ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Όπως  ενημερώθηκε  ο  Σύλλογός  μας  από  την Δικηγορική  εταιρεία  που  συνεργάζεται, αναβλήθηκε  η  "πρότυπη  δίκη "  κατά της  έκτακτης  εισφοράς στην οποία  είχε  ασκήσει  παρέμβαση  ο  Σύλλογός  μας  και  επρόκειτο  να  διεξαχθεί  στις  5/6/2013.

  Συγκεκριμμένα  η  Δικηγορική  εταιρεία  μας  απέστειλε  με  e-mail  το  εξής  μήνυμα:

   " Αξιότιμοι κύριοι.

Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της πρότυπης δίκης, επί της οποίας έχουμε ασκήσει παρέμβαση και επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2013 αναβάλλεται οίκοθεν. Θα σας ενημερώσουμε για τον ορισμό της νέας δικασίμου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς "

Home ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ