικής επιστολής μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόρριψη της παράτασης του μέτρου ή την χρηματοδότηση του από του μηχανισμούς ισχύος (βλ. νέο αίτημα για παράταση του ΜΜΔΕΙ).

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΟΣΠΗΕΦ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑ