ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3646/31-12-2014  με τίτλο " Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης" η Υπουργική απόφαση του κ. Μηταράκη με την οποία παρατείνεται η παραπάνω προθεσμία  μέχρι τις 30/6/2015. με την προσκόμιση  αντίστοιχης  εγγυητικής  επιστολής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ