Π.Δ. : Έλεγχος επευνδυτικών σχεδίων από πιστοποιημένους φορείς

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 35 που προβλέπει την διαδικασία ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004  & 3908/2011 από πιστοποιημένους φορείς. Σύμφωνα με το Π/Δ. η αμοιβή του Πιστοποιημένου Φορέα καθορίζεταιμε ελεύθερη διαπραγμάτευση με τον φορέα της ελεγχόμενης επένδυσης.

Διαβάστε εδώ  το Π.Δ.

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.Δ. : Έλεγχος επευνδυτικών σχεδίων από πιστοποιημένους φορείς