Χαμηλώνει το όριο: Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί πάνω από τα 400 KW θα έχουν πλέον τις υποχρεώσεις του target model

Μια σημαντική αλλαγή που επηρεάζει άμεσα τους σχεδιασμούς των επενδυτών που συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετάσχουν στην φωτοβολταϊκή αγορά, έχει δρομολογήσει η Ε.Ε. και πρόκειται σύντομα να νομοθετηθεί και στη χώρα μας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το όριο πάνω από το οποίο οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί υποχρεώνονται να συμμετάσχουν στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το target model.

Το όριο αυτό ήταν μέχρι τώρα τα 500 KW. Οι πληροφορίες από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελήφθη ήδη και το όριο κατεβαίνει στα 400 KW για νέα φωτοβολταϊκά έργα από 1ης Ιανουαρίου του 2020. Θα ακολουθήσει και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας.

Συνεπώς ο ΔΑΠΕΕΠ θα υπογράφει Συμβάσεις Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) για νέα πάρκα μέχρι 400 KW, ενώ τα πάνω από 400 KW θα έχουν Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσάυξησης (ΣΕΔΠ).

Οι υποχρεώσεις του target model για τους έχοντες ΣΕΔΠ αφορούν ως γνωστόν τη συμμετοχή στην προημερήσια αγορά (σε ότι αφορά την ενέργεια και όχι την τιμή) και στην εξισορρόπηση, η οποία έχει κόστος για τον επενδυτή, το κόστος των αποκλίσεων. Επιπλέον κόστος είναι βεβαίως η σύμβαση με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) προκειμένου να είναι ο επενδυτής εντάξει με τις υποχρεώσεις του.

Η μείωση του ορίου πάντως στα 400 KW, είναι άσχετη από την συμμετοχή ή μη σε διαγωνισμούς ΡΑΕ και επίσης άσχετο με το αν η φωτοβολταϊκή μονάδα αφορά εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η αλλαγή του ορίου συμπιέζει έτι περαιτέρω τις δυνατότητες ανάπτυξης των μικρομεσαίων επενδυτών στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Συνεπώς γίνεται ακόμα πιο πειστικό το αίτηα των επενδυτών για «χαλάρωση» των περιορισμών που έχουν τεθεί για τα εκτός διαγωνισμού ΡΑΕ φωτοβολταϊκά έργα που δικαιούνται. Όπως έχει γράψει το energypress, το αίτημα αφορά την ελαστικοποίηση του περιορισμού των δύο μονάδων ανά φυσικό πρόσωπο, πολλώ δε μάλλον όταν τα 400 kW είναι ακόμα δυσκολότερο να ανταγωνιστούν σε διαγωνισμούς ΡΑΕ τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Πληροφορίες αναφέρουν, τέλος, ότι υπάρχει επίσης απόφαση της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα στις χώρες – μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την ισχύ των υφιστάμενων εγκεκριμένων συστημάτων στήριξης των ΑΠΕ και μετά το τέλος του 2020 για τη διετία 2021 και 2022

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ Χαμηλώνει το όριο: Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί πάνω από τα 400 KW θα έχουν πλέον τις υποχρεώσεις του target model