ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΠΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΥΠΩΝ

   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 33 ό Νόμος 4369/27-2-2016 , που με το άρθρο 50 ορίζει ότι για την περίοδο 2016-2020 ποσοστό τουλάχιστον 60% απο τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου  αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (ΕΛΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ).

Συγκεκριμμένα στο Νόμο προβλέπονται τα εξής:

"Άρθρο 50
Στο τέλος της παραγράφου Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Για την περίοδο 2016−2020 τα έσοδα από πλειστηριασμούς αδιαθέτων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:
(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

Περισσότερα...

Το μέτρο της διακοψιμότητας: Οι νομικές παράμετροι

ΠΗΓΗ: energypress

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η Υπουργική Απόφαση για τη Διακοψιμότητα (ΦΕΚ Β' 2861/28 Δεκεμβρίου 2015), με την οποία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ). Το εν λόγω μέτρο είχε κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ελληνικό Δημόσιο προς αξιολόγηση του κατά πόσο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του αρ. 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. Η Επιτροπή με την απόφασή της S.A. 38711(2014/N) (15.10.2014 C (2014) 7374 final) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κοινοποιηθέν μέτρο δεν συνιστά μέτρο ενίσχυσης χορηγούν πλεονέκτημα σε συγκεκριμένους ηλεκτροπαραγωγούς και ως εκ τούτου δεν τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής η προαναφερθείσα διάταξη της ΣΛΕΕ.

Η διακοψιμότητα συνιστά υπηρεσία συνιστάμενη στην παροχή δικαιώματος από τον Διακοπτόμενο Καταναλωτή στον Διαχειριστή του Συστήματος να επιβάλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου Καταναλωτή μέχρι μία συμφωνημένη μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς) μετά από προειδοποίηση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Περισσότερα...

Η απόφαση για τη διακοψιμότητα - Τι θα πάρει η βιομηχανία, τι θα πληρώσουν φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά κ.λπ.

ΠΗΓΗ: energypress

Δημοσιεύτηκε και επίσημα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τη διακοψιμότητα, το μέτρο που θα μετατρέψει τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές σε παρόχους υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου, προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι που αφορούν την ευστάθεια του συστήματος. Η πολυαναμενόμενη απόφαση, περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου, αλλά και για την αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, μειώνοντας σημαντικά τα ενεργειακά τους κόστη.

Όσον αφορά το «ποιος πληρώνει το μάρμαρο», με την απόφαση καθορίζεται η επιβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, που θα πληρώνουν, με διαφορετικό συντελεστή, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού όλων των τεχνολογιών. Ειδικότερα ως τελική επιβάρυνση θα πληρώνουν τους συντελεστές που ακολουθούν πολλαπλασιασμένους επί 2. Συγκεκριμένα: 0,9% τα αιολικά, 1,8% όλα τα φωτοβολταϊκά εκτός από τις στέγες, 0,4% τα μικρά υδροηλεκτρικά, 0,3% οι σταθμοί γεωθερμίας και οι σταθμοί βιομάζας – βιοαερίου. Από τις μεγάλες θερμικές μονάδες, θα πληρώνουν 0,2% οι λιγνιτικές, του φυσικού αερίου και οι ΣΗΘΥΑ, 0,1% οι πετρελαϊκές και 0,4% οι υδροηλεκτρικές. (Για να μην υπάρξει παρανόηση, τα αιολικά πληρώνουν 1,8% επί του τζίρου τους, τα φωτοβολταϊκά 3,6% επί του τζίρου κ.λπ.).

Περισσότερα...

Ολόκληρη η απόφαση της ΡΑΕ για μείωση του ΕΤΜΕΑΡ το 2016 – Γιατί διαμαρτύρεται η βιομηχανία

ΠΗΓΗ: energypress

Η επίσημη δημοσίευση της ήδη γνωστής απόφασης της ΡΑΕ (με ημερομηνία 1ης Δεκεμβρίου) σχετικά με την κατανομή του ΕΤΜΕΑΡ το 2016, βρίσκει τους εκπροσώπους της βιομηχανίας να διαμαρτύρονται έντονα για την επιβάρυνση που έχουν, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι δεν έχει δρομολογηθεί η αξιοποίηση από τη χώρα μας των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. που επιτρέπουν τη θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου στο ΕΤΜΕΑΡ των ενεργοβόρων βιομηχανιών στα επίπεδα του 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε επιχείρησης.

Όπως λένε πηγές της βιομηχανίας, «οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις ισχύουν από τον Μάιο του 2014. Έως τον Ιούλιο του 2015 θα έπρεπε ως χώρα να καταθέσουμε φάκελο σύγκλισης με τις κατευθυντήριες γραμμές. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν υπάρχει καν ομάδα εργασίας για την υλοποίηση του μέτρου».

Περισσότερα...

Και με τη... βούλα η "ένεση" στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ – Διατάξεις και για βιομάζα και μονάδες της ΔΕΗ

ΠΗΓΗ: energypress

Παρεμβάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», το οποίο βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τρίτης στον ιστότοπο της Βουλής.

Αναλυτικότερα, στο σχ/ν προβλέπεται ως απαραίτητο κριτήριο για την εγκατάσταση μονάδων βιομάζας σε γη υψηλής παραγωγικότητας η εξασφάλιση πρώτης ύλης και η αξιοποίηση ποσοτήτων βιομάζας της περιοχής εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, «η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για τον αγροτικό χώρο. Μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή του, αλλά ταυτόχρονο οφείλει να υπακούει στις συνθήκες και στις ανάγκες του περιβάλλοντος και των χρήσεων γης.

Περισσότερα...

Υπογράφηκαν οι αποφάσεις για «νέα ΑΔΙ» και διακοψιμότητα - Χωρίς αλλαγές η εισφορά που θα πληρώνουν οι ΑΠΕ

ΠΗΓΗ: energypress

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης υπέγραψε την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες τουenergypress, τις Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του μέτρου της διακοψιμότητας και τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος του προσωρινού μηχανισμού του 2016.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, παρά την προσπάθεια που έγινε από τους επιτελείς του υπουργείου, και παρά την πρόθεση που είχε εκφράσει ο κ. Σκουρλέτης κατά τη σχετική σύσκεψη με τους φορείς να επιφέρει «έστω και οριακές αλλαγές στις τελικές αποφάσεις, στη βάση των παρατηρήσεων και των προτάσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης», τελικά η απόφαση για τη διακοψιμότητα θα εφαρμοστεί χωρίς αλλαγές. Δηλαδή όπως είχε παρουσιαστεί στη συνάντηση με τους φορείς και, εν πολλοίς, με βάση όσα προέβλεπε το παλιό και εγκεκριμένο από την Κομισιόν σχέδιο Παπαγεωργίου – Μανιάτη για όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ εκτός από τα οικιακά φωτοβολταϊκά που εξαιρούνται εντελώς από την υποχρέωση εισφοράς.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η εισφορά θα είναι 3,6% επί του τζίρου για όλα τα φωτοβολταϊκά πλην των οικιακών, 1,8% επί του τζίρου για τα αιολικά και 0,8% επί του τζίρου για τα μικρά υδροηλεκτρικά.

Περισσότερα...

Επανενεργοποιήθηκε η φόρμα για τη δήλωση ιδιότητας των αγροτικών «φωτοβολταϊκών»

Με σημερινή ανακοίνωσή του ο ΛΑΓΗΕ ενημερώνει για  την ενεργοποίηση της φόρμας υποβολής δήλωσης αγρότη για το 2014 έως τις 8/1/2016 (όπως σας ενημερώσαμε πριν 3 μέρες).

Συγκεκριμμένα η ανακοίνωση αναφέρει :

" Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ143/9.11.2015, τεύχος Α΄), οι δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 μπορεί να υποβληθούν, έως και την 9η Ιανουαρίου 2016.

Περισσότερα...

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ "ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΗ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΙΑΡΗΔΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ Φ/Β

Δημοσιεύτηκε χθες 9/11/2015 στο ΦΕΚ (Α΄) 143   ο Νόμος 4342 : " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις. ¨ , που μεταξύ  άλλων  στο άρθρο 29  προβλέπει τα εξής:

"Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ειδικά για το έτος 2014 μπορεί να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής."

Επομένως από 9/11/2015 και μέχρι τις 9/01/2016 θα ανοίξει το σύστημα του ΛΑΓΗΕ  για όσους   αγρότες ξέχασαν να υποβάλουν τη "δήλωση αγρότη"  για το 2014 μέσα στο α'  τρίμηνο του 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΔΩ : ΦΕΚ Α"  143/ 9-11-2015

Φωτοβολταϊκά: Επεκτείνεται σε μέση τάση και 500 KW ο ενεργειακός συμψηφισμός

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

Διευρύνεται και στη μέση τάση το πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), καθώς ο Διαχειριστής του δικτύου – ΔΕΔΔΗΕ, θα δέχεται αιτήματα ενδιαφερόμενων από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο για φωτοβολταϊκά που είναι συνδεδεμένα στην χαμηλή τάση και με ισχύ έως και 100 κιλοβάτ.

Με την επέκταση του προγράμματος στη μέση τάση, η ισχύς των φωτοβολταϊκών μπορεί να ανέλθει και στα 500 κιλοβάτ, με εξαιρέσεις ως προς την ισχύ για τα μη διασυνδεμένα νησιά και περιοχές όπως Πελοπόννησος και η Εύβοια νοτίως του Αλιβερίου, λόγω προβληματικού δικτύου.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα με πηγές της αγοράς αποτελεί μια ευκαιρία για αναζωογόνηση του κλάδου των φωτοβολταικών, ενώ προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα τα εγκαταστήσουν, τη δυνατότητα να επωφελούνται από σταθερή τιμή κιλοβατώρας για την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό σε βάθος 25ετίας.

Περισσότερα...

Ποιές αλλαγές φέρνει στην αδειοδότηση των ΑΠΕ το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

ΠΗΓΗ: energypress

Τα τρία τελευταία χρόνια οι κάτοχοι αδειών ΑΠΕ καλούνται να πληρώσουν ένα ετήσιο τέλος για το δικαίωμα να συνεχίζουν να τη διακρατούν.

Αλλά κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων προέκυψαν πολλά προβλήματα αναφορικά με την ερμηνεία των ρυθμίσεων για τους σταθμούς που διαθέτουν άδειες παραγωγής πάνω σε κορεσμένα δίκτυα.

Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο μαζί με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την ενεργειακή εξοικονόμηση στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, να συμπεριληφθεί και ρύθμιση που αλλάζει το σημερινό καθεστώς (άρθρο 27).

Έτσι, καθορίζονται εκ νέου τα χρονοδιαγράμματα διακράτησης της άδειας, ενώ αυξάνεται ο χρόνος υποχρέωσης καταβολής του τέλους για τους υβριδικούς και ηλιοθερμικούς σταθμούς.

Παράλληλα, ενώ σύμφωνα με το νόμο του 2013, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έπρεπε να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος στον ΛΑΓΗΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, τώρα το περιθώριο αυξάνεται στους 4 μήνες.

Περισσότερα...

Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012.

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε. κας ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ της 15-06-2015, δίνονται διευκρινήσεις για την καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012.. Το π΄ληρες κείμενο έχει ως εξής:

"ΘΕΜΑ: Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012.

Ενόψει της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σας γνωρίζουμε ότι το ποσό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ν. 4093/2012 των χρήσεων 2012 και 2013, για το οποίο απομένει αναπόσβεστο υπόλοιπο (3/5 και 4/5, αντίστοιχα), με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των αντίστοιχων φορολογικών ετών 2014 έως και 2017, που εκπίπτει εξωλογιστικά (1/5) στο φορολογικό έτος 2014, συμπληρώνεται στον κωδικό 059 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν).

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ