Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Illegal string offset 'type' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 691

Warning: Illegal string offset 'options' in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Document.php on line 702

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/spiefnserron/public_html/libraries/src/Document/Renderer/Html/HeadRenderer.php on line 176
Σύλλογος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σερρών - Εγκύκλιος για την έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού στους παραγωγούς

Εγκύκλιος για την έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού στους παραγωγούς

ΠΗΓΗ: energypress

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, που εκδόθηκε και απεστάλη πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, γίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ζ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι δεν εκπίπτει ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων τοπ τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών.

3. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υποπεριπτώσεις της περ. ζ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.). Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτει όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 143Β του ν.4001/2011 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, επιβάλλεται μεταβατικό τέλος ασφαλείας εφοδιασμού. Στις ανωτέρω μονάδες παραγωγής περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι μονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συμβατικές μονάδες παραγωγής όσο και οι μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες που εγχέουν ενέργεια στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 ορίζεται, ότι κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα. 6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι, το μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού του ν. 4001/2011 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, καθόσον δεν περιλαμβάνεται στις περιοριστικά αναφερόμενες υποπεριπτώσεις της περ. ζ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013.

Τα ίδια ισχύουν και για το ειδικό τέλος του άρθρου 25 του ν.3468/2006. Ως χρόνος έκπτωσης των τελών αυτών λαμβάνεται το φορολογικό έτος που αφορούν τα έσοδα επί των οποίων υπολογίζονται, καθόσον στο έτος αυτό τα υπόψη τέλη εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της επιχείρησης και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.