ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ
Επιστολή του Συλλόγου μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΟΙΚ. για την έκπτωση της έκτακτης εισφοράς των Φ/Β από τα φορολογητέα έσοδα..

Διαβάστε περισσότερα: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ!!!!!

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ!!!!!!!
Επιστολή του Συλλόγου μας προς τους κ.κ. Βουλευτές του Ν. Σερρών...

Διαβάστε περισσότερα: ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ!!!!!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 20 KWp

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 20 KWp
Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Φ/Β σταθμού 20Kwp χωρίς την έκτακτη εισφορά και με την έκτακτη εισφορά..
περισσότερα...

Υποκατηγορίες