ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ

  Δημοσιεύτηκε ο νόμος "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις." με αριθμό 4254 στο ΦΕΚ Α 85/7-4-2014,που περιέχει στη παράγραφο  ΙΓ  τις διατάξεις για το " new deal" (σελ. 1436 έως 1455). .