ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

  Η  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΟΥ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ   Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΜΑΣ  ΚΑΙ  Η  ΠΟΣΠΗΕΦ  ΜΑΣ  ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ :

"Αξιότιμοι κύριοι.    

          Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας για το υπόψη θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ήδη αναλάβει εκ μέρους σημαντικού αριθμού παραγωγών, η πλειονότητα των οποίων είναι μέλη της Ομοσπονδίας σας, την έγερση αγωγών – προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων και την υποβολή καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ως άνω ένδικα βοηθήματα που ασκήθηκαν εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σειρά εγγράφων της προς τη Δικηγορική Εταιρεία μας διαβεβαιώνει ότι εξετάζει τα νομικά ζητήματα που έχουμε θέσει, με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

 

          Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων συγκεκριμένων εταιρειών το ζήτημα της συνταγματικότητας της επίμαχης εισφοράς θα κριθεί με τη διαδικασία της «δίκης – πιλότου» από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ειδικότερα από το Β΄ Τμήμα αυτού. Στις εν λόγω πιλοτικές δίκες η Δικηγορική Εταιρεία μας έχει ασκήσει παρέμβαση, υποστηρίζοντας την ευθεία αντίθεση της εισφοράς στο Σύνταγμα, το ενωσιακό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπόθεση έχει ορισθεί να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη δικάσιμο της 9ης Οκτωβρίου 2013 με εισηγήτρια την Πάρεδρο κα Κ. Λαζαράκη, ενώ η απόφαση του Τμήματος αναμένεται να εκδοθεί αρκετούς μήνες μετά. Σημειώνεται πάντως ότι η μη παραπομπή της υπόθεσης απευθείας στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, όπως θα ήταν αναμενόμενο και όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά στο Β΄ Τμήμα αυτού πιθανόν να οδηγήσει σε περαιτέρω σοβαρή χρονική καθυστέρηση της τελικής κρίσης του Δικαστηρίου, αφού εάν το Τμήμα κρίνει αντισυνταγματική την εν λόγω εισφορά είναι υποχρεωμένο (άρθρο 100 παράγραφος 5 του Συντάγματος) να παραπέμψει την υπόθεση για τελική κρίση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Το ίδιο μπορεί να πράξει ενόψει της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τίθενται. Στην πιθανότατη αυτή περίπτωση η απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου δεν αναμένεται πριν την πάροδο τουλάχιστον 16 μηνών από την παραπομπή σε αυτήν της υπόθεσης.

 

          Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι είναι απολύτως αναγκαίο οι παραγωγοί που δεν έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στις ανωτέρω δικαστικές διαδικασίες (έγερση αγωγών – προσφυγών) να το πράξουν. Πράγματι, με την έγκαιρη έγερση των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων αποτρέπεται το (ορατό πλέον) ενδεχόμενο παραγραφής των αξιώσεών τους για τα ήδη παρακρατηθέντα από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ποσά. Επιπλέον, από την επίδοση των σχετικών δικογράφων εκκινεί ο νόμιμος τόκος επιδικίας. Επισημαίνεται, τέλος, ότι ακόμη και στην περίπτωση που κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως παράνομη (αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) η επίμαχη εισφορά, τα παρακρατηθέντα έως σήμερα ποσά από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν θα επιστραφούν στους παραγωγούς παρά  μόνον σε όσους έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά (και μάλιστα εντόκως). Τούτο αποδεικνύει άλλωστε η έως σήμερα εμπειρία από αντίστοιχες περιπτώσεις. Η προσφυγή κατά τα ανωτέρω στα δικαστήρια αφορά τα μέχρι σήμερα παρακρατηθέντα ποσά και δεν επηρεάζει τυχόν μελλοντικές νομοθετικές ή διοικητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

 

          Κατόπιν τούτων, θα ήταν κατά την άποψή μας σημαντικό να ενημερωθούν τα μέλη σας προκειμένου να ασκήσουν τα αναγκαία νόμιμα ένδικα βοηθήματα που διαθέτουν.

     Τέλος, κρίνεται, κατά την άποψή μας, αναγκαίο να υπάρξει κοινή συλλογική στάση των παραγωγών απέναντι σε ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των τιμών που έχουν καθορισθεί από τις συμβάσεις τους, μέσω μιας υποτιθέμενης «εκούσιας», αλλά στην πραγματικότητα μονομερούς, τροποποίησης των τελευταίων. Σε κάθε περίπτωση, οι παραγωγοί επιβάλλεται πριν από οιαδήποτε ενέργειά τους στο ζήτημα αυτό να γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους και να σταθμίσουν με βάση αυτά την πιθανή αξιοπιστία και φερεγγυότητα οιασδήποτε προτάσεως εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή τρίτου".

   

    

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ

Στις   4/9/2013 και μετά την έγκριση και  δημοσίευση  του καταστατικού της ΠΟΣΠΗΕΦ από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, συγκροτήθηκε σε σώμα   το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο   της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας   Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά .

Εκλέχτηκαν :

Πρόεδρος :   Παναγής Γιάννης     (   ΣΠΗΕΦ Ν. Σερρών .)

Αντιπρόεδρος : Τόκας   Αστέριος   ( ΣΠΗΕΦ   Ν. Πιερίας-Ημαθίας)

Γεν. Γραμματέας:   Τσικούρας Πέτρος ( ΣΠΗΕΦ Ν. Θεσσαλονίκης )

Ταμίας                 :   Γλαράκης Δημήτρης ( ΣΠΗΕΦ Ν. Πέλλας )

Οργ. Γραμματέας : Νίκας Αρης ( ΣΠΗΕΦ Ν. Πιερίας-Ημαθίας )

Μέλη :       Ιωαννίδης Δημήτρης ( ΣΠΗΕΦ Ν. Καβάλας )

                   Μαυρίδης Μιλτιάδης   ( ΣΠΗΕΦ Ν. Κομοτηνής ) .

Αποφασίστηκε όπως επιδιωχθούν συναντήσεις με τις ηγεσίες των Πολιτικών Κομμάτων στα πλαίσια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης .

Καλούμε  τους Παραγωγούς   Ηλεκτρικής Ενέργειας να πυκνώσουν τις τάξεις των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων των Νομών τους και τους άλλους Συλλόγους να ενταχθούν στην Ομοσπονδία προκειμένου αυτή να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη .

Τέλος καλούμε τα Μέλη μας  και όλους τους Παραγωγούς Ηλεκτρικής Ενέργειας να   είναι σε διαρκή εγρήγορση την περίοδο αυτή .

Επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τον Προθυπουργό, για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με το Σύλλογο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Ν. Σερρών και συντονισμένες ενέργειες και άλλων Επιμελητηρίων ζήτησε την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τον Πρωθυπουργό για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η ΚΕΕΕ απέστειλε δια του Προέδρου της, κ. Κων/νου Μίχαλου, προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κο Αντώνη Σαμαρά, την από 19.08.2013 συνημμένη επιστολή για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Παρακάτω, επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

D_F17617.T.GIATAFOTOVOLTAIKA-KEEEEPISTOLISTONPROTHYPOURGOGIATAFotovoltaikaAVGOUSTOS2013.pdf

Υποκατηγορίες