Ποιές αλλαγές φέρνει στην αδειοδότηση των ΑΠΕ το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

ΠΗΓΗ: energypress

Τα τρία τελευταία χρόνια οι κάτοχοι αδειών ΑΠΕ καλούνται να πληρώσουν ένα ετήσιο τέλος για το δικαίωμα να συνεχίζουν να τη διακρατούν.

Αλλά κατά την μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων προέκυψαν πολλά προβλήματα αναφορικά με την ερμηνεία των ρυθμίσεων για τους σταθμούς που διαθέτουν άδειες παραγωγής πάνω σε κορεσμένα δίκτυα.

Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητο μαζί με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για την ενεργειακή εξοικονόμηση στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, να συμπεριληφθεί και ρύθμιση που αλλάζει το σημερινό καθεστώς (άρθρο 27).

Έτσι, καθορίζονται εκ νέου τα χρονοδιαγράμματα διακράτησης της άδειας, ενώ αυξάνεται ο χρόνος υποχρέωσης καταβολής του τέλους για τους υβριδικούς και ηλιοθερμικούς σταθμούς.

Παράλληλα, ενώ σύμφωνα με το νόμο του 2013, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έπρεπε να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος στον ΛΑΓΗΕ εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, τώρα το περιθώριο αυξάνεται στους 4 μήνες.

 

Σημειωτέον ότι το ύψος του τέλους, που είναι 1 ευρώ ανά κιλοβατ εγκατεστημένης ισχύος (1 ευρώ/ kW), μπορεί να αυξηθεί έως και στα 3 ευρώ. Απαιτείται για να γίνει κάτι τέτοιο απόφαση του ΥΠΕΝ, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, που εκδίδεται ένα χρόνο πριν από το έτος που αφορά την αναπροσαρμογή. Για την αναπροσαρμογή λαμβάνεται υπόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύ των αδειών παραγωγής και των οριστικών προσφορών σύνδεσης.

Το συγκεκριμένο τέλος μπορεί να διαφοροποιείται για συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος βαίνει προς εξάντληση των οριστικών προσφορών σύνδεσης που έχουν χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και για συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για φωτοβολταϊκά μετά την παρέλευση 1 έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής, καθώς και για σταθμούς έργων ΑΠΕ που συνδέονται με το διασυνδεδεμένο σύστημα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου. Ισχύουν επίσης για υβριδικούς σταθμούς με σύστημα αντλησιοταμίευσης, μετά την παρέλευση 4 ετών από την χορήγηση άδειας παραγωγής. Αφορά επίσης σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγηση της άδειας παραγωγής

Με μέριμνα του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με ΡΑΕ και ΛΑΓΗΕ, καταρτίζεται πίνακας με τις εταιρείες που υποχρεούνται να καταβάλλουν το τέλος.

Επίσης διατηρείται η δυνατότητα επέκτασης με υπουργική απόφαση, των ρυθμίσεων υποχρέωσης καταβολής ετησίου τέλους σε σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρισμού. Με τον τρόπο αυτό, για ώριμα έργα που καταβάλλουν το τέλος, εξασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης τους. Ταυτόχρονα αποθαρρύνεται η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που λαμβάνουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ποιές αλλαγές φέρνει στην αδειοδότηση των ΑΠΕ το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα