Παγκόσμια πρωτοτυπία ΔΕΔΔΗΕ: Έχει ατελείωτους μετασχηματιστές, αλλά όχι αλεξικέραυνα για την προστασία τους από κεραυνούς !

Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ Παγκόσμια πρωτοτυπία ΔΕΔΔΗΕ: Έχει ατελείωτους μετασχηματιστές, αλλά όχι αλεξικέραυνα για την προστασία τους από κεραυνούς !