ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΣ

Κοινοποιήθηκε στο Σύλλογό μας η 1352/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου που είναι υπέρ  των δανειοληπτών και μπορει να χρησιμοποιηθεί  σε  περιπτώσεις που η δανειοδοτούσα Τράπεζα  παρακρατεί  από  τις  πληρωμές  του  ΛΑΓΗΕ  ολόκληρο  το  ποσό  της  πληρωμής  και  δεν  διευκολύνει  την  επιχείρηση.

  Η  ανωτέρω  απόφαση  μεταξύ  άλλων  αναφέρει:

" Ειδικότερα οι Τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων απ' αυτές επιχειρήσεων, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν, αφού από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι' αυτούς συνέπειες.

Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους. Ετσι σε περίπτωση δυσχέρειας του πιστούχου της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πιστωτική σύμβαση λόγω πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας του, που όμως υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, η καλόπιστη από την πλευρά της Τράπεζας συμπεριφορά επιβάλλει σ' αυτή την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παροχής του οφειλέτη, ιδίως όταν η επιδίωξη της άμεσης εκπλήρωσης της παροχής του πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή του, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια.Ειδικότερα οι Τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων απ' αυτές επιχειρήσεων, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν, αφού από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι' αυτούς συνέπειες.

Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους. Ετσι σε περίπτωση δυσχέρειας του πιστούχου της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πιστωτική σύμβαση λόγω πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας του, που όμως υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, η καλόπιστη από την πλευρά της Τράπεζας συμπεριφορά επιβάλλει σ' αυτή την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παροχής του οφειλέτη, ιδίως όταν η επιδίωξη της άμεσης εκπλήρωσης της παροχής του πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή του, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια."

Για  να  δείτε  ολόκληρη  την απόφαση  του  Αρείου Πάγου  πατήστε  εδώ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ

Εν όψει των φημολογούμενων νέων μέτρων που προτίθεται να προωθήσει στη Βουλή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. , καλούνται όλα τα Δ.Σ. των υφιστάμενων Συλλόγων Φωτοβολταϊκών ,καθώς και τα προσωρινά Δ.Σ. των υπό ίδρυση Συλλόγων το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Απριλίου 2013 και ώρα 12 , στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αριστοτέλους & Εγνατίας 27) σε συνάντηση για συζήτηση και συνδιαμόρφωση κοινής στάσης του κλάδου των φωτοβολταϊκών στις επερχόμενες εξελίξεις.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Ο Σύλλογός μας ,σε εφαρμογή απόφασης της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της 5/4/2013, απέστειλε σήμερα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και τους τρείς πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση το παρακάτω ψήφισμα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
τα μέλη του Συλλόγου μας, όπως και όλοι οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά , που έχουν οδηγηθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπίας από τους διαχρονικά πρόχειρους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, παρακολουθούν ανάστατοι το μπαράζ δημοσιευμάτων για τις νομοθετικές παρεμβάσεις που προτίθεστε να λάβετε για την άρση των υφιστάμενων στρεβλώσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου για μία ακόμη φορά στοχοποιούνται τα φωτοβολταϊκά.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
η κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι αφόρητη γιατί:
1. Υφίστανται τις συνέπειες της άδικης ,αναποτελεσματικής και οριζόντιας πρωτοφανούς εισφοράς από 25% έως 30% επί του τζίρου τους (Ν.4093/2012), που παραβιάζει μονομερώς τις υπογραμμένες συμβάσεις τους.
2. Υφίστανται την άδικη φορολόγησή τους για έσοδα που ουδέποτε πραγματοποίησαν (ποσό έκτακτης εισφοράς), σύμφωνα με τον Ν.4110/2013
3. Βιώνουν υπερημερίες πλέον των πέντε μηνών στην πληρωμή τους από τον ΛΑΓΗΕ (πάνω από το 60% του τζίρου τους) , επειδή λόγω των στρεβλώσεων τα δομικά ελλείμματα της συνολικής χονδρεμπορικής αγοράς «φορτώνονται» αδίκως μόνο στις ΑΠΕ αποκλειστικά. Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ εκμεταλλευόμενη παρανόμως τη δεσπόζουσα θέση της παρακρατεί πρώτη από τα έσοδα της προμήθειας τις απαιτήσεις της ως παραγωγού και οι υπόλοιποι ηλεκτροπαραγωγοί από φυσικό αέριο μετακυλύουν την υπερημερία των 2 μηνών στη ΔΕΠΑ.
4. Υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε τρίμηνο στις ΔΟΥ τον ΦΠΑ του προηγουμένου τριμήνου που ακόμη δεν τον έχουν εισπράξει (σχεδόν δύο τρίμηνα).
5. Υποχρεούνται να καταβάλλουν στις δανειοδότριες τράπεζες ,που τους μεταχειρίζονται ως τις «παχιές αγελάδες», υπέρογκα τοκοχρεολύσια, με επιτόκια της τάξης του 10-11%.

Και όλα αυτά έγιναν πλέον δραματικά με την άστοχη επιβολή της έκτακτης εισφοράς , που υποτίθεται ότι θα έλυνε το πρόβλημα του ελλείμματος της χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας αλλά το έλλειμμα συνεχίζει να μεγαλώνει, εκθέτοντας τους εμπνευστές του. Οι ίδιοι οι εμπνευστές της έκτακτης εισφοράς που αποτελούν και τους επίσημους συνομιλητές του ΥΠΕΚΑ και προκειμένου να διασφαλίσουν για ακόμη λίγο καιρό τα προνόμιά τους , διαρρέουν τώρα σωτήριες παρεμβάσεις με μόνιμη περικοπή τιμών στις υπογεγραμμένες συμβάσεις των φωτοβολταϊκών και μεγαλόψυχα προσφέρουν παράταση λίγων χρόνων στα συμβόλαιά μας και ρύθμιση των δανείων μας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά σας καλούν αυτή τη φορά να λάβετε σοβαρά υπόψη όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς (Ι.Ο.Β.Ε. , Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Πολυτεχνείο Κρήτης, Ε.Μ.Π. ,κ.ά.) και να άρετε άμεσα πλήρως τις υφιστάμενες στρεβλώσεις υπέρ των ορυκτών καυσίμων που διογκώνουν το έλλειμμα της αγοράς ενέργειας και είναι οι εξής:
• Η κατάργηση των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι ηλεκτροπαραγωγοί από ορυκτά καύσιμα (ΜΑΜΚ,ΑΔΙ)
• Η αντικατάσταση της οριακής τιμή συστήματος (ΟΤΣ) που δεν λαμβάνει υπόψη την παραγόμενη ενέργεια από τις ΑΠΕ και δεν συνυπολογίζει τις επιδοτήσεις(ΜΑΜΚ, ΑΔΙ) που λαμβάνουν οι «συμβατικοί» παραγωγοί , με το μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας που σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες προσδιορίζεται μεταξύ 80 και 90 €/Mwh
• Η πληρωμή όλων των παραγωγών ενέργειας από έναν λογαριασμό, ώστε τα συγκυριακά ελλείμματα (λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών, κλπ) να οδηγούν σε λογικές καθυστερήσεις εξόφλησης όλων των παραγωγών και να μην τα επωμίζονται μόνο οι παραγωγοί από τις Α.Π.Ε.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
επειδή ήδη οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά έχουν υποστεί τις οδυνηρές συνέπειες των μέχρι τώρα μέτρων που επιβλήθηκαν και δεν έχουν πλέον τίποτα να χάσουν, σας ενημερώνουμε ότι:
• Δεν είμαστε πλέον διατεθειμένοι να ανεχόμαστε να συζητούν και να αποφασίζουν άλλοι για λογαριασμό μας (τράπεζες, συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγοί, ΣΕΒ, κ.λ.π.)
• Δεν θα ανεχτούμε άλλους αιφνιδιασμούς και θα διεκδικήσουμε οι όποιες παρεμβάσεις χρειαστεί, να γίνουν στο φως και με δημόσιο διάλογο με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.
• Θα υπερασπιστούμε τις υπογεγραμμένες με την πολιτεία συμβάσεις και δεν θα δεχθούμε να φορτωθούμε στις πλάτες μας όλα τα λάθη που έγιναν διαχρονικά στον τομέα της ενέργειας
• Θα υπερασπιστούμε την «καθαρή» εγχώρια παραγόμενη ενέργεια και δεν θα ανεχθούμε άλλο την «κρυφή» επιδότηση της ενέργειας που παράγεται από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα χάριν των συμφερόντων των ολίγων.

Μετά τιμής
Για τον ΣΠΗΕΦ Ν. Σερρών

Γ. ΠΑΝΑΓΗΣ        Θ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος                Γραμματέας

Υποκατηγορίες