Επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τον Προθυπουργό, για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με το Σύλλογο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Ν. Σερρών και συντονισμένες ενέργειες και άλλων Επιμελητηρίων ζήτησε την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) προς τον Πρωθυπουργό για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η ΚΕΕΕ απέστειλε δια του Προέδρου της, κ. Κων/νου Μίχαλου, προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κο Αντώνη Σαμαρά, την από 19.08.2013 συνημμένη επιστολή για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Παρακάτω, επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

D_F17617.T.GIATAFOTOVOLTAIKA-KEEEEPISTOLISTONPROTHYPOURGOGIATAFotovoltaikaAVGOUSTOS2013.pdf

Home Επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τον Προθυπουργό, για την επίλυση προβλημάτων του κλάδου των φωτοβολταϊκών.