Στο ΦΕΚ ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΠΗΓΗ: energypress

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149) "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις."

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Συνοδευτικά αρχεία

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Στο ΦΕΚ ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας