ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 50/28-2-2014 ο  Ν.4242 "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις" που στα άρθρα 5 έως 11 περιέχει τροποποιήσεις άρθρων των αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004  και 3908/2011, που αφορούν και τους επενδυτές φ/β.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΕΔΩ  ΤΟΝ  ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3299/2004 ΚΑΙ 3908/2011