ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.1/2013 Απόφαση
της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.2 περ. γ' του ν.4001/2011, όπως ισχύει, για το α' εξάμηνο του 2013.

Η  παραπάνω απόφαση της ΡΑΕ  περιέχει διαφωτιστικά και χρήσιμα στοιχεία  από την αγορά ηλεκτρικής  ενέργειας.

Για  να  δείτε  το  πλήρες κείμενο της απόφασης  πατήστε  εδώ

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013)