ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

Ο  πρώην Υφυπουργός  Π.Ε.Κ.Α.  κ. Γ. Μανιάτης, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο  της  ΔΕΗ  στις  23/2/2012 (αρ. πρωτ.:ΥΠΕΚΑ/ΓΡ.ΥΦ./0193)  με  την  οποία  ζητά  την  διαφάνεια  στην προώθηση  των  αιτήσεων  σύνδεσης  και τη χορήγηση  προσφοράς  όρων  σύνδεσης  έργων  Α.Π.Ε.  και  την  ανάρτηση   στο  διαδίκτυο  των  στοιχείων  του  κόστους  σύνδεσης που  χρεώνονται  οι  παραγωγοί .

Για  να  διαβάσετε  το  κείμενο  της  επιστολής  πιέστε  εδώ.

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ