ΔΑΠΕΕΠ: Μείον 37 εκατ. ευρώ στο δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και ελλειμματικός στο τέλος του χρόνου ο ΕΛΑΠΕ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Με αρνητικό πρόσημο και υπό του μηδενός καταγράφεται η πρόβλεψη για το σωρευτικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ για το σύνολο του 2019, καθώς με την αφαίρεση των 70 εκατ. ευρώ, του ειδικού αποθεματικού ασφαλείας, υπολείπονται 3,53 εκατ. ευρώ από τα αρχικά 66,47 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στα 115,99 εκατ. ευρώ ανήλθε το σωρευτικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ τον Οκτώβριο από 152,39 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με το νεώτερο δελτίο που εξέδωσε ο ΔΑΠΕΕΠ και αφορά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Στα σύνολα εισροών των μηνών Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2019 έχουν συμπεριληφθεί πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από πρόβλεψη εκκαθάρισης Φ/Β Στεγών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Επίσης, στο Δεκέμβριο 2019 αναμένεται εισροή στον Ειδικό Λογαριασμό ποσού 43,33 εκατ. € ως αδιάθετο ποσό της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα (Carbon Leakage), μετά την ολοκλήρωση της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης της περιόδου 2016-2018, και συνεπώς αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού σύμφωνα με το Ν.4369/2016 ΦΕΚ Α΄33/27.02.2016 και την υπ' αριθ. κοινή υπουργική απόφαση ΑΠ/21906/2014 (Β΄ 3304).

 

Στην εισροή του ΕΤΜΕΑΡ για τον Δεκέμβριο_2019 συμπεριλαμβάνεται η αναδρομική εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ από Ιανουάριο έως και Ιούλιο 2019 με εφαρμογή της χρέωσης βάσης 17 €/MWh για τις 2 κατηγορίες των καταναλωτών, σύμφωνα και μετά τη δημοσίευση της Υ.Α. που προβλέπεται από το Νόμο 4625/2019, Άρθρο 7, παρ.3. Πρόκειται για -85,2 εκατ. € για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα όπως εκτιμήθηκε από το ΔΕΔΔΗΕ, Δ/νση Χρηστών Δικτύου και -14,6 εκατ. € για τα ΜΔΝ όπως εκτιμήθηκε από ΔΕΔΔΗΕ, Δ/νση Διαχείρισης Νησιών.

Δεν έχει συνυπολογισθεί το έσοδο ΕΤΜΕΑΡ που θα προκύψει μετά τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος για την υπαγωγή δικαιούχων σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

Εν συγκρίσει με προηγούμενη πρόβλεψη του λειτουργού για την εικόνα του ΕΛΑΠΕ στα τέλη του 2020, παραμένει ελλειμματικός ο λογαριασμός καταγράφοντας αρνητικό υπόλοιπο 32,67 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους, ενώ αυξάνεται στα 102,67 εκατ. ευρώ αν συνυπολογίσουμε και το Ειδικό Αποθεματικό ασφαλείας των 70 εκατ. ευρώ.

Τέλος, να αναφερθεί ότι η Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος για τον Σεπτέμβριο 2019 είναι 60,911 €/MWh, για τον Οκτώβριο 2019 είναι 63,323 €/MWh, ενώ για το έτος 2019 η πρόβλεψη είναι 64 €/MWh (η ίδια λαμβάνεται και για το 2020).

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΑΠΕΕΠ: Μείον 37 εκατ. ευρώ στο δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και ελλειμματικός στο τέλος του χρόνου ο ΕΛΑΠΕ