ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης έγκρισης και ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων στις  30/6/2014 λήγει  ο τρέχων χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων.

Συνεπώς όλες οι αποφάσεις υπαγωγής θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ