ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.1/2013 Απόφαση
της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.2 περ. γ' του ν.4001/2011, όπως ισχύει, για το α' εξάμηνο του 2013.

Η  παραπάνω απόφαση της ΡΑΕ  περιέχει διαφωτιστικά και χρήσιμα στοιχεία  από την αγορά ηλεκτρικής  ενέργειας.

Για  να  δείτε  το  πλήρες κείμενο της απόφασης  πατήστε  εδώ