ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το προσωρινό Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 23/1/2013 , αποφάσισε τη προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής και τη διενέργεια της εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης του Συλλόγου μας την ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2/2013, και ώρα 10π.μ. , στο 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας , η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας (24/2/2013).
Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι τα εξής:
1. Παρουσίαση πεπραγμένων του απερχόμενου προσωρινού Δ.Σ. και έγκρισή τους
2. Απόφαση για την προσαρμογή ή όχι της ετήσιας συνδρομής σύμφωνα με πρόταση του Δ.Σ.
3. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
4. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκλογή του 5μελούς Δ.Σ. και των δύο Αναπληρωματικών μελών του, καθώς και για την εκλογή της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και των δύο Αναπληρωματικών μελών της.
5. Διενέργεια εκλογών
Προθεσμία νέων εγγραφών, εξόφληση ετήσιας συνδρομής και προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων έως τις 12π.μ. της ΤΡΙΤΗΣ 12/2/2013 .

Για το προσωρινό Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Β. ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Α.Π.Ε.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ  ΠΡΟΣ  Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Επιστολή διαμαρτυρίας και αγανάκτησης απέστειλε ο σύλλογός  μας προς την ηγεσία  του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  , με κοινοποίηση στον  Πρωθυπουργό και τους  κ.κ. Βενιζέλο και Κουβέλη  για  τα  δημοσιεύματα που  φέρουν  το Υπουργείο  και  τη  ΡΑΕ  να προτίθεται  να  επιδοτήσει  με  20  εκατομμύρια  ευρώ  τον ΣΕΒ  από  τον  λογαριασμό  των  Α.Π.Ε.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Β. ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Α.Π.Ε.

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ Φ/Β, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ Φ/Β, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
Επιστολή μας προς το ΛΑΓΗΕ, τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ για τις καθυστερήσεις πληρωμών, τους τόκους υπερημερίας και την αναπροσαρμογή της τιμής..
για περισσότερα πατήστε   

Διαβάστε περισσότερα: ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ Φ/Β, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

Υποκατηγορίες