ΡΑΕ: Τα οριστικά και αναλυτικά αποτελέσματα των τριών διαγωνισμών ΑΠΕ - Τι απαντά η CosmoOne για τις καθυστερήσεις

ΠΗΓΗ:  energypress

Η ΡΑΕ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τον κατάλογο με όλα τα έργα και τις τελικές τιμές που έγιναν δεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας στους τρείς διαγωνισμούς ΑΠΕ που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες και την επεξεργασία του energypress:

Στην πρώτη κατηγορία, των μικρών φωτοβολταϊκών μέχρι 1 MW, από τον πίνακα προκύπτει ότι υπήρξε σε μεγάλο βαθμό κατάτμηση μεγαλύτερων έργων σε πολλά μικρότερα. Εντυπωσιακή σε κάθε περίπτωση είναι η παρουσία της εταιρείας EΓΝΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ η οποία σάρωσε κυριολεκτικά το διαγωνισμό αφού εξασφάλισε τα 46 από τα 83 έργα του καταλόγου, με δυναμικότητα περί τα 34 MW από τα 53 MW περίπου που δόθηκαν σε αυτή την κατηγορία.

Στη δεύτερη κατηγορία των μεγάλων φωτοβολταϊκών από 1 έως 20 MW, τον τόνο έδωσαν οι εταιρείες με τις οποίες "κατέβηκε" η Γεμανική ABO, η οποία εξασφάλισε 5 έργα συνολικής δυναμικότητας περί τα 45 MW (από τα περίπου 53 MW που εγκρίθηκαν) δίνοντας πολύ χαμηλές τιμές από 62,97 έως 62,99 ευρώ ανά MWh.

Στην τρίτη κατηγορία των αιολικών από 3 έως 50 MW, δυναμική παρουσία είχε η EDP Renovaveis, θυγατρική της πορτογαλικής EDP, δηλαδή της Πορτογαλικής ΔΕΗ, η οποία εξασφάλισε αιολικό πάρκο 44,6 MW, δίνοντας τη χαμηλότερη τιμή, 68,18 ευρώ ανά MWh.

 

Δύο έργα συνολικής δυναμικότητας 36 MW πήραν οι εταιρείες της ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗ, ένα έργο 34 MW η ΒΕΝΤΑΒΕΛ από τη Δυτική Μακεδονία, ένα έργο 28,8 MW η ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ, ένα έργο 16 MW η IBERDROLA ROKAS και ένα έργο η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Άνδρο δυναμικότητας 11,5 MW.

Τον πλήρη κατάλογο με τα έργα μπορείτε να τον δείτε εδώ.

Σύμφωνα με μια πρώτη στατιστική επεξεργασία που παραχώρησε στο energypress ο Στέλιος Ψωμάς, τα δεδομένα στους τρείς διαγωνισμούς έχουν ως εξής:

Κατηγορία Ι (φωτοβολταϊκά ισχύος μικρότερης του 1 MWp)

Επιλέχθηκαν 83 έργα συνολικής ισχύος 53,4835 MWp
Αδιάθετη ισχύς: 0,0365 MWp
Τιμή εκκίνησης: 85 €/MWh
Ελάχιστη τιμή: 75,87 €/MWh
Μέγιστη τιμή: 80 €/MWh
Μεσοσταθμική τιμή επιλεγέντων έργων: 79,0196 €/MWh
Μεσοσταθμική μείωση σε σχέση με τιμή εκκίνησης: 7,04%
61,7% της ισχύος των έργων από μία εταιρία

Κατηγορία ΙI (φωτοβολταϊκά ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp)

Επιλέχθηκαν 8 έργα συνολικής ισχύος 52,91896 MWp
Αδιάθετη ισχύς: 0,48104 MWp
Τιμή εκκίνησης: 80 €/MWh
Ελάχιστη τιμή: 62,97 €/MWh
Μέγιστη τιμή: 71 €/MWh
Μεσοσταθμική τιμή επιλεγέντων έργων: 63,81281 €/MWh
Μεσοσταθμική μείωση σε σχέση με τιμή εκκίνησης: 20,2%
85% της ισχύος των έργων από μία εταιρία

Κατηγορία ΙII (αιολικά)

Επιλέχθηκαν 7 έργα συνολικής ισχύος 170,925 MW
Αδιάθετη ισχύς: 5,465 MW
Τιμή εκκίνησης: 90 €/MWh
Ελάχιστη τιμή: 68,18 €/MWh
Μέγιστη τιμή: 71,93 €/MWh
Μεσοσταθμική τιμή επιλεγέντων έργων: 69,53437 €/MWh
Μεσοσταθμική μείωση σε σχέση με τιμή εκκίνησης: 22,7%

Η απάντηση της cosmoONE για τη λειτουργία της πλατφόρμας

Σχετικά με τις ενστάσεις και τις διαμαρτυρίες των συμμετεχόντων που έκαναν λόγο για καθυστερήσεις στο σύστημα της CosmoOne, η εταιρεία ανέφερε τα εξής:

"Οι χρόνοι που καταγράφονται στην cosmoONE είναι

• Ο χρόνος άφιξης στον web server

• χρόνος εγγραφής της προσφοράς στην βάση της εφαρμογής στον Data Base Server μετά την επεξεργασία της. Ο χρόνος υποβολής της κάθε προσφοράς από κάθε συμμετέχοντα από την τοπική του οθόνη, δεν καταγράφεται διότι

• από την υποβολή της προσφοράς, έως την άφιξη της στο σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, παρεμβάλλονται παράγοντες που δεν είναι στην ευθύνη ελέγχου της ΡΑΕ, ούτε της cosmoONE,

• οι παράγοντες αυτοί, όπως

 η ταχύτητα του τοπικού δικτύου του συμμετέχοντος,

 η απασχόληση του δρομολογητή της εταιρίας του κατά την στιγμή της υποβολής από άλλους χρήστες και για άλλες εφαρμογές,

 η ονομαστική ταχύτητα του δικτύου που χρησιμοποιεί ο συμμετέχων,

 η πραγματική ταχύτητα του δικτύου κατά την στιγμή της υποβολής,

 η ικανότητα του παρόχου ISP να εξυπηρετήσει άμεσα ή όχι την αποστολή προσφοράς είναι σημαντικοί στο να καθορίσουν την καθυστέρηση της μετάδοσης και να μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άφιξη μίας προσφοράς σε χρόνο μετά την λήξη της δημοπρασίας.

Για τον λόγο ακριβώς αυτό, είχε τονιστεί και στις εκπαιδεύσεις και είχε δοθεί ως συμβουλή καλής πρακτικής να μην περιμένουν οι συμμετέχοντες τα τελευταία δευτερόλεπτα για τις τελικές best and final προσφορές τους, διότι

• η ταυτόχρονη υποβολή προσφορών από συμμετέχοντες στα τελευταία λεπτά, αλλάζει πολύ γρήγορα την κατάσταση δεσμεύσεων και πρακτικά δεν θα μπορεί ο συμμετέχων να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές

• ο χρόνος αντίδρασης των συμμετεχόντων μπορεί να μην είναι επαρκής σε περίπτωση αδυναμίας δέσμευσης ποσότητας για να επανέλθουν με καλύτερη προσφορά

Έτσι, σε κάθε περίπτωση, υποβολής προσφοράς

I. Η προσφορά παραλαμβάνεται από τον Web Server, και το χρονικό αυτό σημείο καταγράφεται,

II. Επεξεργάζεται σύμφωνα με τους κανόνες της δημοπρασίας, δηλ. a. ελέγχεται αν είναι χρονικά αποδεκτή, b. ελέγχεται αν πληροί τους κανόνες της δημοπρασίας c. εφόσον είναι αποδεκτή, εισέρχεται στον πίνακα κατάταξης, όπου πραγματοποιείται αυτόματα κατάταξη όλων των τελευταίων (καλύτερων) αποδεκτών προσφορών του κάθε συμμετέχοντος d. εφαρμόζεται ο κανόνας προσωρινής εκχώρησης ποσοτήτων (με βάση την τιμή, την ποσότητα και τον χρόνο) και γίνεται η καταγραφή του αποτελέσματος και του χρόνου στην βάση του Data Base Server και αυτός ο χρόνος εμφανίζεται στις αναφορές. e. αποστέλλεται στην οθόνη του συμμετέχοντος το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, δηλ. αν είναι αποδεκτή ή όχι, κατά πόσο η συγκεκριμένη προσφορά του δεσμεύει προσωρινά ποσότητα κλπ. f. ενημερώνεται μαζικά η υφιστάμενη κατάσταση και σε κάθε άλλο συμμετέχοντα σε σχέση με την προσωρινή του δέσμευση, δηλαδή κάθε πιθανή μεταβολή που μπορεί να έχει προκύψει του εμφανίζεται στην δική του οθόνη

Η αρχιτεκτονική που εχει υλοποιηθεί από την εταιρία ώστε να επιτυχγάνεται η δυνατόν συντομότερη επεξεργασία των προσφορών είναι τα ακόλουθα

Τα συστήματα είναι εγκατεστημένα στο ασφαλές Data Centerτου Ομίλου ΟΤΕ και διασυνδέονται προς το διαδίκτυο με γραμμή 100Mbps (up/down) ώστε να μην υπάρχουν από πλευράς cosmoONE καθυστερήσεις παραλαβής

 Η διασύνδεση WEB SERVER προς τον DATA BASE SERVER της εφαρμογής πραγματοποιείται γραμμής 1 Gbps (up/down), ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην προώθηση της προσφοράς προς επεξεργασία από το σύστημα των δημοπρασιών

 Τα συστήματα υπολογιστών διαθέτουν υψηλής ισχύος επεξεργαστές, ώστε να μην καθυστερεί το processing time των προσφορών

Να τονίσουμε τα ακόλουθα.

Αρκετές ενστάσεις αναφέρονται στον χρόνο υποβολής από τον τοπικό Η/Υ και θεωρούν ότι δικαιούνται προτεραιότητας στην επεξεργασία των προσφορών τους. Δεν είναι βέβαιο ότι μία υποβολή προσφοράς σε δεδομένο χρόνο μέσω δικτύου 2Μbps θα αφιχθεί νωρίτερα από μία άλλη που υποβλήθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο αλλά μέσω δικτύου 50Mbps»

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΑΕ: Τα οριστικά και αναλυτικά αποτελέσματα των τριών διαγωνισμών ΑΠΕ - Τι απαντά η CosmoOne για τις καθυστερήσεις