ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Επιστολή  προς  τον  κ.  Γρ. Αντωνόπουλο, Πρόεδρο  του  ΛΑΓΗΕ, απέστειλε ο Σύλλογος   μας με  αίτημα  την  επιστροφή  της  παρανόμως  παρακρατηθείσας  έκτακτης  εισφοράς  του  μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ  2012.

Το  πλήρες  κείμενο  της  επιστολής  έχει  ως  εξής:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
πριν λίγες μέρες καταβάλλατε στα μέλη μας -παραγωγούς- ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά- την εξόφληση του μηνός Ιουλίου 2012 , με καθυστέρηση πέντε μηνών.
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι παρακρατήθηκε η «άδικη και εξοντωτική» έκτακτη εισφορά σε όλο το ποσό .
Δεδομένου ότι η παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς κατά τον νόμο 4093/2012 ισχύει από την 1 Ιουλίου 2012 αλλά η τιμολόγηση του Ιουλίου περιλαμβάνει και ενέργεια που παράχθηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου , μεγάλο μέρος της γενόμενης παρακράτησης έγινε κατά παράβαση του Νόμου.


Σας επισυνάπτουμε την εκκαθάριση του ΛΑΓΗΕ ενός πάρκου για τον μήνα Οκτώβριο του 2012, όπου φαίνεται ότι από 19/6/2012 έως την 19/10/2012 (122 ημέρες) η ενέργεια που παράχθηκε ήταν 17827Kwh και η παραπάνω ενέργεια τιμολογήθηκε τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2012.
Συνεπώς στο τιμολόγιο του Ιουλίου περιλαμβάνεται και ενέργεια 11 ημερών που παράχθηκε τον μήνα Ιούνιο και συνεπώς δεν υπόκειται σε έκτακτη εισφορά. Η ενέργεια αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται σε : 17827Kwh * 11/122=1607,35 Kwh ή σε αξία 737,84 ευρώ. Επομένως η επιπλέον παρακρατηθείσα εισφορά ανέρχεται σε :737,84 *25%= 184,46 ευρώ (ποσοστό πλέον του 80% της ήδη παρακρατηθείσας).
κ. Πρόεδρε,
πιστεύουμε ότι η ως άνω επιπλέον παρακράτηση οφείλεται σε αβλεψία και υπερβολικό φόρτο εργασίας των υπηρεσιών σας και θα δώσετε άμεσα εντολή για την επιστροφή με την πληρωμή του μηνός Αυγούστου στους παραγωγούς φωτοβολταϊκών που την έχουν απόλυτη ανάγκη λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης που έχουν περιέλθει εξ αιτίας των καθυστερήσεων πληρωμής τους.
Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε, να έχουμε άμεσα την απάντησή σας για το συγκεκριμένο φλέγον θέμα καθώς και στο με αριθ. Πρωτ.35/15-1-2013 έγγραφό μας, προκειμένου να καθησυχάσουν οι ανάστατοι παραγωγοί μέλη μας και να μην αναγκασθούν να προβούν σε άλλες ενέργειες που θα έχουν οικονομικό κόστος που αδυνατούν να καταβάλλουν.

                                                                            Μετά τιμής
                                                             Για τον Σ.Π.Η.Ε.Φ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

                                       Γ. ΜΠΑΤΖΙΟΣ                                                          Γ. ΜΙΧΟΣ
                                   Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ.                  Γραμματέας προσωρινού Δ.Σ.

Home ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012