ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ Φ/Β, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ Φ/Β, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
Επιστολή μας προς το ΛΑΓΗΕ, τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΚΑ για τις καθυστερήσεις πληρωμών, τους τόκους υπερημερίας και την αναπροσαρμογή της τιμής..
για περισσότερα πατήστε   

Διαβάστε περισσότερα: ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ Φ/Β, ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΠΕΦ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΕΦ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Πρόσκληση στον κ. Πρόεδρο του ΣΠΕΦ για συνάντηση και συντονισμό δράσης επ' ευκαιρία της Γ.Σ. τους στη Λάρισα..

για περισσότερα  πατήστε 

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΠΕΦ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓ. 2, 3 & 4 ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓ. 2, 3 & 4 ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Επιστολή του Συλλόγου μας προς τους κ.κ. Υπουργούς ΟΙΚ,ΑΝ και ΠΕ.Κ.Α. για παράταση για όλα τα Φ/Β και των συμβάσεων πώλησης...

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓ. 2, 3 & 4 ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Υποκατηγορίες