ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΙΣ 6-3-2016

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr  Ο ΣΠΗΕΦ Ν. Σερρών καλεί τα μέλη του, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά , σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 06/03/2016  και ώρα 7μ.μ. στον 3ο Όροφο του Επιμελητηρίου Σερρών, προκειμένου να γίνει ενημέρωσή τους από το Δ.Σ. για τα θέματα που μας απασχολούν (ανακεφαλαιοποιήσεις  δανείων , ομαδική ασφάλιση φωτοβολταϊκών,  πληρωμές , φορολογικά, κ.ά.)

Η παρουσία όλων των παραγωγών θεωρείται επιβεβλημένη .

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Το Δ.Σ. του ΣΠΗΕΦ  Ν.  ΣΕΡΡΩΝ  που προέκυψε από τις εκλογές  της 22/3/2015,  συγκροτήθηκε  σε  σώμα  ως  εξής:

  • ΠΑΝΑΓΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ,      Πρόεδρος
  • ΓΚΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,   Αντιπρόεδρος
  • ΚΟΥΤΣΗ   ΧΡΥΣΑ,         Γεν.  Γραμματέας
  • ΛΩΡΙΔΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,  Ταμίας
  • ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ  ΘΩΜΑΣ ,  Οργ.  Γραμματέας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!

  

το Δ.Σ. του  Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν.  ΣΕΡΡΩΝ

σας   εύχεται Υγεία και

το Φως της Ανάστασης του Κυρίου να φωτίσει τις καρδιές μας και τη ζωή μας

 

 

 

 

Αντισυνταγματικότητες στο πολυνομοσχέδιο βρίσκει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής

Ενέκριναν το πολυνομοσχέδιο οι Επιτροπές Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε στις Επιτροπές με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζουν. Αντίθετα καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, ΔΗΜΑΡ και ΚΚΕ (που έχει αποχωρήσει από την συνεδρίαση).

Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ξεκινά στις 11 το πρωί και θα διαρκέσει 10 ώρες όπου θα ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου.

Αντισυνταγματικότητες,  στα άρθρα , παρατηρήσεις και κενά περιλαμβάνει η Έκθεση της Επιστημονική Υπηρεσίας της Βουλής επί του πολυνομοσχδίου που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ειδικότερα η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής για τις ρυθμίσεις τουΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ επισημαίνει:

"Παρατηρείται συναφώς ότι, στο μέτρο που οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιφέρουν μείωση του τιμήματος που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και του εκ του
νόμου μοναδικού αντισυμβαλλομένου τους (κατά περίπτωση, Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., Δ.Ε.Η.Α.Ε.), συνιστούν επέμβαση του νομοθέτη σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί εάν συνάδει προς την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361), ως ειδικότερης εκδήλωσης της αρχής της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.). Η αρχή της
ελευθερίας των συμβάσεων, εκτός από την ελευθερία σύναψης ή μη σύναψης της σύμβασης και την ελευθερία επιλογής αντισυμβαλλομένου, καθιερώνει το δικαίωμα των συμβαλλόμενων μερών να διαμορφώνουν ελευθέρως το περιεχόμενο της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζουν τον νόμο ή τα χρηστά ήθη και δεν ασκούν το δικαίωμά τους αυτό καθ' υπέρβαση των ορίων του, όπως αυτά ιδίως διαγράφονται συμφώνως προς την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό του σκοπό (βλ. Μιχ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, § 13 αρ. 5 επ., 58 επ., και Απ. Γεωργιάδη,Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Αθήνα, 1999,αρ. 3 επ.). «Με την ελευθερία των συμβάσεων, δεν συμβιβάζεται, καταρχήν ,μεταγενέστερη επέμβαση του νομοθέτη, περιοριστική της ελευθερίας αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ελευθερία των συμβάσεων προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων ή ασκείται κατά παραβίαση του Συντάγματος ή ενέχει προσβολή των χρηστών ηθών, καθώς επίσης και κατά τις περιπτώσεις που ασκείται προς βλάβη της εθνικής οικονομίας (άρθρα 5 παρ.1, 25 παρ. 3 και 106 παρ. 2 του Συντάγματος)» (ΟλΑΠ 33/2002, ΝοΒ 2003,853 επ., ΑΠ 1465/2001, ΕλλΔνη 2003, σελ. 986, ΑΠ 808/2010, ΧρΙΔ 2011,σελ. 385 επ.,). Επομένως, νομοθετική ρύθμιση η οποία παρεμβαίνει σε συμβατική σχέση για
λόγους προστασίας της εθνικής οικονομίας, εισάγοντας ακόμη και βλαπτική μεταβολή της για το ένα μέρος, συνιστά, κατά την ανωτέρω κρίση του Αρείου Πάγου, εξαιρετικό δίκαιο, το οποίο, όμως, δεν πρέπει να παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας – περιοριζόμενη στο όλως αναγκαίο μέτρο – ούτε τις αρχές της ισότητας και της ασφάλειας του δικαίου (βλ. και ΣτΕ 3037/2008 Ολομ., 3047/2006, 1909/2001 και ΑΠ 4/1998 Ολομ.), και να λαμβάνει χώρα σε εύλογο χρόνο από τη σύναψη της σύμβασης.

Περαιτέρω, ζήτημα ανακύπτει και ως προς την εναρμόνιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων προς το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), που κυρώθηκε με το ν.δ.53/1974 και έχει, συμφώνως προς το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αυξημένη έναντι των κοινών νόμων ισχύ, στο μέτρο που με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θίγονται ενοχικά δικαιώματα, δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και κεκτημένα «οικονομικά συμφέροντα» των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά πάγια δε νομολογία, περιουσία, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου, αποτελεί μόνη η υπόσταση μιας ενοχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες γι' αυτή υπό του νόμου προϋποθέσεις (βλ. Ολ. Α.Π.5/2011, Ολ.ΣτΕ 668/2012, σκ. 34 επ.). Επισημαίνεται ότι η στέρηση των ενοχικών δικαιωμάτων χωρεί, κατά την ανωτέρω νομολογία, μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή αποζημίωσης."

:

 

ΕΠΕΙΓΟΝ : ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgrΌπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος κ. Παναγης που βρίσκεται στην ΑΘΗΝΑ
μεθοδεύεται το new deal να κατατεθεί στο πολυνομοσχέδιο για να
ψηφισθεί μέχρι την ΚΥΡΙΑΚΗ.

Κατόπιν τούτου αποφασίσθηκε η κάθοδος των μελών των Συλλόγων της
Ομοσπονδίας την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ,μαζί με άλλους Συλλόγους
(ΠΑΣΥΦ, ΘΕΣΙΦ, ΣΤΕΓΗ, αγρότες) , για να αποτρέψουμε την κατάθεση του
σχεδίου νόμου που καταργεί τις συμβάσεις μας με το πολυνομοσχέδιο.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. Προτρέψτε και άλλους παραγωγούς
που δεν είναι μέλη μας - και οικιακά- να έρθουν μαζί μας.

Αναχώρηση 4π.μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και επιστροφή το βράδι. Κόστος κατά άτομο
περίπου 25 ευρώ.

Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας και τον αριθμό των ατόμων μέχρι τις
12πμ αύριο είτε στο εμαιλ του Συλλόγου είτε στο τηλ 6972217676 ή στα
γραφεία του Συλλόγου.

Για το σημείο αναχώρησης των λεωφορείων οα ενημερωθείτε αύριο.

YΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

   cid 512828742EB84C8D82E5C86B754B3BA6xppcgr Με πρωτοβουλία μεμονωμένων παραγωγών ξεκίνησε στη παρακάτω διεύθυνση η συλλογή υπογραφών κατά της μονομερούς  παραβίασης των συμβάσεών μας,

Ωστόσο  την επικροτούμε  και καλούμε  όλους τους Παραγωγούς  και οσους  υποστηρίζουν  τους Παραγωγούς να την  υπογράψουν .

Προς το ελ. Κοινοβούλιο /To the Greek Parliament: Υποστήριξε τους φ/β παραγωγούς από τη μονομερή παραβίαση των συμβάσεων To: Προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο / To the Greek Parliament parliament

The petition is really important and could use our help. Click here to find out more and sign: " href="http://www.avaaz.org/en/petition/Pros_to_Elliniko_Koinovoylio_To_the_Greek_Parliament_parliament_Stirixi_ton_fv_paragogon_apo_ti_monomeri_paraviasi_tis_s/?kipqOgb">http://www.avaaz.org/en/petition/Pros_to_Elliniko_Koinovoylio_To_the_Greek_Parliament_parliament_Stirixi_ton_fv_paragogon_apo_ti_monomeri_paraviasi_tis_s/?kipqOgb

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

 
 
Το Δ.Σ. του  Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν.  ΣΕΡΡΩΝ
σας   εύχεται
ΧΡΟΝΙΑ   ΠΟΛΛΑ
ΥΓΕΙΑ  και  ΕΥΤΥΧΙΑ

                                                   και ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ  το 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΛΑΓΗΕ

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον ΛΑΓΗΕ μας ενημέρωσε ότι λόγο τεχνικού προβλήματος των υπολογιστών δεν δέχεται τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημεροτητες μέσω email .

Η αποστολή τους θα γίνεται προς το παρών μόνο με φαξ στον παρακατω αριθμο τηλεφωνου 210 9466841

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Σήμερα 8/3/2013 συγκροτήθηκε σε σώμα, κατά το καταστατικό, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου μας ως εξής:
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παναγής Ιωάννης (τηλ:6948751400)
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσαούσης Δημήτριος
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντωνόπουλος Θεόδωρος
• ΤΑΜΙΑΣ : Λωρίδας Αθανάσιος
• ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπάτζιος Γεώργιος

Ο Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας
Παναγής Ιωάννης                     Αντωνόπουλος Θεόδωρος

Ισπανια: τεσσερις ενώσεις κατα της αναδρομικής μείωσης

Τέσσερις ενώσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών στην Ισπανία ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ακυρώσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για αναδρομική μείωση των εγγυημένων τιμών στα φωτοβολταϊκά.

Οι φορείς του κλάδου υπολογίζουν πως οι πολιτικές της κυβέρνησης θα αφαιρέσουν 500 εκατ. Ευρώ από τον κλάδο την ίδια στιγμή που οι συμβατικές και ρυπογόνες πηγές ενέργειας επιδοτούνται με ένα δισ. Ευρώ.

Οι Ισπανοί επενδυτές στα φωτοβολταϊκά διαμαρτύρονται ότι οι ρυθμίσεις που περνάει η κυβέρνηση "επιδεινώνουν αναδρομικά τις αρχικές επενδυτικές συνθήκες".
Πρακτικά, η ρύθμιση προβλέπει τη διαμόρφωση εγγυημένων τιμών, οι οποίες δεν θα είναι ευθυγραμμισμένες με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως ίσχυε στο παρελθόν, αλλά θα διαμορφώνονται σε συνάρτηση με ένα δείκτη που θα αποκλείει τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τα ενεργειακά προϊόντα, τα οποία υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις.

Η κυβέρνηση ευελπιστεί να εξοικονομήσει περίπου 340 εκατ. Ευρώ ετησίως. Η ισπανική ένωση φωτοβολταϊκών UNEF υπολογίζει ότι η σύνδεση των εγγυημένων τιμών με τον νέο δείκτη θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους κατά 0,028% το 2013 έναντι αύξησης 2,975% με τον παλιό.

Οι τέσσερις ενώσεις φωτοβολταϊκών στην Ισπανία θα προσφύγουν νομικά κατά της κυβέρνησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το προσωρινό Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 23/1/2013 , αποφάσισε τη προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής και τη διενέργεια της εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης του Συλλόγου μας την ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2/2013, και ώρα 10π.μ. , στο 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας , η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας (24/2/2013).
Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι τα εξής:
1. Παρουσίαση πεπραγμένων του απερχόμενου προσωρινού Δ.Σ. και έγκρισή τους
2. Απόφαση για την προσαρμογή ή όχι της ετήσιας συνδρομής σύμφωνα με πρόταση του Δ.Σ.
3. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
4. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκλογή του 5μελούς Δ.Σ. και των δύο Αναπληρωματικών μελών του, καθώς και για την εκλογή της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής και των δύο Αναπληρωματικών μελών της.
5. Διενέργεια εκλογών
Προθεσμία νέων εγγραφών, εξόφληση ετήσιας συνδρομής και προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων έως τις 12π.μ. της ΤΡΙΤΗΣ 12/2/2013 .

Για το προσωρινό Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Υποκατηγορίες

Home ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ