Οι 12 προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας στα φωτοβολταϊκά

Τις προτάσεις της για τη βελτίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας των φωτοβολταϊκών υπέβαλε η ΠΟΣΠΗΕΦ στα πλαίσια της πρόσφατης εκδήλωσης της ΡΑΕ για τις ΑΠΕ στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, ο σύνδεσμος περιλαμβάνει δώδεκα προτάσεις με πρώτη την αποστολή διευκρινιστικής εγκυκλίου στις υπηρεσίες της πολεοδομίας όλης της χώρας σχετικά με το επιτρεπτό της εγκατάστασης φωτοβολταικών σε ζώνη 200 μέτρων απο εθνική οδό και 150 απο επαρχιακή οδό.

Επιπλέον, προτείνει να επιτραπεί ξανά η εγκατάσταση ΑΠΕ στο 1% της γής υψηλής παραγωγικότητας καθε περιφερειακής ενότητας, ενώ τονίζει και τη σημασία της ενίσχυσης των Περιφερειακών διευθύνσεων του ΔΕΔΔΗΕ με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζει ως εξαιρετικά επείγουσας προτεραιότητας την ενίσχυση με επιστημονικό προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ.

Παράλληλα, η ΠΟΣΠΗΕΦ ζητά ουσιαστικη δυνατότητα επιλογής των δικτύων σύνδεσης απο ιδιώτες εργολάβους, καθώς και δυνατότητα εναρξης των εργων σύνδεσης πρίν την υπογραφή σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ.

 

Προτείνει με την αίτηση του επενδυτή, στον ΔΕΔΔΗΕ για την σύναψη σύμβασης σύνδεσης να δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης ολοκληρωμένου φακέλου στον ΔΑΠΕΕΠ για την σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μόνο με τις δύο αυτές τελευταίες προτάσεις εκτιμά ότι θα μειωθεί η διαδικασία αδειοδότησης απο 4- 6 μήνες.

Επιπλέον, η ΠΟΣΠΗΕΦ ζητά νομοθετική παρέμβαση σχετικά με τη μή τροποποιησης της τιμής αναφοράς των φ/β σταθμών εντός του έτους, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες ΑΠΕ του πίνακα του ν.4414, καθώς και νομοθετική παρέμβαση για την αλλαγή του τρόπου κατοχύρωσης τιμής ενός φωτοβολταικού πάρκου.

Προτείνει επίσης ομαδοποίηση των αιτημάτων των φωτοβολταιών σταθμών ,ανα περιοχή , προς σύνδεση τα οποία ενώ δεν υπάρχει περιθώριο σύνδεσης σε υφιστάμενο δικτυο άν ομαδοποιηθούν και απο κοινού κατασκευάσουν νέα γραμμή θα μπορέσουν να συνδεθούν .

Ανάμεσα στις προτάσεις της συγκαταλέγεται και η δημιουργία κατάλληλου λογισμικού στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, όπου να εμφανίζεται η χωρητικότητα των γραμμών του δικτύου (εκτός από τους υποσταθμούς στο παρόν) και να δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή με την συμπλήρωση συντεταγμένων αγροτεμαχίου να λαμβάνει on line προϋπολογιστικό κόστος των όρων σύνδεσης.

Τέλος, προτείνει την αναζήτηση δημόσιων εκτάσεων προς ενοικίαση που δεν αποτελούν Γή Υψηλής Παραγωγικότητας και σχεδιασμό δικτύων απο τον ΑΔΜΗΕ έτσι ώστε οι περιοχές αυτές να αποτελέσουν τόπο συγκέντρωσης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων, καθώς και ενίσχυση με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό της ΡΑΕ.

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ Οι 12 προτάσεις της ΠΟΣΠΗΕΦ για απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας στα φωτοβολταϊκά