Ερώτηση Ανδρέα Λοβέρδου και Χρήστου Αηδόνη προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης για ένταξη στον Ν.3299/2004 των Φ/Β κάτω των 100Kwp

untitledΕρώτηση για την καθυστέρηση ένταξης στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004 των φωτοβολταϊκών κάτω των 100Kwp από το 2009  κατέθεσαν σήμερα οι βουλευτές κ.κ. Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ και ΧΡ. ΑΗΔΟΝΗΣ  προς  τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

  Το κείμενο της ερώτησης των κ.κ. βουλευτών  έχει ως  εξής:

   " Tο 2009 χίλιοι περίπου μικροεπενδυτές υπέβαλλαν αίτηση ένταξης στον Ν.3299/2004 για υπαγωγή επένδυσης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 20 Kwp και υλοποίησαν την επένδυσή τους με υψηλό κόστος (πριν τη ραγδαία πτώση τιμών των φωτοβολταϊκών του τελευταίου έτους) και μετά από τρία χρόνια δεν έχουν ακόμη λάβει έγκριση υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, όπως δικαιούνται. Για την ολοκλήρωση των επενδύσεων αυτών οι επενδυτές προχώρησαν σε δανειοδότηση με υψηλά επιτόκια και πληρώνουν υπέρογκα τοκοχρεολύσια, ενώ καθυστερεί η πληρωμή της παραγόμενης ενέργειας από τον ΛΑΓΗΕ επί πέντε μήνες.

Οι φάκελοι των ανωτέρω επενδυτών ουδέποτε αξιολογήθηκαν και ενώ το κόστος των επενδύσεων των περισσοτέρων ανέρχονταν στο ποσό των 120.000 ευρώ, σε πολλούς στάλθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης απορριπτικές αποφάσεις με την αιτιολογία ότι το κόστος τους κρίθηκε μικρότερο του ορίου των 100.000 ευρώ που προέβλεπε ο Ν.3299/2004.
Μετά τις διαμαρτυρίες των επενδυτών και την κατάθεση αιτήσεων θεραπείας , το ΥΠΑΝ ψήφισε το αρθρ.241 του Ν.4072/11-4-2012 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο Ν.3288/2004 των ανωτέρω επενδύσεων εφόσον έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους και υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης εντός τριμήνου.

Ήδη έχουν παρέλθει άλλοι 12 μήνες από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επανεξέτασης και ακόμη δεν άρχισε η αξιολόγησή τους.

Το ΥΠΑΝ με το Ν.4146/18-4-2013 άρθρο 20,παραγρ. 12 προβλέπει τα εξής

: " Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

Για την επανεξέταση των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP δεν απαιτείται αξιολόγηση και παραπομπή τους στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού για γνωμοδότηση, παρά μόνο διοικητικός έλεγχος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP".

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Που οφείλονται οι υπερβολικές καθυστερήσεις επανεξέτασης των επενδυτικών σχεδίων των μικροεπενδυτών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;

Για ποιο λόγο ακόμη δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση βάση της οποίας θα καθορίζονται τα δικαιολογητικά και ο τρόπος ελέγχου και έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWP;

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επανεξέτασης αυτών των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των μικροεπενδυτών;

Οι Βουλευτές

Λοβέρδος Ανδρέας

Αηδόνης Χρήστος

Home Ερώτηση Ανδρέα Λοβέρδου και Χρήστου Αηδόνη προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης για ένταξη στον Ν.3299/2004 των Φ/Β κάτω των 100Kwp