ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ 6/6/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Στη χθεσινή έκτακτη συνέλευση του ΣΠΗΕΦ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Συλλόγου μας ως ιδρυτικού μέλους στην υπό ίδρυση Ομοσπονδία και το καταστατικό της υπό ίδρυση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταικά (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Κατέστη σαφές σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης η εισήγηση του Δ.Σ. για την ίδρυση ενός Πανελληνίου δευτεροβάθμιου οργάνου με βάση τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς η οποία κρίνετε αναγκαία και επιτακτική.

O ΣΠΙΕΦ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ από την πρώτη κιόλας στιγμή της ίδρυσης του έχει επιδοθεί
σε ένα αγώνα δρόμου ενημέρωσης ,επικοινωνίας ,συντονισμού και ίδρυσης
πρωτοβάθμιων οργανώσεων ανά την Ελλάδα με απώτερο σκοπό την ενιαία συλλογική
δράση και διεκδίκηση.

Τις κρίσιμες αυτές ώρες ,καλούνται όλοι οι συνάδελφοι παραγωγοί ,υφιστάμενοι
και μη θεσμικοί φορείς στον κλάδο των φωτοβολταικών να πλαισιώσουν την συλλογική
αυτή προσπάθεια της ίδρυσης της Ομοσπονδίας με τελικό στόχο τη διάσωση και
διαφύλαξη της βιωσιμότητας των επενδύσεων μας.

Για τον ΣΠΗΕΦ . Ν . ΣΕΡΡΩΝ

Ο Πρόεδρος

Παναγής Ιωάννης

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ

Όπως ενημερώθηκε ο Σύλλογός μας από την Δικηγορική εταιρεία που συνεργάζεται,  η "πρότυπη δίκη " κατά της έκτακτης εισφοράς στην οποία είχε ασκήσει παρέμβαση ο Σύλλογός μας και αναβλήθηκε,  θα διεξαχθεί στις 09/10/2013.

Συγκεκριμμένα η Δικηγορική εταιρεία μας απέστειλε με e-mail το εξής μήνυμα:

  "Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση των πρότυπων δικών ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επρόκειτο να συζητηθούν κατά τη σημερινή (5/6/2013)  δικάσιμο αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 9ης Οκτωβρίου 2013, κατ' αποδοχή της σχετικής προτάσεως της εισηγήτριας των υποθέσεων αυτών Παρέδρου κας Κ. Λαζαράκη."

ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Για την έγκυρη ενημέρωση των «πολύπαθων» και αγωνιούντων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, σχετικά με την αναβολή της «πιλοτικής δίκης» κατά της έκτακτης εισφοράς που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2013 (εισηγήτρια η Πάρεδρος κα ............) έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Θεωρούμε αδόκιμο «σοβαροί» Σύλλογοι Φωτοβολταϊκών και «ημιμαθείς» παραγωγοί αβασάνιστα και μη σεβόμενοι την αγωνία των συναδέλφων για την έκβαση της ανωτέρω δίκης, να διαγκωνίζονται και να ευτελίζουν με ανακοινώσεις και σχόλια στο διαδίκτυο την υπέρτατη ενέργεια των παραγωγών κατά της καταστροφικής έκτακτης εισφοράς.
2. Θεωρούμε απρέπεια και ασέβεια προς τα μέλη τους, Σύλλογοι να καταλογίζουν ευθύνη σε συναδέλφους παραγωγούς που άσκησαν παρέμβαση ενώπιον του ΣτΕ επί της πρότυπης δίκης για την αναβολή της , υιοθετώντας αβασάνιστα ή εσκεμμένα αβάσιμες νομικές εξηγήσεις.
Ο νεοσύστατος Σύλλογός μας προσπαθώντας να διατηρήσει την σοβαρότητα και αξιοπιστία του και προκειμένου να ενημερώσουμε υπεύθυνα τα μέλη μας και τους λοιπούς παραγωγούς που αγωνιούν παραθέτει παρακάτω την ενημέρωση που μας απέστειλε η Δικηγορική Εταιρεία που συνεργάζεται με τον Σύλλογό μας :
«Αξιότιμοι κύριοι.
Όπως σας έχουμε ενημερώσει η συζήτηση των πρότυπων δικών για το υπόψη θέμα, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2013 (εισηγήτρια η Πάρεδρος κα ..........) αναβάλλεται οίκοθεν. Κατόπιν ερωτημάτων που μας έχουν υποβληθεί αλλά και της σωρείας των ανακριβειών που έχουν δημοσιευθεί από διαφόρους προκαλώντας σύγχυση σχετικά με τις υπόψη δίκες, σας ενημερώνουμε τα εξής:
1. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του έτους 2013 υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας δυο αιτήσεις από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «...........» και «..............» με αίτημα να εισαχθούν στο Δικαστήριο αυτό οι προσφυγές που είχαν ασκήσει οι εν λόγω εταιρείες στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά για το υπόψη θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (διαδικασία πρότυπης δίκης). Οι αιτήσεις αυτές έγιναν δεκτές με τις πράξεις 1/2013 και 6/2013 της ειδικής επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, στις 15.03.2013 η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «................» υπέβαλε κι αυτή ανάλογη αίτηση προκειμένου να εισαχθεί, με την ίδια διαδικασία της πρότυπης δίκης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που είχε ασκήσει για το ίδιο θέμα την 04.03.2013 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά. Η αίτηση αυτή έγινε επίσης δεκτή την 03.04.2013 με την υπ' αριθμ. 11/2013 απόφαση της ως άνω επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας .
2. Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή σε Τμήμα και όχι στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (όπως θα ήταν ασφαλώς αναμενόμενο ενόψει ιδίως της σπουδαιότητας των ζητημάτων που τίθενται) των ως άνω προτύπων δικών δεν συνιστά ασφαλώς ευχάριστη εξέλιξη για τα συμφέροντα των παραγωγών.
3. Στη συνέχεια, ασκήθηκαν εκ μέρους άλλων παραγωγών που είχαν επίσης ασκήσει προσφυγές για το ίδιο θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, παρεμβάσεις επί των ανωτέρω προτύπων δικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3900/2010. Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν συνολικά τρεις παρεμβάσεις επί της πρώτης πρότυπης δίκης, είκοσι τρείς παρεμβάσεις επί της δεύτερης πρότυπης δίκης και τέσσερις παρεμβάσεις επί της τρίτης πρότυπης δίκης. Ήτοι συνολικά ασκήθηκαν τριάντα (30) παρεμβάσεις επί των συγκεκριμένων προτύπων δικών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εμφαίνονται στο απόσπασμα του εκθέματος που σας επισυνάπτουμε.
4. Η Δικηγορική Εταιρεία μας άσκησε πιλοτικά, κατόπιν σχετικής εντολής του ΣΠΗΕΦ Σερρών, παρέμβαση επί της τρίτης πρότυπης δίκης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω παρέμβαση ασκήθηκε από τις πρώτες χρονικά.
5. Η αναβολή της υπόθεσης δεν συνιστά ασφαλώς αποτέλεσμα της ασκήσεως των παρεμβάσεων, όπως εσφαλμένα έχει λεχθεί, προφανώς από ενδιαφερομένους που δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την ωριμότητα των υποθέσεων προς συζήτηση την αποφασίζει αποκλειστικώς ο εκάστοτε εισηγητής της υποθέσεως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τις 25 συνολικά υποθέσεις που η ίδια εισηγήτρια έχει αναλάβει για την ίδια δικάσιμο (05.06.2013) έχει δώσει προς συζήτηση μόνον δυο (βλ. συνημμένο έκθεμα) ».

Κατόπιν της ανωτέρω σοβαρής και επαρκώς αιτιολογημένης ενημέρωσης , θεωρούμε παρελκυστική την τακτική τόσο της εισαγωγής της πρότυπης δίκης σε Τμήμα του ΣτΕ και όχι στην Ολομέλεια , όσο και της αναβολής εκδίκασης της 5ης Ιουνίου.
Καλούμε λοιπόν όλους τους Συλλόγους και τους παραγωγούς σε συστράτευση και εγρήγορση , ώστε να αντιδράσουμε μεθοδευμένα στην σχεδιαζόμενη φυγοδικία των αντιδίκων μας.

ΣΕΡΡΕΣ 3/6/2013

Για τον Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Γ. Μπάτζιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
Οργαν. Γραμματέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
από ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ 3 - ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ: 6948751400
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΕΡΡΕΣ 01/06/2013
                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 31/5/2013 , αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου μας την ΠΕΜΠΤΗ 06/06/2013, και ώρα 8:30 μ.μ. , στο 3ο όροφο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Τα θέματα της Γ.Σ. θα είναι τα εξής:
1. Απόφαση για τη συμμετοχή του Συλλόγου στην Ομοσπονδία ως ιδρυτικό μέλος, δυνάμει του άρθρου 10 παρ 2β του καταστατικού μας
2. Απόφαση – Δήλωση του σώματος της Γ.Σ. ότι εγκρίνει το καταστατικό της Ομοσπονδίας
3. Απόφαση για τον ορισμό του εκπροσώπου του Συλλόγου μας που θα υπογράψει την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό της Ομοσπονδίας
4. Απόφαση για τον ορισμό του εκπροσώπου του Συλλόγου μας στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που θα αναλάβει τις ενέργειες για την ίδρυση της Ομοσπονδίας και θα καταθέσει τη σχετική αίτηση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη ώστε να υπάρξει απαρτία.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας , η συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας (13/06/2013).
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Παναγής                                     Θ. Αντωνόπουλος

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Όπως  ενημερώθηκε  ο  Σύλλογός  μας  από  την Δικηγορική  εταιρεία  που  συνεργάζεται, αναβλήθηκε  η  "πρότυπη  δίκη "  κατά της  έκτακτης  εισφοράς στην οποία  είχε  ασκήσει  παρέμβαση  ο  Σύλλογός  μας  και  επρόκειτο  να  διεξαχθεί  στις  5/6/2013.

  Συγκεκριμμένα  η  Δικηγορική  εταιρεία  μας  απέστειλε  με  e-mail  το  εξής  μήνυμα:

   " Αξιότιμοι κύριοι.

Σας ενημερώνουμε ότι η συζήτηση της πρότυπης δίκης, επί της οποίας έχουμε ασκήσει παρέμβαση και επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιουνίου 2013 αναβάλλεται οίκοθεν. Θα σας ενημερώσουμε για τον ορισμό της νέας δικασίμου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς "

Ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εστάλη:

"Την Παρασκευή 25/5 στην Θεσσαλονίκη,με πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι σχετικοί σύλλογοι Πιερίας-Ημαθίας και Σερρών, πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Παρόντες στη συνέλευση ήταν εκπρόσωποι συλλόγων, από όλη την Ελλάδα, που έχουν ήδη ιδρυθεί αλλά και συλλόγων που είναι υπό ίδρυση.

Ακόμη παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι των συλλόγων αγροτικών ΦΒ οι οποίοι δήλωσαν την επιθυμία τους να ενταχθούν και αυτοί στην Ομοσπονδία.

Παρών επίσης ήταν και ο πρόεδρος του πρώτου συλλόγου στην Ελλάδα, του ΠΑΣΥΦ, κ. Νίκος Καλογεράκηςο οποίος χαιρέτησε την προσπάθεια και έκανε μια σύντομη ενημέρωση για την κατάσταση των ΦΒ σήμερα.

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι αυτό που ενώνει τους παραγωγούς είναι η ανάγκη για επιβίωση των έργων τους, αφού με την έκτακτη εισφορά που έχει επιβληθεί και επιπλέον με την φορολόγησή της, τα έσοδα δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ένας μεγάλος αριθμός μικροεπενδυτών, να χάσει όχι μόνο τα πάρκα, αλλά και τα σπίτια τους.

Το όλο κλίμα γίνεται ακόμη χειρότερο τόσο με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από την πλευρά του ΛΑΓΗΕ, όσο και με τις φημολογούμενες επικείμενες αλλαγές στις υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Στην συνέλευση ήταν παρόντες και δύο νομικοί για να συντάξουν το καταστατικό της ομοσπονδίας, το οποίο και επικύρωσε η γενική συνέλευση.
Ορίστηκε ένα προσωρινό επταμελές διοικητικό συμβούλιο, με σκοπό να επικυρώσει το καταστατικό στο πρωτοδικείο και να προχωρήσει στη συνέχεια στην τακτική γενική συνέλευση, ώστε με εκλογές να προκύψει το κανονικό διοικητικό συμβούλιο. Το επταμελές συμβούλιο αποτελείται από τους :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ

Τόκας Αστέριος Κατερίνη
Παναγής Γιάννης Σέρρες
Νίκας Άρης Κατερίνη
Ποιμενίδης Ζήσης Δράμα
Γλαράκης Δημήτρης Έδεσσα
Νούλας Νίκος Λάρισα
Μαυρίδης Μίλτος Κομοτηνή

Οι κοινές θέσεις των εκπροσώπων των συλλόγων είναι:

1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΦΒ δεν είναι ακριβή αν συνυπολογίσει κανείς το αποφευγόμενο κόστος που προκύπτει από την διείσδυση τους στο σύστημα.

2. Να γίνει προσπάθεια ενημέρωσης της κοινής γνώμης με σκοπό να καταρριφτεί ο μύθος ότι τα ΦΒ παράγουν ακριβή ηλεκτρική ενέργεια, και ότι αυτά είναι υπεύθυνα για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

3. Ο στρεβλός τρόπος χρήσης της οριακής τιμής συστήματος στον ειδικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ είναι αυτός που ευθύνεται για την δημιουργία πλασματικού ελλείμματος. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί υπέρ των εταιριών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας αφού το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού αποτελεί επιπλέον έσοδο στις εταιρείες αυτές.

4. Οποιαδήποτε αναδρομική παρέμβαση στις υπογεγραμμένες συμβάσεις είτε άμεση είτε έμμεση μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, για λόγους πρωτίστως ηθικούς από πλευράς πολιτείας, η οποία πρέπει να σέβεται τον πολίτη τηρώντας τις συμβάσεις που υπογράφει.

5. Συμφώνησαν όλοιότι αν χρειαστείθα γίνουν κινητοποιήσεις με τη συμμετοχή των μελών απ' όλους τους συλλόγους της Ελλάδας, προκειμένου να καταλάβει το αρμόδιο υπουργείο την σοβαρότητα της κατάστασης.

Καλούνται και οι υπόλοιποι σύλλογοι της Ελλάδας που ιδρύθηκαν ή που πρόκειται να ιδρυθούν, να προσχωρήσουν στην νεοϊδρυθείσα ομοσπονδία με σκοπό την ενίσχυσή της ενόψει των δύσκολων διεκδικήσεων που επίκεινται.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
6948751400 Παναγής Γιάννης
6932563136 Τόκας Αστέριος
6970966366 Νίκας Άρης"

Ίδρυση Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β

Την ερχόμενη Παρασκευή 24/5 στις 7:30 μ.μ στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27) θα πραγματοποιηθεί η ιδρυτική γενική συνέλευση της ομοσπονδίας παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Τον τελευταίο χρόνο τα αλλεπάλληλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον χώρο των φωτοβολταϊκών, οδήγησαν τους παραγωγούς στην δημιουργία συλλόγων. Ήδη έχουν δημιουργηθεί αρκετοί σύλλογοι σ' ολόκληρη την Ελλάδα ενώ αρκετοί άλλοι είναι υπό ίδρυση.

Κοινός στόχος των συλλόγων αυτών παραμένει η προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου των φωτοβολταϊκών, ο οποίος πλήττεται σε καταστρεπτικό βαθμό, αλλά και η αποκατάσταση στην γνώμη των πολιτών, του πραγματικού ρόλου των φωτοβολταϊκών, στην οικονομία της ενέργειας, διότι αυτά στοχοποιούνται  αδίκως ως ο κύριος υπεύθυνος για τα ελλείμματα στην αγορά ενέργειας καθώς και για τις διάφορες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος.

Με πρωτοβουλία των συλλόγων των νομών Σερρών και Πιερίας-Ημαθίας πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, δύο συγκεντρώσεις εκπροσώπων αντίστοιχων τοπικών συλλόγων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 20/4/2013 όπου και ορίστηκε μία προσωρινή επταμελής επιτροπή με σκοπό την οργάνωση των διαδικασιών για την ίδρυση της ομοσπονδίας. Η δεύτερη έγινε στις 10/5/2013 όπου και αποφασίστηκε να προχωρήσει η ιδρυτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 24/5 ο οποία θα είναι ανοικτή για όλους τους παραγωγούς.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να παραβρεθούν προκειμένου να συμβάλουν στην ενίσχυση του θεσμού.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΠΗΕΦ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Κατατέθηκε στις 8 Απριλίου 2013 στην Ε.Ε. (Διεύθυνση Ανταγωνισμού) για λογαριασμό του Συλλόγου μας και 56 εκ των μελών μας η καταγγελία κατά της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στα φ/β με τον Ν.4093/2012. Την καταγγελία υπέβαλλε γνωστή Δικηγορική εταιρεία των Αθηνών με την οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος μας.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ « ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΕΡΡΕΣ 19/4/2013
Προς
1. κ. Ευάγ. Λιβιεράτο, Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.
2. κ. Ασ. Παπαγεωργίου, Υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ « ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
για πολλοστή φορά σε διάστημα ενός χρόνου το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί με το παρόν σχέδιο νόμου να αποτρέψει πρόχειρα και αποσπασματικά την χρεοκοπία και κατάρρευση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.
Επί χρόνια οι ηγεσίες του ΥΠΕΚΑ θέσπιζαν με νόμους προνόμια για τους προμηθευτές ενέργειας και τους ηλεκτροπαραγωγούς με συμβατικά καύσιμα (ΜΑΜΚ, ΑΔΙ, ΟΤΣ, κ.α.) αγνοώντας όλες τις επιστημονικές μελέτες (ΙΟΒΕ, ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης) που επεσήμαιναν τις στρεβλώσεις. Στη συνέχεια με νόμους δημιούργησαν συνθήκες υπεραδειοδότησης και παραεμπορίου αδειών για τις Α.Π.Ε., με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με οικονομική κατάρρευση η ηλ. Ενέργεια της χώρας εξ αιτίας των ανωτέρω στρεβλώσεων.
Οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του Υπουργείου σας για την αντιμετώπιση του δυναμικά αυξανόμενου ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, όπως σας επεσήμαιναν οι συλλογικοί μας φορείς, γιατί δεν είχαν το θάρρος να άρουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις.
Με το παρόν σχέδιο νόμου , που παρουσιάσθηκε χωρίς να συνοδεύεται από πλήρη τεχνικοοικονομική μελέτη που να αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του , επιχειρείται μερική άρση των στρεβλώσεων και ανακοπή του ρυθμού διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα. Παράλληλα επιβάλλονται για ακόμη μία φορά εξοντωτικές και οριζόντιες αναδρομικές εισφορές επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών, παραβιάζοντας κάθε έννοια ενωσιακού και συνταγματικού δικαίου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Σ/Ν
ΑΡΘΡΟ 1:
Με την παραγρ.6 εξετάζονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις για χορήγηση προσφορών σύνδεσης φωτοβολταϊκών (περιπτώσεις δ' ,ε', του πίνακα τιμολόγησης) που κατατίθενται έως τις 30.06.2013, ενώ με το άρθρο 9 παραγ.3 και 4 αναστέλλεται έως 31.12.2013 η υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης. Υπάρχει ασυμβατότητα των ανωτέρω άρθρων
ΑΡΘΡΟ 8:
Με την παραγρ. 2 , αντικαθίσταται η ΟΤΣ που ήταν η βάση υπολογισμού για τα έσοδα του λογαριασμού των ΑΠΕ από τον ΗΕΠ και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων με το συνολικό μεταβλητό κόστος των συμβατικών σταθμών.
Προτείνουμε:
• η ΟΤΣ να αντικατασταθεί από το πλήρες κόστος των συμβατικών σταθμών που θα περιλαμβάνει και τα ΑΔΙ, ειδάλλως με τα σημερινά δεδομένα θα δημιουργείται ένα έλλειμμα στον λογαριασμό των ΑΠΕ της τάξης των 100 εκ. ευρώ το χρόνο.
• Όπως έχουν αποδείξει όλες οι παραπάνω μελέτες και η διαχρονική εξέλιξη της ΟΤΣ, η αιτία του συνεχώς αυξανόμενου ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ ήταν η έως σήμερα στρέβλωση της ΟΤΣ που όσο μεγάλωνε η διείσδυση των ΑΠΕ τόσο μειωνόταν και αύξανε το έλλειμμα. Συνεπώς πρέπει οι προμηθευτές ενέργειας και οι συμβατικοί παραγωγοί που επωφελήθηκαν από τη στρέβλωση της ΟΤΣ και ευθύνονται για το μέχρι σήμερα έλλειμμα να αναλάβουν σε εύλογο χρόνο να καλύψουν το σωρευτικό έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.
ΑΡΘΡΟ 9:
Στην παραγρ. 1 πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την επιστροφή ολόκληρης της εγγυητικής επιστολής σε όσους επενδυτές υλοποίησαν εγκαίρως φωτοβολταϊκό σταθμό μικρότερης ισχύος από την προβλεπόμενη στη σύμβαση σύνδεσης.
Στην παραγρ. 4, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σύναψης σύμβασης πώλησης εντός δύο μηνών από τη ψήφιση του νόμου σε όσους έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης και έχουν πληρώσει τους όρους σύνδεσης , δεδομένου ότι έχουν σχεδόν υλοποιήσει το έργο τους.
Παράγρ. 8 :
Η επιβαλλόμενη εξοντωτική έκτακτη εισφορά επί του τζίρου των φ/β (37% και 40%) που συνδέθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4093/12 συνεχίζει όπως και η προηγούμενη να μεταφέρει ευθύνες και υποχρεώσεις στις πλάτες αυτών που εμπιστεύθηκαν την πολιτεία και τους υφιστάμενους νόμους και επένδυσαν στη χώρα σε περίοδο κρίσης. Είναι ,όπως αποδείχθηκε και η προηγούμενη αναποτελεσματική, άδικη, οριζόντια χωρίς να λαμβάνει υπ' όψη το μέγεθος της μονάδος και τις εξ αυτού οικονομίες κλίμακας (μικρότερο αναλογικό κόστος κατασκευής, μικρότερο συνήθως επιτόκιο δανεισμού, κ.ά.), επιβάλλεται αναδρομικά επί υπογεγραμμένων συμβάσεων και παραβιάζει τις αρχές του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.
Την ίδια στιγμή παραμένουν στο απυρόβλητο τα φ/β του ειδικού προγράμματος (οικιακά) που αποτελούν πλέον του 20 % της εγκατεστημένης ισχύος των φ/β και δεν πληρώνουν ούτε εισφορά ούτε φόρο εισοδήματος.
ΑΡΘΡΟ 11:
Θεωρούμε επαρκές το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και δεν συμφωνούμε με την πρόβλεψη του συγκεκριμένου άρθρου να υπάρχει η δυνατότητα με Υπουργική απόφαση μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ να μεταβάλλονται οι τιμές της πωλούμενης ενέργειας από ΑΠΕ.
Η οποιαδήποτε αλλαγή κατηγοριών και μεταβολή των τιμών αποζημίωσης της ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ πρέπει να εγκρίνεται από τη Βουλή.
ΑΡΘΡΟ 22:
Παράγραφος 10:
Να αποσυρθεί γιατί δεν κατανοείται η σκοπιμότητα της
Παράγραφος 12 και 13:
Να αποσυρθούν, γιατί καταργούν την προβλεπόμενη αναθεώρηση των τιμών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ και θα οδηγήσουν στην προοδευτική απαξίωση της απόδοσης των επενδύσεων.
Παράγραφος 15:
Να αποσυρθεί , γιατί απαλλάσσει αυθαίρετα, φωτογραφικά και χαριστικά ,χωρίς καμία τεκμηρίωση από την εισφορά του 10% του Ν.4093/12 που επιβλήθηκε στις υπόλοιπες ΑΠΕ , τις μονάδες ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια για τηλεθέρμανση πόλεων
Επίσης να καταργηθεί και η εξαίρεση από την έκτακτη εισφορά του Ν.4093/12 των μονάδων ΣΗΘΥΑ που ασχολούνται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων που θεσπίστηκε με το άρθρο 27 του Ν.4123/2013.
Οι παραπάνω εξαιρέσεις εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και επιβαρύνουν τον λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ και πρέπει να καταργηθούν.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στο σχέδιο νόμου πρέπει να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω προτάσεις που θα ανακουφίσουν τους παραγωγούς από φ/β που βρίσκονται στα όρια χρεοκοπίας :
1. Να ενοποιηθούν οι λογαριασμοί του που πληρώνουν τους παραγωγούς ενέργειας ώστε να επιβαρυνθούν όλοι το υφιστάμενο ταμειακό έλλειμμα και να μειωθεί η καθυστέρηση πληρωμών των φ/β που υπερβαίνει τις 150 ημέρες.
2. Να κληθούν και οι δανειοδοτούσες τράπεζες που συμπεριφέρθηκαν ληστρικά στους παραγωγούς από φ/β να συνδράμουν στην ταμειακή στενότητα και να απομειώσουν τα επιτόκια των δανείων και να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής των δανείων.
κ.κ. Υπουργοί,
σας καλούμε να συμπεριλάβετε τις απόψεις μας στο τελικό σχέδιο που θα προσκομίσετε στη Βουλή και να προσκομίσετε πλήρη αιτιολογική έκθεση με οικονομικά στοιχεία ως προς την εξέλιξη των οικονομικών του ΛΑΓΗΕ με τα μέτρα του σχεδίου Νόμου που προτείνετε.
Για τον Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ                                              ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ.
Πρόεδρος                                                                         Γραμματέας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΣ

Κοινοποιήθηκε στο Σύλλογό μας η 1352/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου που είναι υπέρ  των δανειοληπτών και μπορει να χρησιμοποιηθεί  σε  περιπτώσεις που η δανειοδοτούσα Τράπεζα  παρακρατεί  από  τις  πληρωμές  του  ΛΑΓΗΕ  ολόκληρο  το  ποσό  της  πληρωμής  και  δεν  διευκολύνει  την  επιχείρηση.

  Η  ανωτέρω  απόφαση  μεταξύ  άλλων  αναφέρει:

" Ειδικότερα οι Τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων απ' αυτές επιχειρήσεων, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν, αφού από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι' αυτούς συνέπειες.

Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους. Ετσι σε περίπτωση δυσχέρειας του πιστούχου της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πιστωτική σύμβαση λόγω πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας του, που όμως υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, η καλόπιστη από την πλευρά της Τράπεζας συμπεριφορά επιβάλλει σ' αυτή την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παροχής του οφειλέτη, ιδίως όταν η επιδίωξη της άμεσης εκπλήρωσης της παροχής του πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή του, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια.Ειδικότερα οι Τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί που ασκούν αποφασιστική επίδραση στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των χρηματοδοτούμενων απ' αυτές επιχειρήσεων, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν, αφού από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι' αυτούς συνέπειες.

Συνεπώς και για το λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200, 288) και να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους. Ετσι σε περίπτωση δυσχέρειας του πιστούχου της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του από την πιστωτική σύμβαση λόγω πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας του, που όμως υπερβαίνει τα όρια της αντοχής του, η καλόπιστη από την πλευρά της Τράπεζας συμπεριφορά επιβάλλει σ' αυτή την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παροχής του οφειλέτη, ιδίως όταν η επιδίωξη της άμεσης εκπλήρωσης της παροχής του πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή του, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια."

Για  να  δείτε  ολόκληρη  την απόφαση  του  Αρείου Πάγου  πατήστε  εδώ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ

Εν όψει των φημολογούμενων νέων μέτρων που προτίθεται να προωθήσει στη Βουλή το Υ.Π.Ε.Κ.Α. , καλούνται όλα τα Δ.Σ. των υφιστάμενων Συλλόγων Φωτοβολταϊκών ,καθώς και τα προσωρινά Δ.Σ. των υπό ίδρυση Συλλόγων το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Απριλίου 2013 και ώρα 12 , στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αριστοτέλους & Εγνατίας 27) σε συνάντηση για συζήτηση και συνδιαμόρφωση κοινής στάσης του κλάδου των φωτοβολταϊκών στις επερχόμενες εξελίξεις.

Υποκατηγορίες

Home ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ