«Αυστηρός» κώδικας από τη ΡΑΕ για να αποδώσει η νέα χρέωση των Προμηθευτών – Ολόκληρο το κείμενο

ΠΗΓΗ: energypress

Με τη δημοσίευση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που αποφάσισε η ΡΑΕ λύνονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και ξεκινάει άμεσα η εφαρμογή της νέας χρέωσης που επιβάλλεται πλέον στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ένεκα του αποφευγόμενου κόστους που απολαμβάνουν για τις αγορές τους στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), λόγω ακριβώς της εισόδου των ΑΠΕ στο σύστημα.

Με τον Κώδικα η ΡΑΕ ξεκαθαρίζει αφενός μεν ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι κόστος ρεύματος που αφορά τους Προμηθευτές με βάση και σχετική απόφαση του ΣτΕ και αφετέρου ότι η νέα χρέωση δεν αποτελεί τέλος αλλά χρέωση που προκύπτει από μηνιαίο μηχανισμό.

Επιπλέον, καταργεί όλες τις πιθανές διατάξεις που, με τον ένα ή άλλο τρόπο, έθεταν «ταβάνι» στο ύψος της χρέωσης αυτής (καταργείται το Ky, το πλαφόν RMAX_UC_RESSA στην μεσοσταθμική χρέωση, και τη μεσοστάθμιση του ποσού που είχε εισαγάγει ο ΛΑΓΗΕ για χρήση στο πλαφόν).

 

Ο Κώδικας είναι ιδιαίτερα αυστηρός στην παρακολούθηση του όλου μηχανισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παράξει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι μεταξύ άλλων προβλέπεται:

· Πληρωμή της νέας συνιστώσας την κάθε Δευτέρα της εβδομάδας w+2 για την εβδομάδα w. Αντίστοιχη σφικτή λογική υπάρχει για τις διορθωτικές μηνιαίες εκκαθαρίσεις.

· Η εισαγωγή «σφιχτού» μηχανισμού εγγυήσεων, όπως του ΗΕΠ, και αν υπάρξουν ελλείμματα στη εβδομαδιαία απόδοση της χρέωσης από κάποιον Προμηθευτή επιμερίζονται στους υπολοίπους Προμηθευτές.

· Μέριμνα για ενδεχόμενες στρεβλώσεις - χειραγωγήσεις της Εικονικής ΟΤΣ από πλευράς Προμηθευτών μέσω των προσφορών τους. Η ΡΑΕ επιφυλάσσεται να παρέμβει στην μεθοδολογία με διορθωτικούς συντελεστές που μπορεί να προσθέσει στο μέλλον.

Διαβάστε  ολόκληρο το κείμενο του Κώδικα  εδώ.

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Αυστηρός» κώδικας από τη ΡΑΕ για να αποδώσει η νέα χρέωση των Προμηθευτών – Ολόκληρο το κείμενο