ΡΑΕ: Καθορισμός του ΕΤΜΕΑΡ για το 2017

ΠΗΓΗ: energypress

Στον καθορισμό των συντελεστών, του συνολικού εσόδου και των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το 2017 προχώρησε η ΡΑΕ με αποφασή της που δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ.

Πιο αναλυτικά, η Αρχή αποφάσισε:

1. Τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού των εσόδων από το Ειδικό Τέλος του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4001/2011, για το έτος 2017, ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

Πίνακας Ι. Συντελεστές επιμερισμού ανά κατηγορία πελατών για το έτος 2017

2. Τον καθορισμό του εσόδου από το Ειδικό Τέλος, ανά κατηγορία πελατών, για το έτος 2017 ως εξής:

Περισσότερα...

Τι ισχύει για το συντελεστή απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων

Διευκρινήσεις σχετικά με το συντελεστή απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δίνει έγγραφο του Υπ. Οικονομικών, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλής.

Ο κ. Πιτσιλής αποσαφηνίζει ότι η ένταξη σε κατηγορία συγκεκριμένου πάγιου περιουσιακού στοιχείου γίνεται από την ίδια την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί με βάση τη χρήση, τον σκοπό και τα ειδικά χαρακτηριστικά του.

Επίσης, σύμφωνα με τις παρεχόμενες διευκρινήσεις, σον αφορά τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνεται ότι στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς του παγίου είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής που προβλέπεται για την συγκεκριμένη κατηγορία παγίων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΕΝ: Η κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2016

ΠΗΓΗ: energypress

Με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ, καθορίστηκε ο τρόπος κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2016.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως ακολούθως για το 2016:

α. Ποσοστό εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

β. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ ΑΠ/21906/2014 (ΦΕΚ Β'3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει.

Περισσότερα...

«Αυστηρός» κώδικας από τη ΡΑΕ για να αποδώσει η νέα χρέωση των Προμηθευτών – Ολόκληρο το κείμενο

ΠΗΓΗ: energypress

Με τη δημοσίευση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που αποφάσισε η ΡΑΕ λύνονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και ξεκινάει άμεσα η εφαρμογή της νέας χρέωσης που επιβάλλεται πλέον στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ένεκα του αποφευγόμενου κόστους που απολαμβάνουν για τις αγορές τους στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), λόγω ακριβώς της εισόδου των ΑΠΕ στο σύστημα.

Με τον Κώδικα η ΡΑΕ ξεκαθαρίζει αφενός μεν ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι κόστος ρεύματος που αφορά τους Προμηθευτές με βάση και σχετική απόφαση του ΣτΕ και αφετέρου ότι η νέα χρέωση δεν αποτελεί τέλος αλλά χρέωση που προκύπτει από μηνιαίο μηχανισμό.

Επιπλέον, καταργεί όλες τις πιθανές διατάξεις που, με τον ένα ή άλλο τρόπο, έθεταν «ταβάνι» στο ύψος της χρέωσης αυτής (καταργείται το Ky, το πλαφόν RMAX_UC_RESSA στην μεσοσταθμική χρέωση, και τη μεσοστάθμιση του ποσού που είχε εισαγάγει ο ΛΑΓΗΕ για χρήση στο πλαφόν).

Περισσότερα...

Κατατέθηκε η τροπολογία για το ΕΤΜΕΑΡ - Παράταση ως το τέλος του 2017 για να καλυφθεί η "τρύπα" του ΛΑΓΗΕ

ΠΗΓΗ: energypress

Αναπροσαρμογή της χρέωσης που επιβλήθηκε στους προμηθευτές με το νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι για τη στήριξη των ΑΠΕ, έτσι ώστε να εισρεύσουν το 2017 στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ γύρω στα 45 εκατ. περισσότερα, προβλέπει η τροπολογία για το ΕΤΜΕΑΡ που κατέθεσε στη Βουλή το ΥΠΕΝ. Ταυτόχρονα παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2017 η υποχρέωση κάλυψης της "τρύπας" του ΛΑΓΗΕ που θα έπρεπε με βάση το μνημόνιο να καλυφθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Με τον τρόπο αυτό ο κ. Σκουρλέτης κατάφερε να τηρήσει τη δέσμευσή του και να μην αυξήσει το ΕΤΜΕΑΡ για καταναλωτές και βιομηχανίες, ενώ απέφυγε ένα νέο "κούρεμα" στις ταρίφες των ΑΠΕ, σενάριο που "έπαιζε" έστω ως ακραίο.

Όσον αφορά τους προμηθευτές, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν από το 2017 το 100% της σχετικής χρέωσης "υπερ ΛΑΓΗΕ", ενώ ο νόμος προέβλεπε ότι το 2017 θα πλήρωναν το 75% και το 2018 το 100%.

Περισσότερα...

Στο ΦΕΚ ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΠΗΓΗ: energypress

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149) "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις."

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Συνοδευτικά αρχεία

Εγκύκλιος για την έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού στους παραγωγούς

ΠΗΓΗ: energypress

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, που εκδόθηκε και απεστάλη πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, γίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση προσθήκη για τη διακοψιμότητα

ΠΗΓΗ: energypress

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφασής της (ΦΕΚ Β’697/16.03.2016) για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εισαγωγή και εφαρμογή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τηντροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ) και ειδικότερα την προσθήκη του κεφαλαίου 9.

Με την προσθήκη αυτή, περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία εκκαθάρισης της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, ώστε να υπολογιστούν αναλυτικά τόσο οι αποζημιώσεις που αποδίδονται στους Καταναλωτές Διακοπτόμενου Φορτίου, όσο και οι χρεώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους με Εντολές Περιορισμού Ισχύος στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην Υπηρεσία.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 06.05.2016

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Vasalino Energy: Προτάσεις για να ανοίξει στην πραξη ο δρόμος στις μικρές ανεμογεννήτριες

ΠΗΓΗ: energypress

Δέσμη προτάσεων έχει καταθέσει στο ΥΠΕΝ η εταιρεία Vasalino Energy, σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε στο energypress. Η εταιρεία τονίζει τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα έχει το άνοιγμα της αγοράς των μικρών ανεμογεννητριών για τη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, η Vasalino Energy αναφέρει τα εξής στην πρόταση που υπέβαλε:

  1. Παραδοχές

 Αρχικό Θεσμικό Πλαίσιο Ν. 346 8/2006 -Ν.38 51/2010

 Ο νόμος Ν. 3851 (ΦΕΚ Α 85 /4 -6-2010) έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη των μικρών ανεμογεννητριών στην χώρα μας και ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στο άρθρο 5 ‘’Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α’’ ορίστηκε τιμή  0,25 €/kWh για τις ανεμογεννήτριες < των 50kWp
  • Στο άρθρο 9 παράγραφος 8 ορίζεται ότι για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια, αλλά Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων. Απαιτείται Σύμβαση Σύνδεσης. Απαιτείται Σύμβαση Αγοραπωλησίας.
  • Στο αρθρο 3 ’’ Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας’’ ορίζεται ότι απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση ΕΠΟ. Αυτή εκδίδεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θεωρείται αυτή χορηγηθείσα

    Περισσότερα...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΠΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 33 ό Νόμος 4369/27-2-2016 , που με το άρθρο 50 ορίζει ότι για την περίοδο 2016-2020 ποσοστό τουλάχιστον 60% απο τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου  αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ).

Συγκεκριμμένα στο Νόμο προβλέπονται τα εξής:

"Άρθρο 50
Στο τέλος της παραγράφου Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Για την περίοδο 2016−2020 τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:
(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

Περισσότερα...

Το μέτρο της διακοψιμότητας: Οι νομικές παράμετροι

ΠΗΓΗ: energypress

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η Υπουργική Απόφαση για τη Διακοψιμότητα (ΦΕΚ Β' 2861/28 Δεκεμβρίου 2015), με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ). Το εν λόγω μέτρο είχε κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ελληνικό Δημόσιο προς αξιολόγηση του κατά πόσο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. Η Επιτροπή με την απόφασή της S.A. 38711(2014/N) (15.10.2014 C (2014) 7374 final) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν συνιστά μέτρο ενίσχυσης χορηγούν πλεονέκτημα σε συγκεκριμένους ηλεκτροπαραγωγούς και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής η προαναφερθείσα διάταξη της ΣΛΕΕ.

Η διακοψιμότητα συνιστά υπηρεσία συνιστάμενη στην παροχή δικαιώματος από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή στον Διαχειριστή του Συστήματος να επιβάλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου Καταναλωτή μέχρι μία συμφωνημένη μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς) μετά από προειδοποίηση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Περισσότερα...

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ