ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ 6/6/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Στη χθεσινή έκτακτη συνέλευση του ΣΠΗΕΦ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Συλλόγου μας ως ιδρυτικού μέλους στην υπό ίδρυση Ομοσπονδία και το καταστατικό της υπό ίδρυση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταικά (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Κατέστη σαφές σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης η εισήγηση του Δ.Σ. για την ίδρυση ενός Πανελληνίου δευτεροβάθμιου οργάνου με βάση τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς η οποία κρίνετε αναγκαία και επιτακτική.

O ΣΠΙΕΦ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης του έχει επιδοθεί
σε ένα αγώνα δρόμου ενημέρωσης ,επικοινωνίας ,συντονισμού και ίδρυσης
πρωτοβάθμιων οργανώσεων ανά την Ελλάδα με απώτερο σκοπό την ενιαία συλλογική
δράση και διεκδίκηση.

Τις κρίσιμες αυτές ώρες ,καλούνται όλοι οι συνάδελφοι παραγωγοί ,υφιστάμενοι
και μη θεσμικοί φορείς στον κλάδο των φωτοβολταικών να πλαισιώσουν την συλλογική
αυτή προσπάθεια της ίδρυσης της Ομοσπονδίας με τελικό στόχο τη διάσωση και
διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επενδύσεων μας.

Για τον ΣΠΗΕΦ . Ν . ΣΕΡΡΩΝ

Ο Πρόεδρος

Παναγής Ιωάννης

Home ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ 6/6/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ