ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό και τους κ.κ. Αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ  και της ΔΗΜ.ΑΡ. απέστειλε ο Σύλλογος μας που έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,


Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι,
Η συγκυρία σας έταξε να βρίσκεστε στην ηγεσία της χώρας στη δυσκολότερη στιγμή της ιστορίας και οι αποφάσεις σας και οι παραλείψεις σας θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας. Σας καλούμε τη στιγμή αυτή που η χώρα βρίσκεται στην ανάγκη των εγχώριων και ξένων δανειστών να μην επιτρέψετε την άλωσή της. Ιδιαίτερα στο χώρο της ενέργειας να μην συνεργήσετε στο πάρτι που μεθοδεύεται από τα γνωστά εγχώρια και ξένα συμφέροντα για την κλοπή του Ελληνικού ορυκτού πλούτου και την συνέχιση της εξαθλίωσης της χώρας για πολλές δεκαετίες.
κ.κ. Πρόεδροι,
δεν είναι τυχαία η σπουδή με την οποία αλλάζει το ενεργειακό τοπίο της χώρας με νέους Νόμους του ΥΠΕΚΑ και αποφάσεις της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ , κατ' επιταγή των ανωτέρω και χωρίς να λαμβάνεται ουσιαστικά η γνώμη αρμόδιων επιστημονικών φορέων και συλλόγων.
Έτσι φθάσαμε στο σημείο με το Ν.4093/2012 (μνημόνιο) και χωρίς δημόσια διαβούλευση , χωρίς εισήγηση της ΡΑΕ , χωρίς οικονομικοτεχνική τεκμηρίωση να επιβάλλεται οριζόντια «έκτακτη εισφορά» επί του τζίρου στις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ από 25% έως 30% στα φωτοβολταϊκά και 10% στις υπόλοιπες ΑΠΕ, με το πρόσχημα της εξυγίανσης του ελλειμματικού λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ.
Εμείς θεωρούμε ότι η εν λόγω διάταξη :
• Είναι αντισυνταγματική επειδή παραβιάζει την αρχή της μη αναδρομικής φορολόγησης των εισοδημάτων.
• Είναι αντισυνταγματική διότι παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας επειδή προκαλεί υπέρμετρη επιβάρυνση με αποτέλεσμα την πτώχευση του ιδιώτη.
• Είναι αντισυνταγματική διότι παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης επειδή φορολογούνται τα ακαθάριστα έσοδα χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη τα έξοδα λειτουργίας, το κόστος δανεισμού, οι αποσβέσεις κλπ.
• Είναι αντισυνταγματική διότι παραβιάζει την αρχή της παροχής έννομης προστασίας στους φορολογούμενους, διότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει την πληρωμή της έκτακτης εισφοράς εξαιτίας του τρόπου που θα εισπραχθεί η εισφορά με αυτόματη παρακράτηση από το τιμολόγιο κατά την εκκαθάριση από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ.
• Είναι αντιαναπτυξιακή και αντίθετη με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής ένωσης γιατί γίνεται χωρίς προηγούμενη γνώμη της ΡΑΕ, όπως επιβάλλει ο νόμος 3468/2006 , αρθρ.14 παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 27Α του Ν.3734/2009.
• Είναι αδιαφανής και δόλια διότι έγινε χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη τις απόψεις και προτάσεις μέσω διαβούλευσης, των φορέων και των ιδιωτών που θίγονται.
• Οδηγεί στην επόμενη διετία στην απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από φόρους και ΦΠΑ, λόγω της καταστροφής χιλιάδων επιχειρήσεων παραγωγών, με αποτέλεσμα την ζημία του δημοσίου.
• Δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το έλλειμμα της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, γιατί δεν επιλύει τις στρεβλώσεις που το δημιούργησαν (χαριστική τιμολόγηση προς παραγωγούς από φυσικό αέριο και ΣΥΘΗΑ- παρανόμως δόθηκε το 60% των πόρων ΑΠΕ στην ΔΕΠΑ για το αέριο ορυκτό καύσιμο). Ο ίδιος ο ΛΑΓΗΕ με επιστολή του στη ΡΑΕ διαπιστώνει ότι και με την έκτακτη εισφορά το έλλειμμα του το 2014 θα φθάσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ.
• Καταστρατηγεί μονομερώς τις υπογεγραμμένες συμβάσεις των παραγωγών με την ΛΑΓΗΕ ΑΕ και οδηγεί στην χρεοκοπία χιλιάδες επενδυτές που παροτρύνθηκαν να επενδύσουν τις οικονομίες τους και να χρεωθούν σε περίοδο κρίσης με υψηλότοκα δάνεια.
• Είναι χαριστική προς τους μεγαλοπαραγωγούς ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο, λιγνίτες), που πληρώνονται από τον ίδιο ελλειμματικό λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ ΑΕ χωρίς να πληρώσουν καμία εισφορά ενώ είναι οι κύριοι δημιουργοί του ελλείμματος λόγω της χαριστικής τιμολόγησης τους.
• Είναι χαριστική για άλλη μια φορά προς τις τράπεζες, που θα προβούν σε κατασχέσεις πάρκων και περιουσιών, γιατί οι δανειολήπτες παραγωγοί θα αδυνατούν να καταβάλλουν τα υψηλότοκα τοκοχρεολύσια. Ήδη οι παραγωγοί από φωτοβολταΪκά και κατά παράβαση της υπογεγραμμένης σύμβασης τους με το ΛΑΓΗΕ, δεν έχουν εισπράξει το 75% του ετήσιου τζίρου τους από το ΛΑΓΗΕ και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα υψηλά τοκοχρεολύσια τους (65% του τζίρου τους ).
κ.κ. Πρόεδροι,
από τα παραπάνω είναι σαφές ότι η επιβολή της έκτακτης εισφοράς δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες που δημιουργούν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ (χαριστική αντιμετώπιση των «ολίγων» παραγωγών ενέργειας από ορυκτά καύσιμα ), αλλά οδηγεί με σιγουριά σε χρεοκοπία χιλιάδες μικροεπενδυτές που παρακινήθηκαν να επενδύσουν τις οικονομίες τους στα φωτοβολταϊκά και να χρεωθούν με υψηλότοκα δάνεια. Εκτός και αν αυτός ήταν ό στόχος της επίμαχης διάταξης ,ώστε να περιέλθει και η ενέργεια των φωτοβολταΪκών στα χέρια των λίγων που επιδιώκουν να ελέγχουν τα επόμενα χρόνια την ενέργεια της χώρας.
κ.κ. Πρόεδροι ,
Επειδή πιστεύουμε ότι δίνετε καθημερινά τον αγώνα για την επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας σε νέες και ορθές βάσεις και τη σταδιακή ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας, σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες ώστε :
1. Να ανασταλεί η εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου Ι.2 του νόμου 4093/2012 και να ανατεθεί η εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για τις αιτίες που δημιουργούν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και τους τρόπους εξάλειψης του.
2. να προβλεφθεί ρύθμιση ώστε με την υποβολή δήλωσης ετοιμότητας από τους παραγωγούς, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης, να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η τιμή πώλησης της ΗΕ, χωρίς αυτό να συνδέεται με την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης ή το χρονοδιάγραμμα κατασκευής αυτών από το ΔΕΔΔΗΕ για τα οποία δεν ευθύνεται ο παραγωγός.
3. Να δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών για την ολοκλήρωση των έργων όσων έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (που λήγει στις 12/3/2013) , λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν στις εγκρίσεις δανειοδοτήσεων, στις ελλείψεις υλικών στην αγορά , την αδυναμία ολοκλήρωσης τόσων πάρκων από τους κατασκευαστές, και τις άσχημες καιρικές συνθήκες του χειμώνα.
4. Να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής που έχουν καταθέσει και του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος εργασιών σύνδεσης σε όσους δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να υλοποιήσουν την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, (εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη οι σχετικές εργασίες από τη ΔΕΗ).
5. Να δανειοδοτηθεί άμεσα ο ΛΑΓΗΕ (έναντι των χρεών της Energa κ.λ.π. , έναντι των ανείσπρακτων λογαριασμών της ΔΕΔΔΗΕ) και να αποπληρωθούν οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά πριν χρεοκοπήσουν.
6. Να εξετασθεί η λύση της διαχειριστικής ενοποίησης των ταμείων αποπληρωμής όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτροπαραγωγών (συμβατικών και ΑΠΕ) η οποία εφαρμοζόμενη θα έφερνε όλους τους παραγωγούς σε υπερημερία 65 ημερών απαλλάσσοντας έτσι τις ΑΠΕ του διασυνδεδεμένου από το άχθος των πλασματικών αυτών ελλειμμάτων που μονομερώς τις φέρνουν σήμερα στις 150+ ημέρες υπερημερίας.
Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας .
Μετά τιμής

Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινoύ Δ.Σ. του Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

 

Home ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ