Επανενεργοποιήθηκε η φόρμα για τη δήλωση ιδιότητας των αγροτικών «φωτοβολταϊκών»

Με σημερινή ανακοίνωσή του ο ΛΑΓΗΕ ενημερώνει για  την ενεργοποίηση της φόρμας υποβολής δήλωσης αγρότη για το 2014 έως τις 8/1/2016 (όπως σας ενημερώσαμε πριν 3 μέρες).

Συγκεκριμμένα η ανακοίνωση αναφέρει :

" Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ143/9.11.2015, τεύχος Α΄), οι δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 μπορεί να υποβληθούν, έως και την 9η Ιανουαρίου 2016.

 

Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής κατ' επάγγελμα αγροτών, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του άνω ν. 4342/2015 χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή της δήλωσης αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Ν. 4254/2014, οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.

Συνεπώς, εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, θα πρέπει να υποβληθούν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις από τους κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη κατά το έτος 2015."

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Επανενεργοποιήθηκε η φόρμα για τη δήλωση ιδιότητας των αγροτικών «φωτοβολταϊκών»