ΡΑΕ: Διαβούλευση Επί των Εσηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ

ΠΗΓΗ: energia.gr

Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του Ν. 4001/2011 (ως τροποποιήθηκε και ισχύει) προκήρυξε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Με τον Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.01.2018) τροποποιήθηκε ο Ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α'185/30.09.2016), με τον οποίο, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, θεσπίστηκαν βασικοί άξονες για την αναδιοργάνωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Οι τροποποιήσεις του Ν. 4512/2018 αφορούν, ιδίως, στην οργάνωση και διαχείριση μίας ή/και περισσότερων Αγορών Ενέργειας (Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορές Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικές Αγορές) ή/και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο θα λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων ρυθμιστικών Αρχών (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

 

Για το σκοπό αυτό, κατόπιν τροποποίησης των διατάξεων του Ν. 4001/2011 (Α' 179/22.08.2011), με τον ίδιο ως άνω Ν. 4512/2018, συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») και ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας της. Για τη σύσταση της ΕΧΕ Α.Ε. και την κάλυψη τμήματος του μετοχικού της κεφαλαίου, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. εισφέρει τη λειτουργία και διαχείριση του κλάδου που περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του Ν. 4001/2011 δραστηριότητες, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου και της μεταβίβασης των ανωτέρω δραστηριοτήτων στην ΕΧΕ Α.Ε., η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάζεται σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (εφεξής «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.»).

Ακολούθως, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 117Ε του Ν.4001/2011, ως ισχύει, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατάρτισε και υπέβαλε στη ΡΑΕ τα ακόλουθα κείμενα:

(α) Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ») με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του από την ΕΧΕ Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης,

(β) Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (εφεξής «ΚΔΑΠΕΕΠ»).

(γ) Τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΔΠΠΗΕ).

Στην εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. για τον ΚΣΗΕ, πέραν των τροποποιήσεων κατ' εξουσιοδότηση του Ν.4512/2018, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον τραπεζικό «Λογαριασμό Ενεχυρίασης» και με την αποζημίωση της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας.

Επιπροσθέτως, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. επισύναψε κατάλογο ενδεικτικών τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (εφεξής «ΚΔΕΣΜΗΕ), που προκύπτουν ως συνέπεια της ανωτέρω εισήγησής της.

Προκειμένου για την έκδοση των ανωτέρω Κωδίκων και την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του Ν. 4512/2018 για τη μετάβαση στο νέο οργανωτικό σύστημα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς κατά το μεταβατικό στάδιο, η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις ανωτέρω εισηγήσεις της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε... Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.
Συνημμένα αρχεία

  1. Κατάλογος προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΣΗΕ Κατάλογος προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΣΗΕ (μέγεθος: 376,08 kb)
  2. Πρόταση νέου ΚΣΗΕ σε τελική έκδοση Πρόταση νέου ΚΣΗΕ σε τελική έκδοση (μέγεθος: 1.817,521 kb)
  3. Πρόταση νέου ΚΣΗΕ σε έκδοση παρακολούθησης αλλαγών Πρόταση νέου ΚΣΗΕ σε έκδοση παρακολούθησης αλλαγών (μέγεθος: 2.312,209 kb)
  4. Πρόταση τροποποίησης ΚΣΔΠΠΗΕ σε τελική έκδοση Πρόταση τροποποίησης ΚΣΔΠΠΗΕ σε τελική έκδοση (μέγεθος: 1.820,181 kb)
  5. Πρόταση τροποποίησης ΚΣΔΠΠΗΕ σε έκδοση παρακολούθησης αλλαγών Πρόταση τροποποίησης ΚΣΔΠΠΗΕ σε έκδοση παρακολούθησης αλλαγών (μέγεθος: 1.860,393 kb)
  6. Κώδικας του ΚΔΑΠΕΕΠ Κώδικας του ΚΔΑΠΕΕΠ (μέγεθος: 2.676,34 kb)
  7. Κατάλογος ενδεικτικών τροποποιήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ Κατάλογος ενδεικτικών τροποποιήσεων του ΚΔΕΣΜΗΕ (μέγεθος: 362,825 kb)
Home ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΡΑΕ: Διαβούλευση Επί των Εσηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Σχετικά με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ