ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Επιστολή μας προς τους κ.κ. Βουλευτές του Ν. Σερρών για συμπαράσταση κατά τη ψήφιση του φορολογικού και για παράταση για όλα τα υπό κατασκευή Φ/Β...

Διαβάστε περισσότερα: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ

Επιστολή του Συλλόγου μας προς τη πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΟΙΚ. για την μη φορολόγηση της έκτακτης εισφοράς...

Διαβάστε περισσότερα: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Επιστολή του Συλλόγου μας προς το ΛΑΓΗΕ  για παρακράτηση εισφοράς στα τιμολόγια του Νοεμβρίου..

Διαβάστε περισσότερα: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Υποκατηγορίες