ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης έγκρισης και ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων στις  30/6/2014 λήγει  ο τρέχων χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων.

Συνεπώς όλες οι αποφάσεις υπαγωγής θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Home ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ