ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ Φ/Β

ΚΑΙ  ΦΟΡΟΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ Φ/Β.

Επιστολή συμπαράστασης προς τους κ.κ. Βουλευτές του Ν. Σερρών για την επιβολή και φόρου στην έκτακτη εισφορά των Φ/Β..

Διαβάστε περισσότερα: ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ Φ/Β

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ
Επιστολή του Συλλόγου μας προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΟΙΚ. για την έκπτωση της έκτακτης εισφοράς των Φ/Β από τα φορολογητέα έσοδα..

Διαβάστε περισσότερα: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ!!!!!

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ!!!!!!!
Επιστολή του Συλλόγου μας προς τους κ.κ. Βουλευτές του Ν. Σερρών...

Διαβάστε περισσότερα: ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ!!!!!

Υποκατηγορίες