ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ 6/6/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Στη χθεσινή έκτακτη συνέλευση του ΣΠΗΕΦ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Συλλόγου μας ως ιδρυτικού μέλους στην υπό ίδρυση Ομοσπονδία και το καταστατικό της υπό ίδρυση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταικά (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Κατέστη σαφές σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης η εισήγηση του Δ.Σ. για την ίδρυση ενός Πανελληνίου δευτεροβάθμιου οργάνου με βάση τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς η οποία κρίνετε αναγκαία και επιτακτική.

O ΣΠΙΕΦ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης του έχει επιδοθεί
σε ένα αγώνα δρόμου ενημέρωσης ,επικοινωνίας ,συντονισμού και ίδρυσης
πρωτοβάθμιων οργανώσεων ανά την Ελλάδα με απώτερο σκοπό την ενιαία συλλογική
δράση και διεκδίκηση.

Τις κρίσιμες αυτές ώρες ,καλούνται όλοι οι συνάδελφοι παραγωγοί ,υφιστάμενοι
και μη θεσμικοί φορείς στον κλάδο των φωτοβολταικών να πλαισιώσουν την συλλογική
αυτή προσπάθεια της ίδρυσης της Ομοσπονδίας με τελικό στόχο τη διάσωση και
διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επενδύσεων μας.

Για τον ΣΠΗΕΦ . Ν . ΣΕΡΡΩΝ

Ο Πρόεδρος

Παναγής Ιωάννης

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ

Όπως ενημερώθηκε ο Σύλλογός μας από την Δικηγορική εταιρεία που συνεργάζεται,  η "πρότυπη δίκη " κατά της έκτακτης εισφοράς στην οποία είχε ασκήσει παρέμβαση ο Σύλλογός μας και αναβλήθηκε,  θα διεξαχθεί στις 09/10/2013.

Συγκεκριμμένα η Δικηγορική εταιρεία μας απέστειλε με e-mail το εξής μήνυμα:

  "Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση των πρότυπων δικών ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επρόκειτο να συζητηθούν κατά τη σημερινή (5/6/2013)  δικάσιμο αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 9ης Οκτωβρίου 2013, κατ' αποδοχή της σχετικής προτάσεως της εισηγήτριας των υποθέσεων αυτών Παρέδρου κας Κ. Λαζαράκη."

ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Για την έγκυρη ενημέρωση των «πολύπαθων» και αγωνιούντων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σχετικά με την αναβολή της «πιλοτικής δίκης» κατά της έκτακτης εισφοράς που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2013 (εισηγήτρια η Πάρεδρος κα ............) έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Θεωρούμε αδόκιμο «σοβαροί» Σύλλογοι Φωτοβολταϊκών και «ημιμαθείς» παραγωγοί αβασάνιστα και μη σεβόμενοι την αγωνία των συναδέλφων για την έκβαση της ανωτέρω δίκης, να διαγκωνίζονται και να ευτελίζουν με ανακοινώσεις και σχόλια στο διαδίκτυο την υπέρτατη ενέργεια των παραγωγών κατά της καταστροφικής έκτακτης εισφοράς.
2. Θεωρούμε απρέπεια και ασέβεια προς τα μέλη τους, Σύλλογοι να καταλογίζουν ευθύνη σε συναδέλφους παραγωγούς που άσκησαν παρέμβαση ενώπιον του ΣτΕ επί της πρότυπης δίκης για την αναβολή της , υιοθετώντας αβασάνιστα ή εσκεμμένα αβάσιμες νομικές εξηγήσεις.
Ο νεοσύστατος Σύλλογός μας προσπαθώντας να διατηρήσει την σοβαρότητα και αξιοπιστία του και προκειμένου να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας και τους λοιπούς παραγωγούς που αγωνιούν παραθέτει παρακάτω την ενημέρωση που μας απέστειλε η Δικηγορική Εταιρεία που συνεργάζεται με τον Σύλλογό μας :
«Αξιότιμοι κύριοι.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει η συζήτηση των πρότυπων δικών για το υπόψη θέμα, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2013 (εισηγήτρια η Πάρεδρος κα ..........) αναβάλλεται οίκοθεν. Κατόπιν ερωτημάτων που μας έχουν υποβληθεί αλλά και της σωρείας των ανακριβειών που έχουν δημοσιευθεί από διαφόρους προκαλώντας σύγχυση σχετικά με τις υπόψη δίκες, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του έτους 2013 υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας δυο αιτήσεις από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «...........» και «..............» με αίτημα να εισαχθούν στο Δικαστήριο αυτό οι προσφυγές που είχαν ασκήσει οι εν λόγω εταιρείες στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά για το υπόψη θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (διαδικασία πρότυπης δίκης). Οι αιτήσεις αυτές έγιναν δεκτές με τις πράξεις 1/2013 και 6/2013 της ειδικής επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, στις 15.03.2013 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «................» υπέβαλε κι αυτή ανάλογη αίτηση προκειμένου να εισαχθεί, με την ίδια διαδικασία της πρότυπης δίκης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που είχε ασκήσει για το ίδιο θέμα την 04.03.2013 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά. Η αίτηση αυτή έγινε επίσης δεκτή την 03.04.2013 με την υπ' αριθμ. 11/2013 απόφαση της ως άνω επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας .
2. Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή σε Τμήμα και όχι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (όπως θα ήταν ασφαλώς αναμενόμενο ενόψει ιδίως της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τίθενται) των ως άνω προτύπων δικών δεν συνιστά ασφαλώς ευχάριστη εξέλιξη για τα συμφέροντα των παραγωγών.
3. Στη συνέχεια, ασκήθηκαν εκ μέρους άλλων παραγωγών που είχαν επίσης ασκήσει προσφυγές για το ίδιο θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, παρεμβάσεις επί των ανωτέρω προτύπων δικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3900/2010. Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν συνολικά τρεις παρεμβάσεις επί της πρώτης πρότυπης δίκης, είκοσι τρείς παρεμβάσεις επί της δεύτερης πρότυπης δίκης και τέσσερις παρεμβάσεις επί της τρίτης πρότυπης δίκης. Ήτοι συνολικά ασκήθηκαν τριάντα (30) παρεμβάσεις επί των συγκεκριμένων προτύπων δικών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εμφαίνονται στο απόσπασμα του εκθέματος που σας επισυνάπτουμε.
4. Η Δικηγορική Εταιρεία μας άσκησε πιλοτικά, κατόπιν σχετικής εντολής του ΣΠΗΕΦ Σερρών, παρέμβαση επί της τρίτης πρότυπης δίκης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρέμβαση ασκήθηκε από τις πρώτες χρονικά.
5. Η αναβολή της υπόθεσης δεν συνιστά ασφαλώς αποτέλεσμα της ασκήσεως των παρεμβάσεων, όπως εσφαλμένα έχει λεχθεί, προφανώς από ενδιαφερομένους που δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την ωριμότητα των υποθέσεων προς συζήτηση την αποφασίζει αποκλειστικώς ο εκάστοτε εισηγητής της υποθέσεως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τις 25 συνολικά υποθέσεις που η ίδια εισηγήτρια έχει αναλάβει για την ίδια δικάσιμο (05.06.2013) έχει δώσει προς συζήτηση μόνον δυο (βλ. συνημμένο έκθεμα) ».

Κατόπιν της ανωτέρω σοβαρής και επαρκώς αιτιολογημένης ενημέρωσης , θεωρούμε παρελκυστική την τακτική τόσο της εισαγωγής της πρότυπης δίκης σε Τμήμα του ΣτΕ και όχι στην Ολομέλεια , όσο και της αναβολής εκδίκασης της 5ης Ιουνίου.
Καλούμε λοιπόν όλους τους Συλλόγους και τους παραγωγούς σε συστράτευση και εγρήγορση , ώστε να αντιδράσουμε μεθοδευμένα στην σχεδιαζόμενη φυγοδικία των αντιδίκων μας.

ΣΕΡΡΕΣ 3/6/2013

Για τον Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Γ. Μπάτζιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Οργαν. Γραμματέας

Υποκατηγορίες